(9.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 215, přihlášeno 184, pro hlasovalo 91, proti 70.

 

Dovolte, prosím, aby mohla proběhnout kontrola hlasování. (Předsedající chvíli čeká.) Pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, ať jsem mačkal, jak jsem mačkal tlačítka, tak se nerozsvěcovala, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tady námitka pana poslance Ratha. Budeme o ní hlasovat jako o každém jiném návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Davida Ratha, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 216, přihlášeno 184, pro hlasovalo 105, proti 40. To znamená, že hlasování o významné tržní síle a jejím zneužití si zopakujeme.

 

Budeme ještě jednou hlasovat o návrhu pana poslance Skopala, který navrhoval, abychom bod 135 zařadili na pátek jako první bod třetích čtení. Ještě vás odhlásím. Prosím, všichni se znovu přihlaste.

 

Ještě jednou: návrh pana poslance Skopala zařadit pevně v pátek. Jste všichni přihlášeni?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 217, přihlášeno 181, pro hlasovalo 94, proti 69, takže toto bylo přijato.

 

Nyní je tady návrh pana poslance Böhnische, bod číslo 130, ochrana přírody a krajiny, Národní park České Švýcarsko, pevně zařadit dnes za pevně zařazená třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 218, přihlášeno 184, pro 117, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Bursík, bod 124, ochrana druhů volně žijících živočichů, tisk 511. Je to také zákon ve třetím čtení. Návrh byl zařadit dnes pevně za třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu na konec třetích čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 219, přihlášeno 185, pro 52, proti 40. To bylo zamítnuto.

 

Posledním návrhem je návrh paní poslankyně Kateřiny Jacques, bod 44, provoz na pozemních komunikacích, tisk 663. Návrh byl zařadit tento bod za třetí čtení, kam byl zařazen návrh paní poslankyně Jakubkové, to znamená za smlouvami a za návrhem paní poslankyně Jakubkové, za všechny pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 220, přihlášeno je 186, pro hlasovalo 71, proti 52. Tento návrh byl zamítnut.

 

Ještě se zeptám, jestli jsem na někoho nezapomněl. Pokud ne, když jsme si to tak pěkně schválili, můžeme se pustit do třetích čtení, která jsme odhlasovali.

 

Prvním bodem je

197.
Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání
ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
/sněmovní tisk 796/ - třetí čtení

Prosím pana poslance Tluchoře a zpravodaje Marka Bendu, aby se přemístili více dopředu. Pozměňovací návrhy máme jako tisk 796/3.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych ve třetím čtení přednést legislativně technickou opravu - jestli to budete ochotni takto přijmout - k návrhu, který jsem dával ve druhém čtení. Jak jistě víte, jak jsem vás tehdy upozorňoval, dostal se mi opravdu až na poslední chvíli do ruky problém, na který upozornila Česká televize.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP