(18.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Mám zde ještě poznámku. Dovolte, abych to Sněmovně sdělila. V podrobné rozpravě jsme odhlasovali, že základ pro vznášení pozměňovacích návrhů byl vzat komplexní pozměňovací návrh, je zde napsáno pracovně označený Urban-Vojíř. Prosím tedy všechny kolegyně a kolegy, kteří budou přednášet své pozměňovací návrhy, aby se tyto návrhy vztahovaly k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Nyní má slovo pan kolega Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegové, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pracovně nazvanému Vojíř-Urban a chtěl bych potvrdit, že by měl být základem pro projednávání v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane kolego. Pan kolega Hojda se hlásil o slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já jsem chtěl právě připomenout tu skutečnost o komplexním pozměňovacím návrhu, ke kterému by se měly podávat pozměňovací návrhy teď ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Jsme v přerušené podrobné rozpravě. O slovo se hlásí pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Napotřetí se mi podařilo dostat se do podrobné rozpravy. Před třemi týdny jste dostali můj pozměňovací návrh na stůl. Byl směřován k usnesení č. 127 výboru pro sociální politiku. Vzhledem k tomu, že byla změna a za základ byl vzat pozměňovací návrh dvou poslanců, tak ho směřuji k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat o jediném návrhu, který zazněl, a to na zkrácení lhůty na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením. Toto hlasování zahájím za malý okamžik, poté co se do jednacího sálu dostaví naši kolegové. Jsem požádána o to, abych vás odhlásila, této žádosti samozřejmě vyhovuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 199. Návrh zní na zkrácení lhůty na 48 hodin. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199, přítomno 116, pro 97, proti 4, návrh byl přijat.

 

Tímto zkrácením lhůty jsme se vyrovnali s druhým čtením tohoto návrhu zákona. Končím tedy projednávání bodu č. 31, sněmovního tisku 743 ve druhém čtení. Děkuji panu navrhovateli, též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Jedná se o bod číslo 32. Je to

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 768/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 5. května, kdy jsme jej přerušili před ukončením podrobné rozpravy. Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Eduard Janota a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš. Budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Zeptám se, zda se někdo hlásí. Vidím nejprve pana ministra Eduarda Janotu, poté pana kolegu Michala Doktora.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Paní předsedající, já bych poprosil - v rámci podrobné rozpravy navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin u tohoto materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zkrácení lhůty na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením, tak zní návrh ministra financí. Děkuji vám. Nyní prosím o slovo pana poslance Michala Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Paní místopředsedkyně, úplně mimo rozpravu. Pan poslanec Krill vás prosí, kdybyste ho odhlásila z přihlášení se k faktické poznámce, neb mu bliká celé hlasovací zařízení.

A teď k povinnostem, které musím odpracovat. Vzhledem k tomu, že v kontrole stenoprotokolu z proběhlé obecné rozpravy, pardon podrobné rozpravy, vyplynul určitý rozpor, který je třeba vyjasnit, prosím, aby byla provedena oprava načteného pozměňovacího návrhu, a to takto:

V uplatněném pozměňovacím návrhu ve druhém čtení bylo uvedeno: § 37 písm. f), správně je § 38f. Druhá oprava se týká slovního spojení "kterým je daňový rezident", prosím nahradit slovy "který je daňovým rezidentem".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím o další přihlášku. Pan kolega Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který vám byl minulý týden rozdán do lavic. Jedná se o obdobu návrhu, který byl načten i k tisku 743. Jde o pokus dodržet slib a vrátit do daňového systému progresi, tedy ona pětipásmová progrese, včetně zrušení institutu superhrubé mzdy, který společně se zrušením zastropování zavedl jistou míru degrese. Čili přihlašuji se k tomuto písemně rozdanému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Ptám se na další přihlášky do podrobné rozpravy. Prosím, pan kolega Reisiegel.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych rád načetl pozměňovací návrh, kdy se v článku 1 v § 4 na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní "rozdělení pozemku".

Ve zmiňovaném odstavci 2 jsou vyjmenovány případy, kdy se lhůta mezi nabytím a prodejem nepřerušuje a v případě rozdělení pozemku vzniká nová věc. V případě prodeje jsou pak vlastníci po rozdělení povinni příjem z prodeje zdanit, přestože by v případě, kdyby jej prodávali společně před rozdělením, takovýto příjem nedanili. Touto změnou, kterou se rozšiřuje výčet případů, kdy se lhůta nepřerušuje, dojde ke sjednocení zdaňování prodeje pozemku před a po jeho rozdělení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy k tomuto tisku? Nehlásí se nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat o návrhu, který v podrobné rozpravě zazněl, to je o návrhu na zkrácení lhůty. Ještě se hlásí pan kolega Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já se domnívám, že tak jak na minulé schůzi, která je vlastně o jedno (číslo) větší, pan poslanec Pleva upozornil, že pan navrhovatel nemá právo navrhnout zkrácení, tak pan ministr Janota bohužel není poslancem a žádný poslanec nenavrhl to zkrácení. Takže ministři budou muset obnovit rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se domnívám, pane poslanče, že pan ministr Janota je zde navrhovatelem, a proto může tento návrh přednést. (Poslanec Pleva přistupuje k řečništi.) Je ukončena rozprava, pane poslanče Plevo.

 

Poslanec Petr Pleva: Je to procedurální poznámka k tomu, co říkal pan kolega Koníček. Sněmovna rozhodla, že jsem se mýlil, svým precedenčním hlasováním, tudíž se musí na všechny předkladatele hledět stejně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Abychom se nezapletli do nějakých sporů, navrhnu způsob, jakým bychom měli pokračovat. Bude-li proti němu námitka, vznesete ji prosím a nějak se s tím vyrovnáme.

 

Já tedy navrhuji, abychom nyní rozhodli o návrhu, který vznesl v podrobné rozpravě pan ministr financí Eduard Janota, na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP