(11.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Třetí řešení, které zde je navrhováno a ke kterému já se hlásím více než z věcného, tak z toho psychologického a politického důvodu, je řešení, které navrhuje Svaz měst a obcí, tedy hrazení ze státního rozpočtu s tím, že tyto úspory, které budou a prokazatelně budou na straně úspor poštovného, zůstávají pro rozvoj jednotlivých měst a obcí. Jinými slovy stává se z toho jakási podpora rozpočtového určení daní, neboť ty peníze, které obce ušetří za poštovné, zůstanou těm obcím. V tomto smyslu tento návrh činí celý systém takový průchodnější, pružnější a pro obce je to výhodnější. Ano, říkám, pro ty obce je to výhodnější, protože každá koruna, kterou oni ušetří za to, že nepošlou papírovou obálku, ale použijí informační systém datových schránek, každá ta jedna koruna zůstává v rozpočtu té obce. Nepůjde do poštovného, půjde do kanalizace, chodníků, dětských hřišť nebo do něčeho jiného.

A pokud jde o ten postup, já jsem to zde zmiňoval. 1. 7. dvě varianty - ostrý a testovací prostor. Aktivace, povinná aktivace k 1. 11. roku 2009.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Ivanu Langerovi. O slovo se přihlásil pan poslanec David Rath. Zároveň pana poslance Ratha prosím, aby upřesnil svůj návrh, který zazněl v jeho úvodní řeči, který se týkal čehosi jakoby vrácení nebo -

 

Poslanec David Rath: Vrátit k projednání výboru do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ve smyslu jednacího řádu bych prosil. Takto jednací řád to neupravuje.

 

Poslanec David Rath: Vrátit do výboru, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejde. Ještě jeden pokus. (Z lavic napravo zaznívá "chachacha" a potlesk.)

 

Poslanec David Rath: Pane předsedající, pokud to nejde vrátit do výboru, tak to lze vrátit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jednací řád v § 95 odst. 2 hovoří o opakování druhého čtení. Jestli máte na mysli toto?

 

Poslanec David Rath: Ano. Pane předsedající, promiňte, ale když už to jednou druhým čtením prošlo, tak vrácení do druhého čtení znamená opakování toho druhého čtení. To myslím, že ví každý, a mohl byste to vědět i vy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, my se pohybujeme na půdě Poslanecké sněmovny a ta se řídí jednacím řádem, který má poměrně přesné formulace pro řadu situací. Na tuto situaci jednací řád pamatuje a já nejen vás, ale i ostatní prosím, žádám a budu vyžadovat ode všech, aby se pohybovali právě ve smyslu jednacího řádu. Takže to neberte jako příkoří vůči sobě a pokračujte ve své řeči.

 

Poslanec David Rath: Děkuju, pane předsedající. Já to jako příkoří beru, ale vyrovnám se s tím.

Takže dámy a pánové, víte, pan ministr Langer tady řekl mnoho slov. V podstatě obce jsou hloupé, protože to odmítají, protože by vlastně ušetřily. No do budoucna možná, ale v začátku je to bude stát podstatně víc peněz. Opozice je hloupá, že tuto věc kritizuje a poukazuje na nepřipravenost a drahost celého projektu. Víte, ono by možná stálo za to - já vám prostě ty vaše dobré úmysly nevěřím. Možná neprávem, možná právem. Budoucnost nás rozsoudí.

Protože kdybyste vy to myslel skutečně tak dobrosrdečně a dobře, tak celý ten projekt byl připravený jinak. Mně celý ten projekt připomíná, jak přihrát někomu celkem lacino slušné prostředky. Prostě je jasné, že žijeme v době elektronizace. To znamená většina komunikací začíná probíhat po elektronických médiích. Už dnes máte mnoho úřadů, mnoho občanů, mnoho institucí, které mezi sebou komunikují. Úředně komunikují, podávají i úřední žádosti. A pane ministře, možná se budete divit, prostřednictvím internetu, který mají zadarmo, s opatřením elektronického podpisu. Vždyť konečně proto se elektronický podpis dostával do zákona, aby mohla probíhat komunikace přes internet.

Vy zde přicházíte s novým povinným stoprocentním systémem povinných datových schránek, což je v podstatě jakási poštovní schránka, ale elektronická. A ten, kdo tu poštovní schránku spravuje, v tomto případě pošta, si za to nechá náležitě zaplatit. Prostě nezlobte se, já vám vaše dobré úmysly nevěřím. Já si dokonce myslím, že za tím jsou nějaké vaše nekalé úmysly, že prostě tady chcete někomu zajistit zajímavé finanční toky z veřejné správy, z měst, soudů, krajů, do rukou někoho jiného. Protože kdybyste to myslel vážně, tak ten systém je daleko plastičtější, dynamičtější. Umožní v případech, které jsou k tomu vhodné, komunikaci normálně přes internet s doplněním elektronického podpisu. Prostě to, že nutíte všechny úřady od měst, krajů, soudů v podstatě jet jen přes tento systém, skutečně neděláte nic jiného, než že naháníte jedné monopolní instituci peníze.

Dobře, já vám rozumím. Česká pošta ztrácí kontakt, finančně ztrácí, protože klesá počet zásilek. Je třeba jim to nahradit něčím jiným. Prosím. Ale proč se to má dělat tímto způsobem? Proč se to má dělat prostřednictvím zákona a proč to mají platit soudy, obce, kraje? Prostě, pane ministře, toto není zákon, jak vy se nám a veřejnosti snažíte namluvit, na snížení byrokracie. To není zákon na zefektivnění státní správy. Podle mého soudu o to vám, Ivanu Langerovi, vůbec, ale vůbec nejde. Vám jde totiž o úplně něco jiného.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak nyní mám dvě faktické poznámky. První vystoupí s faktickou poznámkou místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek, potom Petr Pleva. Pak jsem viděl přihlášku pana ministra Ivana Langera a pana poslance Krupky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To, co budu říkat já, bude velice jednoduché. Podívejte, dobře dělají poslanci, kteří ministru Langerovi nevěří, co tady říká. Pan ministr Langer tady řekl, že je mu líto, že já nevím, že je to Ministerstvo financí, které bude regulovat ceny, které si pošta bude účtovat za zabezpečování datových schránek. Je mi líto, že tady není ministr financí, já bych ho vyzval, aby mi řekl, podle jakého ustanovení v kterém zákoně se to bude dít. Já vím, že Ministerstvo financí reguluje například ceny dopisů apod. Nicméně já bych chtěl, aby ministr mi řekl, kde je to ustanovení, kterým se rozhoduje, že Ministerstvo financí bude regulovat datové schránky. Já jsem ho nikde nenašel. Chcu ten přesný odkaz.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Pleva, potom pan ministr Ivan Langer.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, možná by bylo od sociální demokracie korektnější říct "nemáme rádi Ivana Langera ať předkládá cokoliv, byť je to sebelepší, prostě jsme proti tomu".

Co se týče vskutku renesanční osobnosti pana poslance Ratha, který už předstihl Leonarda da Vinciho ve svých hlubokých a všestranných znalostech, tak jenom mi nejde do hlavy, jaký kšeft to přihrál pan ministr Langer tomu státnímu podniku. Možná by to bylo lepší přihrát to soukromým firmám, jak chtěl pan poslanec Rath. Nicméně jaký to je kšeft, když díky tomu budou datové schránky, nebudou chodit papírové dopisy a pošta vlastně na každém podání bude tratit? To je teda opravdu zlý kšeft a myslím, že - protože ministra mohu oslovit přímo, nikoli prostřednictvím předsedajícího - pane ministře, vy tu Českou poštu opravdu nemáte rád.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec David Rath. Stisknutím tlačítka - má tedy přednost před kýmkoliv dalším. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP