(10.00 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Je úplně nezajímavé, jestli ta vláda vznikne tím, či oním způsobem, a je špatné říci o České republice, že má vládu, která není plně politicky odpovědná za všechno, co se v zemi děje, protože je vrcholným orgánem výkonné moci a jako takový ji musíme reprezentovat. To se mi zdá, že je nebezpečné, říkat do světa, že tato vláda nemá legitimitu. Její legitimita bude testována hlasováním o důvěře. Je to legitimita, která politicky vzrostla z dohody ČSSD-ODS, to beru jako realitu, ale tato vláda se nemůže vyvléci z odpovědnosti, že je vládou s veškerou odpovědností v zemi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tady mám ale ještě faktické, Zdeňka Jičínského a vy jste třetí, pane poslanče. Pana poslance Husáka a Zdeněk Jičínský. To byly také faktické, i vaše, pane poslanče Husáku.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Kolegové, kolegyně, v této věci dávám plně za pravdu panu poslanci Kalouskovi, jeho argumentace je z hlediska významu předčasných voleb a dohody, kterou představitelé politických stran učinili, korektní a správná. Mám k tomu jenom drobnou poznámku. Myslím, že téměř po dvaceti letech už bychom ty hrátky, rozlišování na demokratické nebo nedemokratické strany v Parlamentu, měli přestat hrát. Prostě není možné, aby v tomto Parlamentu byla nějaká nedemokratická strana, protože myslím, že nikdo nepopírá demokratický charakter voleb, a kdyby vůči té straně, jíž se tento atribut upírá, byly tyto námitky, nepochybně by muselo být vyvoláno ústavní řízení o odůvodněnosti její existence. To je drobná poznámka na okraj.

Ale k tomu, co říkal pan kolega Svoboda. Samozřejmě, on může na svém názoru trvat. Nemyslím si, že je nezbytné, aby pro tento návrh hlasovali všichni poslanci, ale myslím, že on si také dobře uvědomuje, že jeho argumentace o legitimitě vlády, tak jak ji podal, je velmi problematická, pochybná. Prostě všichni dobře víme, že tato vláda, dostane-li důvěru, bude legitimní vládou, ale všichni také dobře víme , že legitimitu potřebuje obnovit Poslanecká sněmovna, a proto byla ona dohoda politických stran reprezentujících nepochybně většinovou vůli zvolených poslanců k tomu, aby byly předčasné volby. Pro řešení vážných problémů, o kterých hovořil pan poslanec Kalousek, je nepochybné obnovit legitimitu těchto orgánů tím, že lid rozhodne, kdo tu bude zastoupen. Ale tato diskuse samozřejmě může pokračovat. To nejsou věci, ve kterých platí matematická argumentace. Pan kolega Svoboda si svůj názor zachoval, vyjádří ho hlasováním, ale já nepochybuji o tom, že většina rozhodne tak, jak velí zdravý rozum.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pořadí, pan poslanec Husák, Kalousek, Škromach a Cyril Svoboda. Nejdřív pan poslanec Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, já bych rád řekl svoji poznámku k prvnímu vystoupení pana doktora Jičínského. Já se nemohu ztotožnit s tím, co říkal ve svém prvním vystoupení, protože každému se může zdát někdy některé z ustanovení ústavy nepraktické. S tímto nesouhlasím. Ale na druhou stranu jsem rozhodnut podpořit tento návrh, protože opravdu vyjadřuje stav ve Sněmovně, nebo řeší stav ve Sněmovně, který není stavem, který by měl nějakým způsobem dále zajistit co nejpraktičtější a nejlepší chod jak Sněmovny, tak i vládnutí v naší republice. Chtěl jsem toto poznamenat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom velmi stručně. Já se nechci přít s největším žijícím ústavním právníkem mezi lidovci. Na to se necítím, nejsem právník. Já jsem pouze konstatoval, že tato vláda nečerpá svoji legitimitu z voleb, ale z politické dohody. Jsem ten poslední, kdo by jí chtěl upírat jakoukoliv váhu, a myslím si koneckonců, jak to kdo opravdu s vládou myslí, se uvidí při hlasování o důvěře. Ale nechtěl jsem jí upírat legitimitu. Pouze jsem konstatoval, že nečerpá svoji legitimitu z voleb, ale z politické dohody, což je nepochybně fakt, a prosím, aby mé výroky nebyly překrucovány.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že pan Cyril Svoboda tady opět ukázal, že u lidovců vrcholí předsjezdová aktivita - už aby měli po tom sjezdu. Myslím si, že jestliže tady hovoří o tom, že vláda bude nelegitimní, no tak bude bez důvěry, pokud pro ni pan poslanec Svoboda nezvedne ruku. Já myslím, že má šanci při hlasování o důvěře se projevit, a když říká, že on jako lidovec a jeho kamarádi, či bratři a sestry, někteří, říkají, že tuhle vládu nepodpoří, pak ovšem by si na sjezdu měli taky vysvětlit otázku, zda jejich náměstci, vrchní ředitelé a podobně, kteří byli politicky - a opakuji politicky - dosazeni do těchto pozic, jestli tam setrvají. Já myslím, že pan Čunek jako stávající předseda to stále obchází. Vy v té vládě jste, byli jste a budete, byli jste tam vždycky kromě asi jednoho období v době, kdy tady byla vláda Miloše Zemana. V této situaci bychom měli rozhodnout o změně, o zkrácení volebního období a já si myslím, že bychom měli skutečně vážně vést debatu o tom, jestli ten princip, který teď používáme pro zkrácení volebního období, by se neměl v jakési podobě přenést skutečně nastálo do ústavy. Ale k tomu bude prostor zřejmě v příštím volebním období.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím ještě Cyrila Svobodu.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, tři poznámky a už nebudu vystupovat k této otázce.

Za prvé. Zdeněk Škromach mě neposlouchal. Já naopak říkal, že má legitimitu, a poslanec Škromach říkal, že jsem říkal, že nemá legitimitu, tak já jsem říkal naopak, že tu legitimitu má. To je první poznámka.

Druhá poznámka. To, že dochází k odvolávání náměstků, já vidím jako politické kroky, které jsou chybné, protože pokud jsou odvoláváni schopní a kvalitní náměstci, tak je to vlastně politický postoj a je to chyba. Nepochybně.

A k tomu, co říkal pan profesor Jičínský. Tomu už nerozumím vůbec. Tato Sněmovna má legitimitu. To, že nejsme schopni se dohodnout a najít řešení, nezpochybňuje legitimitu této Sněmovny. Tato Sněmovna vzešla z voleb, byla zvolena na řádné volební období a má plnou legitimitu. Co to o sobě říkáme občanům, že říkáme, že jsme tady dvě stě poslanců a poslankyň, kteří o sobě tvrdí, že tady jsou nelegitimně? To se mi zdá, že slyším něco ze sna.

Já myslím, že by bylo dobré si to pečlivě zvážit, to, co říkáme jako argumenty. Tato Sněmovna je tu legitimně, vláda je tu legitimně a její důvěra a autorita se opírá o vyslovení nebo nevyslovení důvěry. Takto je to v ústavě, to je nezpochybnitelné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Musím říci, pane předsedající a vážení kolegové, že pan poslanec Svoboda ve mně vyvolal svou argumentací lítost, lítost. Jak se může právník uchylovat k tak laciné demagogické argumentaci. Já jsem neřekl, že tato Sněmovna je nelegitimní, ale míra legitimity je proměnlivá a způsob, jak fungujeme, to, že vláda nedostala důvěru a že tato vláda se klepala o svou existenci od svého vzniku, to je doklad toho, jaké jsou tady poměry. Já nechci o těch věcech v minulosti dále diskutovat, ale o tom, že tuto legitimitu je třeba obnovit, tak aby občané vůči Sněmovně a vůči vládě, která Sněmovnou bude konstituována tím, že dostane důvěru, mohli skutečně důvěřovat. Že to jsou orgány, které jsou s to vládnout v této zemi v těžké situaci, to je nepochybné. Legitimita není kategorie statická, legitimita je proměnlivá a samozřejmě, že se mění, a volby jsou vždycky dokladem toho, že legitimitu obnovují.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jiří Carbol se hlásí do rozpravy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP