(17.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To je pan poslanec Tluchoř. Nyní pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně, kolegové, mé úsilí směřuje k zařazení pevně stanoveného bodu, a sice bodu 126, na páteční jednání. Budu-li tedy vycházet z návrhu odprezentovaného paní místopředsedkyní, pak jsou tam již pevně zařazené body pana ministra životního prostředí, pevně zařazené body, které navrhl pan kolega poslanec Tluchoř, a ještě bude navrhovat pan poslanec Sobotka. Jsou to tři body týkající se boje s ekonomickou krizí. Já tedy s dovolením navrhuji po těchto avizovaných a navržených bodech navrhnout jako pevně zařazený bod označený jako číslo 126 - návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb. Předesílám, že hlasování bude trvat několik málo minut a bude velmi rychle absolvováno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to bod 126. A já se dívám, že tady máme pana ministra životního prostředí, který chtěl první až třetí bod na pátek, ale zároveň pan kolega Tluchoř chce na pátek první až třetí bod, jestli jsem tomu rozuměla, čili si chce vyměnit pořadí s panem ministrem životního prostředí. V tom případě mi to vychází, že váš bod by mohl být sedmý, pokud tam ještě něco jiného není.

 

Poslanec Michal Doktor: Pardon. Já jen předesílám, že součástí dohody je ještě ponechání prostoru pro hlasování o bodech, které navrhne po mém vystoupení předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Sobotka, a to budou tři body týkající se návrhu zákonů v boji s ekonomickou krizí. Neboli ten můj navržený bod by byl až po těchto - počtem zřejmě desátý.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zkusíme to nějak vyřešit. To byl pan poslanec Doktor. Nyní pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, jak již bylo dvakrát avizováno, já bych tady navrhl první čtyři body pro naše páteční jednání. Všechno jsou to třetí čtení příslušných sněmovních tisků. Jako první bod bych navrhl tisk 770, insolvenční zákon, jako druhý bod tisk 768, daň z příjmů, jako třetí bod tisk 743, podpora hospodářského růstu, a jako čtvrtý bod tisk 769, pojistné na sociální zabezpečení. Jsou to první čtyři body našeho pátečního jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vydržte moment. Já se podívám, jaké body navrhuje pan poslanec Tluchoř...

Takže to byl návrh pana poslance Sobotky. Nyní paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych se chtěla pokusit navrhnout stávající bod 145, sněmovní tisk 659, zákon o sociálních službách, třetí čtení, na zítřek dopoledne za pevně zařazené body. Je to nekonfliktní bod a mám obavy, že tolik potřebný zákon nemusí být na této schůzi projednán. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Středa dopoledne za pevně zařazené body v rámci třetích čtení. Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl také navrhnout pevné zařazení třetích čtení za pevně zařazené body, které zítra dopoledne, možná i po poledni budeme projednávat, tak aby se stihly projednat. Jednak jsou to body, které by neměly vyvolat velkou kontroverzi, jednak to, že paní ministryně spravedlnosti tady v pátek není, protože je v Kaliningradu, takže bych byl rád, aby mohla u projednávání těchto bodů být. Můžeme o nich hlasovat, jestli to někdo bude požadovat, jednotlivě, nebo můžeme hlasovat všechny tři dohromady. Jedná se o body 128 - zákon o advokacii, zjednodušeně řečeno, sněmovní tisk 560, 141 - občanský soudní řád, sněmovní tisk 559, a 127 - obchodní zákoník, sněmovní tisk 498. Tyto tři body, třetí čtení, navrhuji zařadit za pevně zařazená třetí čtení zítra, jestli se stihne dopoledne, nebo i na začátku odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Středa za pevně zařazené body 128, 141, 127. Pan kolega Soušek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já navrhuji, aby bod č. 58, sněmovní tisk 625 byl zařazen na konec prvních čtení. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A zatím poslední, pan kolega Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o pevné zařazení bodu č. 149 dosavadního pořadu jednání. Je to sice návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 684, na zítřek - na středu dopoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, na zítřek - ještě není jasný druhý bod, jestli ministr financí se může zúčastnit, jak kolega Fiala přednesl, tak nebude-li toto možné, jako druhý bod bych navrhl bod č. 139 pevně zařadit. Je to návrh poslanců Radko Martínka a dalších na změnu zákona o stavebním spoření. Je to vcelku jednoduchá materie - myslím z hlediska hlasovací procedury. Předkladatelé jsou přítomni a již toto mělo být projednáno minule a z určitých procedurálních důvodů se tak nestalo. Takže já navrhuji, aby tento tisk č. 506 byl projednán zítra jako druhý bod. Zároveň jako zpravodaj bych se těžce mohl zúčastnit v pátek jednání. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, ale s tím bude trochu problém. Středa druhý bod - to už je obsazené asi natřikrát. Takže budete muset svůj návrh nějak zmodifikovat.

 

Poslanec Petr Braný: Nevím, jak jsou další v pořadí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Můžu vám navrhnout po pevně zařazených bodech, to je asi nejsnazší.

 

Poslanec Petr Braný: Já se možná zeptám naivně, paní místopředsedkyně: počítá se tedy i odpoledne s hlasováním o třetích čtení?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tom bude muset rozhodnout, pane kolego, samozřejmě Sněmovna. Bude-li zde vůle k tomu, že všechny návrhy, jak je zařadíme, a bude-li to velké množství třetích čtení a bude-li se rýsovat, že je nestíháme ve vymezené době a Sněmovna bude mít vůli je opravdu projednat, tak o tom rozhodne zítra. Já vám teď ale záruku dát nemohu.

 

Poslanec Petr Braný: Dobře, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže po pevně zařazených bodech?

 

Poslanec Petr Braný: Po pevně zařazených bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan kolega Fiala ještě upřesní svůj návrh?

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem se nestihl potkat teď s panem ministrem financí, nicméně jeho snaha je totožná s mou snahou, a to co nejdříve doprojednat tento zákon dle požadavků Evropské unie. Já vás chci požádat, vážená paní místopředsedkyně, abyste nechala hlasovat o mém návrhu a v případě, že by neprošel, nechala hlasovat o návrhu pana ministra, je-li to tak možné. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP