(9.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dobrá. Prosím, pokud nic nebrání v hlasování... Brání. (Pohyb a šum v sále.) Prosím všechny, abychom se vrátili k řetězu hlasování.

 

To, co bychom teď měli odhlasovat, je ještě návrh pana poslance Aubrechta, který navrhl, abychom odpoledne pokračovali v hlasování třetích čtení. Takže to je to, co musí nyní Sněmovna schválit, má-li být vůbec hlasování třetích čtení po poledni možné.

Takže nyní obecně zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom dnes po poledni hlasovali třetí čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 208, přihlášeno je 177, pro hlasovalo 168, proti 2. Takže tento návrh byl přijat. Budeme dnes po obědě, odpoledne, pokračovat v hlasování třetích čtení.

 

A nyní další návrh. Pan poslanec Severa. To byl bod 142, Státní fond kultury, ano, tisk 561, který navrhoval pan poslanec Severa dnes za pevně zařazená třetí čtení odpoledne, to znamená za poslance Aubrechta, jehož "odpady" jsme odhlasovali.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, odhlasovat poslanci Severovi pevné zařazení bodu 142 na odpoledne po pevně zařazených bodech, nyní může hlasovat pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 209, přihlášeno je 180, pro hlasovalo 146, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Pak tady byl návrh pana poslance Lišky. To byl bod 147, to je zákon o střetu zájmů, tisk 669. Opět žádost zařadit to na konec třetích čtení dnes odpoledne, to znamená jako další pevně zařazený bod po pevně zařazených bodech třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení bodu 147 na základě návrhu pana poslance Lišky, zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 210, přihlášených je 183, pro hlasovalo 152, proti 5. Takže tento návrh byl přijat.

 

Pak tady byl návrh paní poslankyně Jakubkové. Bylo by lépe hlasovat nejdříve návrh paní poslankyně Šedivé, vy jste říkala, že podle toho, jak dopadne ten, tak hlasovat váš návrh jako další.

 

Dám hlasovat nejdřív návrh paní poslankyně Šedivé. Je to bod 58, návrh zákona o geologických pracích, tisk 625. Paní poslankyně Šedivá navrhuje zařadit tento bod jako první bod po třetích čteních dnes odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh paní poslankyně Šedivé, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 211, přihlášeno 180, pro hlasovalo 50, proti 72. Tento návrh byl zamítnut.

 

A nyní paní poslankyně Jakubková, která navrhovala, aby bod číslo 42, to je provoz na pozemních komunikacích, kamionová doprava, tisk 570, byl zařazen jako druhý bod po dnešních pevně zařazených třetích čteních odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 212, přihlášeno 184, pro hlasovalo 95, proti 75. To by znamenalo, že tento návrh je přijat.

 

(Probíhá kontrola hlasovacích listin.)

Jenom se opravím, já jsem řekl, že to je druhý bod, ale vzhledem k tomu, že nebyl přijat návrh paní poslankyně Šedivé, tak je to první bod po pevně zařazených třetích čteních. To je oprava toho, co jsem uvedl.

Pan poslanec Pleva jde krokem, na základě kterého se dá odhadnout, že má oběť, na kterou se vrhne. (Smích.) A je to pan poslanec Bürgermeister.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Pane předsedající, dámy a pánové, opravdu jsem hlasoval proti, na sjetině mám opak. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Bürgermeister zpochybnil toto hlasování, budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Bürgermeistera? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 213, přihlášeno 185, pro hlasovalo 157, proti 3. Takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu paní poslankyně Jakubkové. Jenom připomenu, že paní poslankyně Jakubková navrhovala bod 42 zařadit jako první bod po dnes pevně zařazených třetích čteních odpoledne. (Poznámka z okolí předsedajícího.) Je to dobrá připomínka, my jsme odhlasovali návrh pana předsedy Vlčka, že zařadíme smlouvy. To znamená, že toto hlasování je vlastně o bodu, který je až za těmi smlouvami. My jsme odhlasovali - vysvětluji paní poslankyni - už toto. Takže je to až za těmi smlouvami, které jsme už odhlasovali. Čili toto upřesnění. Hlasujeme ještě jednou o bodu číslo 42.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Pevně zařadit bod 42 za třetí čtení i za ty pevně zařazené smlouvy v prvním a druhém čtení. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 214, přihlášeno je 185, pro hlasovalo 94, proti 78. I dle tohoto hlasování by to bylo přijato. (Probíhá kontrola hlasování, bez připomínek.)

 

Takže budeme zřejmě pokračovat dále. Další návrh byl návrh pana poslance Skopala, týkalo se to bodu 135, to je návrh na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, tisk 431. Tento zákon jako první bod třetích čtení v pátek - takto to navrhoval pan poslanec Skopal a takto budeme hlasovat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP