(10.50 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Druhá je legislativně technická úprava mého návrhu pod písmenem B, která by zněla takto: V usnesení výboru v navrženém textu článku 2 na konci odstavce 1 se doplňuje nová věta: V § 16 odst. 4 se pro tento případ číslo 16 nahrazuje číslem 13.

Jedná se věcně o totéž, co jsem navrhoval, zkrácení té lhůty ze 16 na 13 dní, jenom je to přesněji vyjádřeno. Myslím, že se to dá uznat jako legislativně technická změna.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je váš návrh. Zeptám se ještě navrhovatele.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, souhlasím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo souhlasí s touto legislativně technickou změnou, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 222, přítomno je 189, pro hlasovalo 153, proti 2.

 

Takže ta byla přijata. A ještě poslední, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní bychom tedy hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je můj návrh, ve znění právě schválené legislativně technické opravy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jasné. A ještě kdyby se k tomu vyjádřil navrhovatel.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, i zde souhlasím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme hlasovat o tomto posledním pozměňovacím návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 223, přihlášeno je 189, pro hlasovalo 157, proti 2. I toto bylo přijato.

 

Takže můžeme říci, že o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Poslanec Marek Benda: O všech návrzích bylo hlasováno, můžeme hlasovat o celém návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jedná se o ústavní zákon, to znamená, že k přijetí je zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Už je to nastaveno, je nastaveno 120, a můžeme hlasovat o celém návrhu, všichni s tím souhlasí.

Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 796, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, jak jsem vám ho přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 224. Přihlášeno bylo 189, pro hlasovalo 172, proti 9. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, většina byla bohatě dostatečná.

 

Děkuji tedy zpravodaji i navrhovateli a končím projednávání tohoto prvního dnešního bodu a rovnou požádám pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké dopoledne, dámy a pánové, chutě se pustíme do třetích čtení. Budeme se tedy věnovat bodu

125.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 705/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr financí Eduard Janota a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Fiala. Pozměňovací návrhy máme k dispozici ve sněmovním tisku 705/2.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do této rozpravy nemám. Hlásí se někdo z místa? Hlásí se pan zpravodaj Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, než vás seznámím s postupem při hlasování, dovolte mi, abych ještě načetl velmi krátkou legislativně technickou opravu v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, bod 16, a zní: V textu se vypustí slova "celkové nominální hodnoty". V textu článku 15 se vypustí slova "celkové nominální hodnoty".

Důvodem této legislativně technické opravy je zajistit soulad znění pozměňovacího návrhu se stávajícím platným zněním novelizovaného ustanovení § 27 zákona o účetnictví.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Hlásí se pan poslanec Petr Braný. Po proceduře? Dobře. Takže hlásí se ještě někdo v rámci rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zdali chce přednést závěrečné slovo. Je tomu tak, takže prosím, aby se ujal řeči. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP