(9.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Navrhoval jsem zkrátit lhůtu pro vysílání šotu pro případ předčasných voleb ze 16 na 13 dní. Byl jsem ovšem upozorněn legislativou, že způsob, jakým jsem to přednesl, neodpovídá úplně duchu textu původního. Proto doporučuje, aby v pozměňovacím návrhu, tak jak ho máte uvedený, v bodě B zněl přesně takto: Usnesení výboru. V navrženém textu článku 2 na konci odstavce 1 se doplní věta: V § 16 odstavec 4 se pro tento případ číslo "16" nahrazuje číslem "13".

Jedná se fakticky o to samé o zkrácení ze 16 na 13 dní. Jenom textace, jak to bude promítnuto do návrhu zákona, je malinko jiná. Samozřejmě může někdo namítnout, že se nejedná o legislativně technickou změnu. Já se domnívám, že se jedná, protože věcně se nemění vůbec nic, pouze se upravuje textace. Ale poprosil bych, abychom o tom na závěr třetího čtení hlasovali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Cyrila Svobodu, pak pana poslance Zdeňka Jičínského. Nyní Cyril Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, já jenom opakuji to, co jsem říkal, když jsme zahájili debatu nad tímto návrhem, že podle mého názoru nemá být podpořen tento návrh, protože tento návrh znamená, že se poslanci a senátoři chovají tak, že si mění pravidla uprostřed hry. Pokud má být rozpuštěna Sněmovna, má být rozpuštěna podle stávajících pravidel, nebo má být rozpuštěna podle obecných pravidel, která pamatují na všechny konkrétní případy. Jakmile přistupujeme k této cestě, znamená to, že se povyšujeme nad ostatní, protože my na rozdíl od jiných si pravidla měnit můžeme. To je jeden důvod.

A druhý důvod politický je také vážný. Podle mého názoru nebyly vyčerpány všechny možnosti řešení krize, která tu je. To není krize ústavní, je to krize politická. A proto znovu opakuji, že já tento návrh nepodporuji a doufám, že se tady najde i více lidí, kteří nepodpoří tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Zdeněk Jičínský je další přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Prosím. (V sále je obrovský hluk!)

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, mám názor zcela opačný než pan poslanec Svoboda. Já doufám, že Poslanecká sněmovna velkou většinou, více než požadovanou ústavní většinou tento návrh ústavního zákona schválí. Předpokládám, že tak učiní i Senát, protože návrh je předložen zástupci obou nejsilnějších stran v obou komorách a myslím, že by bylo velmi neodpovědné, kdybychom tento ústavní zákon neschválili.

K argumentaci pana Svobody o tom, že se mění pravidla během hry, chci říci, že politika není žádný fotbalový ani hokejový zápas. Tady jde o to, jaká je legitimita těch orgánů, které představují lid. V tomto smyslu jestliže Poslanecká sněmovna zkrátí své volební období, což je ústavní možnost daná i jinými ústavními procedurami, nedochází k žádnému omezení podstatných náležitostí demokratického právního státu, protože o nových volbách rozhodne lid jako suverén této země. (V sále je stále obrovský hluk a neklid!)

Už jsem minule upozorňoval, protože v médiích... Pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to vidím. Tady je tak živo a rušno, že by člověk ani neřekl, že tu probíhá jednání Sněmovny. Já bych požádal poslance, aby se změnila atmosféra v tomto sále. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Žádal jsem vás o tento zásah ne proto, že bych přikládal své osobě takovou důležitost, ale protože přikládám důležitost tématu, kterým se zabýváme. Je to důležité i proto, že v médiích se objevují určité pochybnosti toho druhu, které tu formuloval pan poslanec Svoboda, a i z některých míst ze Senátu se ozývají tyto pochybnosti.

Už jsem minule upozorňoval na to, že nebezpečí "sakralizace" ústavy, kterou by bylo v této souvislosti trvání na předpokládaných čtyřech ústavních procedurách, by nevedlo k posílení demokracie, ale zesměšnilo by zcela ústavní procedury i ústavní instituce. Upozorňuji vás na velmi významný článek německého konstitucionalisty Dreiera v posledním čísle Zeit, číslo 20, který říká, a nad tím bychom se měli zamyslet právě i v souvislosti s argumentací některých kritiků tohoto zákona, že přílišná uctivost před ústavou oslabuje demokracii. To je věc, nad kterou bychom se měli zamyslet, protože trvání na něčem, co je zcela nepraktické a nepoužitelné, nezhodnocuje ústavu, ústavu znehodnocuje a oslabuje důvěru občanů ve fungování demokratických institucí a v hodnotu demokratického politického zápasu. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem nechtěl reagovat na pana profesora. Já jsem se jenom přihlásil do diskuse z místa.

Dámy a pánové, i já bych mnohem raději senátní návrh, který řeší zkrácení volebního období, a bude-li ho Sněmovna projednávat, jistě pro něj budu hlasovat, ale nepochybně budu hlasovat i pro tento návrh, a to z toho prostého důvodu, že dnes jsme uvítali vládu, která zde sedí za námi. Její legitimita nepochází z voleb. Její legitimita pochází výlučně z politické dohody, kterou podepsali čtyři předsedové demokratických stran a tři demokratické strany dohodu ratifikovaly. Součástí dohody je nepochybně i dohoda o předčasných volbách. Kdyby bod o předčasných volbách nebyl naplněn, tak není ani naplněna celá dohoda a není naplněna legitimita této vlády. To je první zásadní důvod. To znamená, že mi záleží na legitimitě této vlády, proto mi záleží na plném naplnění politické dohody, ze které ona svoji legitimitu čerpá.

Druhý důvod je pragmatický, ale myslím si, že v této situaci ještě mnohem naléhavější. Jsme v hluboké hospodářské krizi a vláda, a pomozme jí v tom každý ze všech sil, se bude snažit mírnit její důsledky na občany. Vedle rizik hospodářské krize bude nepochybně vláda čelit i významným rizikům politického rozhodování v jednom i druhém předvolebním období. To jedno teď prožíváme, to druhé pak nastane, až skončí volby evropské. Předvolební období má nepochybně větší sklon k populismu a k situacím, kdy každé racionálno bývá podezřelé. Představa, že bychom tuto situaci prodlužovali, že bychom protahovali tuto agonii do května až do června, je podle mého názoru naprosto neúnosná pro Českou republiku, její ekonomiku a sociální postavení občanů. Prosím, zkuste si jenom uvědomit, jakou šanci by asi měla tato vláda v předvolebním období ve Sněmovně schválit racionální návrh státního rozpočtu. Všechny politické strany zde přítomné budou v předvolebním období vzkazovat svým voličům, že kdyby ony připravovali návrh zákona o státním rozpočtu, tak jejich voliči by nebyli opomenuti, dali bychom více zemědělcům, zdravotníkům, občanským sdružením, dali bychom více na opravy památek. V takové situaci je návrh rozpočtu v této Sněmovně neschválitelný pod deficit 250 miliard. A to je naprosto vražedná představa.

Jediným řešením jsou předčasné volby, proto budu hlasovat pro návrh tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě na toto mám reakci pana poslance Cyrila Svobody, Zdeňka Jičínského a vás.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já si tady dovolím reagovat na to, co řekl pan poslanec Kalousek. To je velmi zajímavá úvaha, říct o vládě České republiky, že nemá vlastně plnou legitimitu. Ta vláda je legitimní, protože si řekne o hlasování o důvěře ve Sněmovně, a jiným způsobem se žádné vládě na světě neprojevuje legitimita než hlasováním o důvěře ve Sněmovně. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP