Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. května 2009 v 17.31 hodin
Přítomno: 178 poslanců
 

 

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 56. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás i přes pokročilý odpolední čas na této přerušené schůzi přivítala.

Nejprve se zeptám, zda má ještě někdo novou náhradní kartu. Pokud nenahlásí někdo, že je novým držitelem náhradní karty, budou platit ta oznámení, která zazněla v rámci předcházející 57. schůze. Totéž pokud jde o omluvy. Nebudu číst znovu, zazněly zde, když byla zahájena 57. schůze, a vztahují se i na tuto pokračující 56. schůzi.

Budeme se samozřejmě nejprve věnovat programu. Asi to nebude úplně jednoduché, protože je zde několik návrhů. Těmi prvními návrhy jako tradičně vás osloví grémium, které se dnes ráno sešlo. Výsledek tohoto jednání představují návrhy, s nimiž vás seznámím. Dále je zde potom zatím pět návrhů našich kolegů na změnu pořadu schůze.

Nejprve informuji o dohodě, k níž došlo během dnešního grémia jednání Poslanecké sněmovny. Toto grémium s touto dohodou vyslovilo souhlas.

Navrhujeme tedy vyhovět žádosti předsedy hospodářského výboru pana poslance Oldřicha Vojíře vyřadit bod 144, sněmovní tisk 583, třetí čtení, ze schváleného pořadu 56. schůze. Důvodem je zahraniční cesta navrhovatele i zpravodaje.

Druhý návrh je návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na pevné zařazení bodu 124, 130 a 158 schváleného pořadu - jsou to sněmovní tisky 511, 632 a 717 - na pátek 15. května jako první až třetí bod dopoledne v bloku třetích čtení. Pan ministr životního prostředí Ladislav Miko žádá o pevné zařazení bodů číslo 41 a 58, jsou to sněmovní tisky 766 a 625 v prvém čtení, na středu 13. května jako čtvrtý a pátý bod odpoledne.

Místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták žádá o pevné zařazení bodu 75, sněmovní tisk 752, na středu 13. května jako šestý bod odpoledne.

Ministr financí Eduard Janota požádal o pevné zařazení bodů 125 a 152, sněmovní tisky 705 a 720, na středu 13. května jako desátý a jedenáctý bod bloku třetích čtení.

Dále grémium navrhuje, abychom již pevně zařazený bod 197, sněmovní tisk 796, třetí čtení, kterým jsme se měli zabývat dnes, přesunuli na zítřek, tj. středu 13. května jako první bod v bloku třetích čtení.

Dále grémium navrhuje body 31, 32 a 34, sněmovní tisky 743, 768 a 770, což jsou přerušené návrhy zákonů ve druhém čtení, zařadit pevně na dnešek jako druhý až čtvrtý bod jednání, abychom stihli projednat i třetí čtení těchto návrhů zákonů. To znamená, že návrh zní, aby byly tyto body předřazeny ještě před body z bloku smluv.

To jsou návrhy z grémia. Nyní zde mám přihlášky našich kolegů. První přihláška - pan kolega Radim Fiala, poté pan kolega Hojda, paní poslankyně Šojdrová, pan poslanec Tluchoř, pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o předřazení třetího čtení bodu 125, sněmovní tisk 705, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, a to na zítřek, tj. 13. 5. 2009, dopoledne jako bod číslo dvě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr financí žádá tento bod, tj. bod 125 zařadit na středu jako desátý a jedenáctý bod, vy žádáte tento bod jako druhý bod. Doufám, že jste domluveni s panem ministrem financí, nebo jinak nám v tom vznikne opravdu velký zmatek. Dobře, zatím to beru, že jste tento návrh přečetl, získáte podporu pana ministra a dáte nám vědět.

Dále prosím o slovo pana poslance Pavla Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu o zařazení třetího čtení bodu číslo 129, což je vládní návrh zákona o civilním letectví, na zítřek za již pevně zařazené body. Vzhledem k tomu, že jste četla dohodu z grémia, kde už byl zařazován bod 10 a 11, tak pokud to bude schváleno, tak jako bod 12.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zatím to nebylo schváleno. Pokud to bude schváleno, bude to bod 12. Jinak říkáte za pevně zařazené body. Je to bod 129.

Dále prosím paní poslankyni Michaelu Šojdrovou.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, já si dovolím zařadit v těchto návrzích rovněž, a sice bod číslo 157 stávajícího pořadu schůze, je to tisk 16 ve třetím čtení, na středu, tj. na zítřek 13. 5. za pevně zařazené body, tedy za bod, který teď přede mnou navrhoval pan kolega Hojda. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana poslance Tluchoře.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, i já si dovolím přispět do této tradiční burzy dobrých nápadů. Jednak s návrhem na zařazení všech zbývajících volebních bodů na pátek 13 hodin. Jedná se tam o druhé kolo několika voleb a o první kolo jednokolové volby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Čili jedno kolo tajných voleb plus několik veřejných voleb. Čili pátek 13 hodin.

Dále si dovolím navrhnout, aby čtvrtek tento týden Poslanecká sněmovna nejednala.

Dále si dovolím navrhnout, aby bod číslo 2 - antidiskriminační zákon - byl zařazen na pátek jako čtvrtý bod jednání Poslanecké sněmovny po avizovaných třetích čteních protikrizových zákonů. Tím by se druhá čtení stala dnes body číslo 1, 2 a 3 z bodů 2, 3, 4.

To jsou mé návrhy. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP