(12.30 hodin)

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane předsedající, děkuji vám za udělení slova. Velice se Sněmovně omlouvám. Mám dva svědky na to, že za celou dobu se mi nepodařilo po vašem odhlášení přihlásit, čili bylo zabráněno mému hlasování ano, to znamená bylo ovlivněno hlasování, a proto toto hlasování zpochybňuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O vaší námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 151, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s vaší námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro bylo 130, proti 13. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat předešlé hlasování za souhlasných názorů předkladatele i zpravodaje.

Hlasování jsem zahájil. Má pořadové číslo 152. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 98, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Tím se stává bod B11 nehlasovatelný. Dále budeme hlasovat o návrhu H, který je alternativou k bodu B12. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 153. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 83, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B jako o celku ve znění schválených alternativních návrhů. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 154. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro 103, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 155. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro 103, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Nyní pozměňovací návrhy označené písmenem D jako celek s výjimkou D1, které je už nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Koníček souhlasí s tím, že je to nehlasovatelné? Zřejmě ano. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 156. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro 102, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Pozměňovací návrhy označené písmenem E jednotlivě, po jednotlivých návrzích.

E1- nesouhlas. (Ministr: Avizuji, že souhlas s E2. U E1, E3 také nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili E1 - nesouhlas protagonistů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 157. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro 5, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: E2 - souhlas. (Ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 158. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro 84, proti 55, návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: E3 - nesouhlas. (Ministr neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 hlasujících pro 3, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Pozměňovací návrh označený písmenem F, stanovisko souhlas. (Ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 160. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro 81, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se paní poslankyně? Nehlásí, bude kontrolovat. Prosím. (K paní poslankyni Jacques.) O slovo se přihlásil pan poslanec a ministr Ondřej Liška, takže mu dávám slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Já se omlouvám. Hlasoval jsem ano, ale na sjetině mám křížek. Pardon, tedy naopak. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře jste to řekl, nenechte se mást ženami. K ničemu dobrému to nevede.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Nechal jsem se zmást ženami. Řekl jsem to správně. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď je naplněna litera jednacího řádu.

 

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance v tomto případě Ondřeje Lišky, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 168 hlasujících pro 116, proti 12. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pod písmenem F.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 162. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, pro 85, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Nyní pozměňovací návrhy označené písmenem G hlasovat jako celek. Stanovisko souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 163. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců. Pro 105, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: H je vzhledem k předcházejícímu přijetí nehlasovatelné, takže pozměňovací návrhy pod písmenem E, pardon, I. Stanovisko nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 164. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, pro 162, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Poslední pozměňovací návrhy, označené pod písmenem J, hlasovat jako celek. Stanovisko souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 165, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, pro 104, proti 50. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP