(Jednání pokračovalo v 10.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, já vás žádám, abyste se vrátili do sněmovny. Zagonguju tedy radši. Jenom připomenu, že jsem ještě neukončil rozpravu, takže vlastně stále ještě se nacházíme v rozpravě ke třetímu čtení návrhu na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Takže ještě stále probíhá rozprava přihlásil se mi do ní místopředseda Vojtěch Filip. Takže vás prosím, abyste se posadili, a do rozpravy je řádně přihlášen Vojtěch Filip. Pokud chce, může tedy začít. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já se nehodlám vyjadřovat k jednotlivým právním či ústavním pochybnostem o návrhu tohoto zákona. Nemám ani zájem, abych rozebíral, zda návrhy, které padly ve druhém čtení, mají charakter legislativně technických poznámek, které jsou přípustné pro třetí čtení, nebo nejsou, a bude rozhodovat vůle Sněmovny o tom, jak se zachováme.

Je evidentní, že česká veřejnost nemá důvěru v české politické instituce včetně Poslanecké sněmovny. Obnovení důvěry je složitá záležitosti a tato Sněmovna pro to příliš neudělala. Když se podívám na to, jakým způsobem se chováme ke zřizování jednotlivých orgánů Sněmovny včetně některých komisí, ať už jsou to komise vyšetřovací nebo dočasná komise pro stav justice v České republice, tak je evidentní, že nejvhodnější je, aby se politici obrátili opět na občany České republiky.

Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy po krátké poradě, pro kterou jsme požádali o tuto přestávku, se rozhodl, že přestože nebyl, a jsem rád, že jsme nebyli účastni takové dohody při tvorbě tohoto zákona, podpoří návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období, protože jsme přesvědčeni, že ta krize, do které bývalá vláda zemi dovedla, je příliš hluboká na to, aby jakákoli vláda bez politického mandátu, která je tvořena na bázi velké koalice, mohla tu krizi úspěšně s důvěrou občanů České republiky řešit.

Paní a pánové, pane premiére, jediné, co mohu dodat - bude záviset také na tom, jak se poslanecké kluby dohodnou se svými senátory, aby takový zákon v Senátu dostal dostatek hlasů a nabyl síly ústavního zákona a aby se uvedl v život právě tím, že Poslanecká sněmovna požádá občany o nové rozhodnutí v nějakém termínu, který mně se nemusí líbit, ale je součástí vaší dohody.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se nehlásí nikdo, rozpravu končím.

Zeptám se zástupce navrhovatele nebo zpravodaje, jestli chtějí něco říci závěrem. Pokud ne, požádám zpravodaje, jestli by nám sdělil, zdali jsou zde nějaké pozměňovací návrhy nebo něco, o čem by se mělo hlasovat.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, pozměňovací návrhy máte uvedeny v tisku 796/3. Jedná se o pozměňovací návrh pod písmenem A, což je pozměňovací návrh ústavněprávního výboru fakticky jenom upřesňující ony lhůty, který vznikl na ústavněprávním výboru, a pozměňovací návrh pod písmenem B, což je můj pozměňovací návrh týkající se oné lhůty, kterou jsem zmiňoval již v obou rozpravách, lhůty pro vysílání předvolebních šotů, který byl posléze upraven v rámci čtení legislativně technickou úpravou znamenající totéž, jenom přesněji vyjádřeno.

Takže já bych doporučoval, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, potom o tom, jestli akceptujeme to legislativně technické zpřesnění, pokud ho budeme akceptovat, tak o pozměňovacím návrhem pod písmenem B, potom o celém tisku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže ještě jednou. A - legislativně technické a B. Takže jestli někdo nenamítá nic proti tomuto postupu navrženému zpravodajem, tak bychom mohli začít hlasovat tak, jak zpravodaj navrhl. A můžeme se do toho zřejmě pustit.

Takže nejdříve budeme hlasovat - prosím, kdybyste ještě jednou tedy sdělil, pane zpravodaji, jaké bude první hlasování.

 

Poslanec Marek Benda: První hlasování je o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A, což je pozměňovací návrh ústavněprávního výboru týkající se zkracování lhůt ve volebním zákoně, tak jak bylo v původním návrhu upřesnění podle připomínek vlády. Doporučuji jménem ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A navrhovatel zřejmě... (Navrhovatel souhlasí.) Také souhlasí. Můžeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je někdo proti?

Hlasování má pořadové číslo 221. Přihlášeno je 189. Pro hlasovalo 178, proti 2. Takže ten první pozměňovací návrh byl přijat. Prosím dál. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP