(11.00 hodin)

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upozornit, že tento zákon je velmi důležitý, že v této souvislosti se jedná o transponování legislativy evropských směrnic do našeho řádu. Chtěl bych upozornit, že Česká republika čelí v této souvislosti tzv. infringement procedures. Pokud by tento proces dopadl až na pole Evropského soudního dvora, tak nám hrozí nemalé pokuty. I z toho důvodu bych byl velmi rád, kdyby se podařilo tuto normu schválit.

Nebylo to jenom dílo Ministerstva financí. My jsme spolupracovali s centrální bankou, stejně tak s obchodníky, účastníky kapitálového trhu, takže si myslím, že tato norma byla velmi bedlivě a velmi podrobně diskutována. Čili byl bych rád, kdyby se podařilo tuto normu schválit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím o slovo pana zpravodaje Radima Fiala. Prosím ho také, aby součástí jeho vystoupení byl návrh postupu hlasování.

 

Poslanec Radim Fiala: Dámy a pánové, protože jsem vás již několikrát v průběhu prvního a druhého čtení seznámil s důležitostí přijetí této novely a nakonec to učinil i teď pan ministr, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A - je to pozměňovací návrh Ministerstva financí, který Sněmovně doporučuje schválit rozpočtový výbor svým usnesením.

Za druhé je to pozměňovací návrh pod písmenem B pana poslance Petra Rafaje.

Za třetí je to pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Michala Doktora, který bychom rozdělili na dvě části, a to bychom nejprve hlasovali o bodu 1 až 3, v druhé části bychom hlasovali o bodu 4, kde jsou dvě varianty - varianta A a B. V případě, že bychom schválili variantu A, o variantě B bychom již nehlasovali. V případě, že bychom neschválili variantu A, hlasovali bychom o variantě B.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu označeném písmenem D pana poslance Radima Fialy. Nakonec bychom hlasovali o novele zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě onen legislativně technický návrh, který jste před chvílí přednesl v rámci rozpravy.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám, pane místopředsedo, za připomenutí. Tuto legislativně technickou opravu, která se týká právě pozměňovacího návrhu pod písmenem A, bychom schvalovali společně s pozměňovacím návrhem pod písmenem A, to znamená ve znění před chvílí načtené legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejprve legislativně technickou úpravu, potom bod A ve znění této úpravy.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, i tak to může být.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Nyní prosím pana poslance Braného, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vládo, já jsem v druhém čtení avizoval, že budu požadovat, aby usnesení rozpočtového výboru, ač tak nečiním, je to vlastně poprvé, jestli si vzpomenu, za svoji praxi, co jsem v rozpočtovém výboru, tak budu navrhovat, a teď tak činím, co jsem avizoval ve druhém čtení, aby se usnesení rozpočtového výboru hlasovalo nejdříve - je to pod bodem A na druhé straně a začíná to římská dvě. Je to celá ta část, která se týká penzijních fondů, poplatky při přestupu z fondu do fondu a řada dalších věcí.

Důvod jsem uvedl, nechci ho dál rozvádět, ale podstatou celého problému je, že jsme ho dostali v rozpočtovém výboru na stůl, paní náměstkyně, a řešili celou tuto problematiku velmi důsledně, oddělení správy fondu od fondu jako takového, a nebyly by žádné problémy, jak ty peníze tečou z hlediska fondu. Takže tady je třeba komplexnější změnu, a ne dělat jednostrannou změnu, která je nevýhodná pro klienty a výhodná je pro pojišťovny.

Takže žádám, aby se hlasovalo v rozpočtovém výboru římská dvojka, to je část osmá a devátá, nejdříve zvlášť, a potom tedy celé usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Jsou možné dvě cesty. Buď A bez osm a devět, nebo prvně osm a devět, pak o A jako o celku.

Jsou ještě nějaké další návrhy? Pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom požádat, jestli bychom v návrhu rozpočtového výboru mohli hlasovat samostatně o bodu A2, A3. Domnívám se, že tady se ruší omezení, kdo může být akcionářem centrálního depozitáře. Domnívám se, že tento návrh jde proti bezpečnosti trhu. Proto bych chtěl, aby o A2, A3, které s tím souvisí, se hlasovalo samostatně, odděleně, nejdříve, předtím než se bude hlasovat zbytek rozpočtového výboru, usnesení A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže pane poslanče, ještě jednou, prosím pěkně.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ještě jednou. Chtěl bych požádat, aby se nejdříve před tím zbytkem návrhu rozpočtového výboru hlasovalo o návrzích A2, A3.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Současně, nebo zvlášť o každém bodu?

 

Poslanec Ludvík Hovorka: To souvisím. Myslím, že to můžeme hlasovat současně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Jsou nějaké další návrhy? (Nikdo se nehlásil.)

Teď bych opět poprosil pana zpravodaje. Pokusíme se postup sumarizovat tak, abyste ho mohli posléze schválit. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se ještě jednou pokusil shrnout celý postup.

Za prvé bychom hlasovali o před chvílí načtené legislativně technické úpravě. Potom bychom hlasovali o bodu A jako celku, jak jsem ho navrhl já jako zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne. Teď se omlouvám, že vám do té vaší řeči musím vstoupit. K bodu A byly dvě připomínky od pana poslance Braného a od pana poslance Hovorky. Doporučuji, abychom hlasovali nejprve o návrhu pana poslance Braného o římská dvě, číslice osm a devět, posléze o návrhu pana poslance Hovorky A2 a A3. Poté podle toho, jak Sněmovna rozhodne, o A jako o celku.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobře, souhlasím. Pokud jsem dobře rozuměl panu poslanci Branému, pan poslanec Braný doporučuje, abychom hlasovali o dvou částech pozměňovacího návrhu pod číslem A zvlášť - o části římská jedna a římská dvě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne - římská dvě část 8 a 9, pokud se nemýlím.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, římská dvě - 8 a 9. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Hovorky, který navrhuje, abychom hlasovali zvlášť o bodech 2 a 3 pod písmenem A. Pokud by nebyly schváleny tyto pozměňovací návrhy obou dvou poslanců, hlasovali bychom o tom, abychom schválili pozměňovací návrh pod písmenem A jako celek, který jsem navrhl já.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pak B, C, 1 až 3, C4 ve dvou variantách, D a závěrečné hlasování.

Dámy a pánové, věřím, že jste dávali pozor tomuto upřesňování. Hlásí se pan poslanec Václav Exner, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Protože v části A jsou body 2 a 3 dvakrát, v části I a v části II, domnívám se, že by pan poslanec Hovorka mohl upřesnit, že jeho návrh se týká části I, což se domnívám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je tomu tak. Nyní, dámy a pánové, přistoupíme k hlasování o proceduře, kterou jsme společnými silami na základě návrhů pana zpravodaje precizovali.

 

Kdo souhlasí, abychom se řídili touto procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v pořadové číslo 225, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 182 poslanců, pro bylo 168, nikdo proti. Takže se budeme držet této procedury. Prosím, pane zpravodaji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP