(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Možné to tak je, zkusíme to tak a uvidíme, co nastane. Zeptám se ještě, jestli někdo chce vystoupit s návrhem na změnu pořadu schůze. Pokud ne, pustíme se do hlasování. Já se pokusím, abychom si v tom hlasování udělali opravdu jasno o způsobu, jakým budeme pokračovat v této schůzi.

První návrh, který jsem přednášela, byl návrh, tedy žádost předsedy hospodářského výboru poslance Oldřicha Vojíře vyřadit bod 144, sněmovní tisk 583, třetí čtení, ze schváleného pořadu 56. schůze. Vidím vaši žádost o odhlášení, takže prosím o vaši novou přihlášku.

 

Budeme hlasovat tedy o tomto návrhu na vyřazení bodu 144 ze schváleného pořadu 56. schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 180. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Teď by mělo všechno fungovat, pokud se nemýlím. Kdo je pro vyřazení tohoto návrhu z pořadu schůze? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 180 přítomno 144, pro 138, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili. Bod 144 byl z pořadu 56. schůze vyřazen.

 

Nyní je zde návrh pana ministra životního prostředí, proti kterému jde návrh pana poslance Petra Tluchoře. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Petra Tluchoře jako o tom, co zaznělo jako protinávrh, pokud přijmete toto vysvětlení, není-li námitka. Takže pan poslanec Petr Tluchoř navrhuje zařazení bodů číslo - prosím o zopakování. Totožné, jako navrhoval pan kolega Sobotka? 770, 768, 743.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jsou to body 153, 154, 155 a 156.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: 153, 154, 155 a 156.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Poté antidiskriminační zákon, čili bod číslo 2, a poté ony návrhy Ministerstva životního prostředí. Myslím, že můžeme hlasovat takhle v celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to zařazení na pátek 15. května. Prvních pět bodů přečetl pan poslanec Tluchoř a další tři body by byly návrhy pana ministra životního prostředí. Souhlasí Sněmovna s tím, abychom hlasovali jedním hlasováním? (Hlasy: Zvlášť!) Dobře.

 

Nejprve tedy hlasování o návrhu pana poslance Petra Tluchoře, body číslo 153, 154, 155, 156 a bod číslo 2 jako prvních pět bodů v pátek 15. května.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 181. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 181 přítomno 145, pro 134, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní jsou zde návrhy ministra životního prostředí Ladislava Mika na pevné zařazení bodů číslo 124, 130 a 158. Bylo by to tedy jako body 6, 7 a 8 v pátek 15. května dopoledne v bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 182. Kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 182 přítomno 145, pro 65, proti 8. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v tom, co navrhuje grémium, a to je návrh číslo 2 ministra životního prostředí, který žádá o pevné zařazení bodů 41 a 58, jedná se o sněmovní tisky 766 a 625 v prvém čtení, na středu 13. května jako čtvrtý a pátý bod odpoledne. Zeptám se, zda jsme tam v nějaké kolizi, nebo nejsme...

Zahajuji hlasování pořadové číslo... Ještě odhlášení, takže prosím, abyste se znovu zaregistrovali. My si teď ozřejmujeme, jak na tom jsme s tím pořadem schůze, a na středu máme už tři pevně zařazené body, čili návrhy pana ministra životního prostředí by mohly být až po těchto třech pevně zařazených. Čili by to nebyl první až třetí bod odpoledne, ale čtyři, pět a šest. Tak zní návrh. Faktická, nebo nějaká námitka? Pan kolega Exner, prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, vy jste ohlásila nyní tři body, ale předtím jste řekla, že budeme hlasovat už jen o dvou bodech - 41 a 58. To je myslím správné, protože ty tři body už jsme odhlasovali negativně předtím. Jde o druhý návrh pana ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, já jsem se přehlédla o odstavec. Ty tři body, které máme již napevno zařazené na zítřek, musíme respektovat a body 41 a 58, tak jak žádá pan ministr, můžeme zařadit jako bod čtvrtý a pátý zítra odpoledne.

Prosím tedy, zahajuji hlasování pořadové číslo 183. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 183 přítomno 143, pro 51, proti 9. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dalším návrhem je návrh místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka, který žádá o pevné zařazení bodu 75, sněmovního tisku 752, na středu 13. května jako šestý bod odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 184. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 přítomno 145, pro 119. Proti nikdo. Návrh byl přijat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP