(18.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní je zde návrh ministra financí Eduarda Janoty, ale tam máme návrh pana poslance Fialy. Pan ministr Janota žádá o pevné zařazení dvou bodů. Prvním z nich je bod číslo 125. Tento bod chce zařadit pan ministr na středu 13. května jako bod 10. Pan kolega Radim Fiala žádá o zařazení tohoto bodu 125 na středu dopoledne jako bod číslo 2. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Fialy - ale počkám chvilku, abyste se domluvili.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já souhlasím s tím, aby ten bod byl zařazen jako bod číslo 2 na zítřejším jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Budeme nejprve hlasovat o bodu 125, sněmovní tisk 705, a o jeho zařazení jako druhý bod ve středu dopoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 185 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s číslem 185, přítomno 145, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy druhý bod, o jehož zařazení žádá ministr financí. Je to bod 152, sněmovní tisk 720. Měl by to být podle návrhu pana ministra jedenáctý bod ve středu 13. května.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 186 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 186, přítomno 145, pro 128, proti 1. Také tento návrh byl schválen.

 

Dále je zde návrh grémia na bod 197, ale o tom jsme již rozhodovali. Nebo ne? Bod 197, sněmovní tisk 796, ve třetím čtení. Je to bod, kterým jsme se měli zabývat dnes. Je zde návrh na přesunutí na zítřek, to je na středu 13. května, jako první bod v bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 187 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 187, přítomno 144, pro 127, proti 2. Návrh byl schválen.

 

Nyní je zde návrh na body 31, 32 a 34, jsou to druhá čtení, sněmovní tisky 743, 768 a 770, zařadit je pevně na dnešek jako první, druhý a třetí bod dnešního jednání, tedy předřadit je před smlouvy. Je nějaká námitka? (Námitky nebyly.) Takto zní návrh.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 188. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 188. Přítomno 146, pro 140, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále se budeme věnovat návrhům pana poslance Hojdy, který navrhuje bod číslo 129 zařadit na středu za již pevně zařazené body. Je to tak, pane kolego?

Zahajuji hlasování pořadové číslo 189 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 189, přítomno 147, pro 121, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Šojdrová navrhuje zařazení bodu 157 na středu 13. 5. za pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 190. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 190, přítomno 147, pro 67, proti 44. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Tluchoř, jehož některé body už jsme hlasovali, žádá o další změny. Tou první je zařazení bloku voleb na pátek na 13. hodinu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 191. Kdo souhlasí s tímto zařazením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 191, přítomno 147, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh, aby Poslanecká sněmovna tento čtvrtek nejednala.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 192. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 192, přítomno 146, pro 104, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Já si ještě ověřím u pana poslance Tluchoře, zda jsou to všechny návrhy, které chtěl podrobit hlasování...

 

Pan poslanec Michal Doktor navrhuje bod 126 zařadit na pátek po již pevně schválených bodech. Je to tedy šestý bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 193. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové 193, přítomno 147, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Bohuslav Sobotka - myslím, že všechny body byly vyřešeny v rámci hlasování o návrzích pana poslance Tluchoře.

 

Paní poslankyně Páralová navrhuje zařazení bodu číslo 145 na středu dopoledne za pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 194. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 194, přítomno 147, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP