Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. května 2009 v 9.07 hodin
Přítomno: 189 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní kolegyně, paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno a zahajuji další jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím vás nejdříve, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Tejc má náhradní kartu číslo 2, pan poslanec Topolánek náhradní kartu číslo 7, pan poslanec Pospíšil číslo 6, pan poslanec Sobotka číslo 8, pan poslanec Paroubek číslo 10, paní poslankyně Kateřina Jacques číslo 38 a pan poslanec Tluchoř číslo 3.

Vážení kolegové, prosím, abyste se opravdu posadili. (Zklidňuje ruch v sále zvoncem.)

Dovolte mi, abych mezi námi přivítal ještě jednou novou vládu České republiky, dnes už v čele s jejím premiérem Janem Fischerem. A já bych pana premiéra rovnou požádal, kdyby nám jednotlivé členy vlády oficiálně představil. Ještě jednou vás prosím, žádám, abyste se všichni posadili na svá místa. Slovo má předseda vlády Jan Fischer. Prosím pana poslance Šustra, kdyby se posadil na své místo.

Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte mi, abych vám představil členy vlády, kterou v pátek 8. května jmenoval prezident republiky, a současně individuálně omluvil nepřítomné členy vlády s uvedením důvodu jejich nepřítomnosti.

Místopředseda vlády pan Martin Barták, ministr obrany. (Potlesk.)

Pokud jde o druhého vicepremiéra, ministra zahraničních věcí pana Kohouta, dovolte, abych jeho nepřítomnost omluvil, řídí zde jednání Evropská unie a tzv. Rio Group a prosí o omluvení a já současně vás prosím o omluvení jeho neúčasti.

Ministr práce a sociálních věcí pan Šimerka. (Potlesk.)

Ministr životního prostředí pan Ladislav Miko. (Potlesk.)

Ministr pro místní rozvoj pan Rostislav Vondruška. (Potlesk.)

Ministryně zdravotnictví paní Dana Jurásková. (Potlesk.)

Ministr dopravy pan Gustáv Slamečka. (Potlesk.)

Ministryně spravedlnosti paní Daniela Kovářová. (Potlesk.)

Ministr financí pan Eduard Janota. (Potlesk)

Ministr pro evropské záležitosti pan Füle. (Potlesk.)

Ministr průmyslu a obchodu pan Tošovský. (Potlesk.)

Ministryně školství paní Kopicová. (Potlesk.)

Ministr kultury pan Riedlbauch. (Potlesk.)

Ministr pro lidská práva pan Kocáb. (Potlesk)

Dámy a pánové, představil jsem vám jednotlivé členy nově jmenované vlády. Těším se na spolupráci, koneckonců je to Sněmovna Parlamentu České republiky, které je vláda ústavně odpovědná, je to její přirozený ústavní partner. Já se na spolupráci s vámi těším. Vláda s vámi určitě komunikovat bude, to vám mohu slíbit za svou osobu i za jednotlivé ministry, a samozřejmě naším nejbližším úkolem vůči vám bude v ústavou stanovené lhůtě předstoupit před vás s programovým prohlášením a dolní komoru Parlamentu požádat o důvěru.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére, za představení vlády. Přeji celé vládě hodně štěstí.

 

Dovolte mi, abychom se vrátili k pořadu schůze.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP