(11.20 hodin)
(pokračuje Rath)

Existují dokonce jiné systémy, které jsou podstatně lacinější než za 18 korun uložit do datové schránky údaj. Těžko říct, jestli pan ministr Langer to udělal z nedostatku informací, z nedostatku intelektu, nebo naopak z nadbytku nějakých postranních záměrů. Ale faktem je, že na tomto systému vydělá pouze a jenom pošta a prodělají úplně všichni. Proto je potřeba platnost tohoto zákona oddálit a vyřešit technickou stránku a ekonomickou stránku, na kterou se ministr Ivan Langer úplně vykašlal, kterou naprosto podcenil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec David Rath a přihlásil se pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, když jsem si vyposlechl projev svého předřečníka, tak musím jenom zalitovat, že zákon o volbách do krajských zastupitelstev anebo volební zákon do Poslanecké sněmovny nezná výraz demise, protože v tu chvíli podle toho, co říkal pan hejtman Rath a současně poslanec Rath, by musel podat demisi tu nebo onu, protože je jasné, že obě dvě funkce nezvládá. Protože pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, kdybyste tady seděl a věnoval se této problematice jako někteří jiní, tak byste asi tyto věty nemohl vypustit z úst, protože naprosto jasně prokazují to, že vaše vystoupení bylo pouze politické a ne faktické.

První a zásadní věc je ta, že tento zákon byl přijat koncem června minulého roku, a já samozřejmě nemohu za to, že vy v rámci opájení se řešením poplatků zdravotnických a dalších nemáte čas se věnovat jiným funkčním věcem, které se týkají kraje. Ale ten zákon platí už tři čtvrtě roku. V červnu to bude rok. Všechny instituce, samosprávy, veřejný sektor byly o těchto věcech informovány. Ministerstvo vnitra, a samozřejmě já připouštím, že ne všichni jsou spokojeni s časovým průběhem a rozsahem poskytovaných informací, už delší dobu dělá kampaň směrem k samosprávám, směrem k obcím třetího typu, které by měly být jistým garantem řekněme know-how metodiky pro obce, zejména tam, kde jsou starostové, kteří to mají jako funkci ne uvolněnou, ale nad rámec pracovních povinností, aby svým způsobem byli zbaveni problematiky, které samozřejmě ne vždycky jsou ochotni rozumět a můžou rozumět. Ale na každý pád příprava běží a bylo to postavené tak, aby za rok od vzniku zákona byla celá sféra připravena. To je první faktický údaj, co se týká času.

Druhý, ekonomický, zase svědčí o tom, že každý sedíme někde jinde anebo si čteme v něčem jiném. Jestli se nepletu, tak pro výkon přenesené působnosti státní správy všichni, kdo ji vykonávají, dostávají určitý finanční objem prostředků. Samozřejmě i já jsem v uvozovkách účastníkem samosprávy, a každý žehrá na to, že ne vždycky je to sto procent, a můžeme diskutovat, jestli je to 90, 95 nebo 85 procent. Ale v podstatě dostávají tyto finanční prostředky. Součástí těchto finančních prostředků pro přenesenou působnost státní správy, čili zasílání dopisů, je i poplatek na poštovné. A jestliže, prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego Rathe, slyším z vašich úst, že na to budou doplácet... Samozřejmě. Tam, kde budete dávat poplatky na zdravotnictví a budete hradit poplatky, tak budou vám chybět tyto, ale na straně druhé, jestliže tato částka je, dostáváte ji v rozpočtovém určení daní, tak samozřejmě se může ukázat druhá věc, že jestliže doporučený dopis, řádově stojí 26 korun, čili standardní psaní doporučené, a jestliže kalkulace je na nějakých 18 korun, tak automaticky jedním zasláním šetří 8 korun, což je částka, která myslím není zanedbatelná, vynásobíme-li to kvantem odeslaných dopisů, které například stavební řízení nebo územní řízení, které má poměrně často velký počet účastníků, samozřejmě bude patřit k velkým čerpatelům této položky a paradoxně pro jakýkoliv úřad, který má například stavební úřad, bude tím, který bude na této transakci šetřit. Čili není pravdou - a schválně používám korektní výraz není pravdou, abych nebyl nucen použít formulace, že je to veřejná lež - že automaticky tyto prostředky se šetří.

Třetí záležitost, padla tady zmínka o poště. Celý tento projekt procházel jednáním ve výboru pro veřejnou správu, prošel Poslaneckou sněmovnou a napříč politickým spektrem nebyla sebemenší připomínka včetně Senátu ke způsobu, kdo to bude provozovat. Je třeba si uvědomit jednu věc. Dokonce se nemá smysl tady bavit, kdo byl iniciátorem, kdo měl připomínky, ale samozřejmě je to vždycky doložitelné, kdo měl zájem, aby i tyto instituce na tomto participovaly, tak jenom chci říct: Při úvahách, kdo bude tím, kdo bude tyto služby poskytovat, velkou roli sehrálo to, že např. když bych použil příklad, že může to dělat kdokoliv - správa sociálního zabezpečení důchody poskytuje nebo vyplácí poštou. Protože je to garant, který je všude. Jestli si vzpomenete, tak jsme tady měli zákon v uvozovkách o czech pointech, který na druhé straně umožňoval, že Česká pošta bude moci provádět konverzi dat, čili vidimaci, a tím pádem i ona garantuje v případě jakéhosi výpadku, že může okamžitě přenést elektronickou podobu do podoby písemné a zajistit hladký průběh legislativního procesu. Nejsem si vědom, že by v takovém rozsahu a s takovou vysokou garancí tady byla jiná instituce, která by tyto služby mohla nabídnout. To byl i důvod, proč samozřejmě - a je legitimní, že i byla diskuse na to téma, jestli je možné kdokoliv jiný. Ale ano, samozřejmě kdokoliv jiný, ale tyto parametry při tom návrhu, kdy se toto projednávalo, byly zcela na straně tohoto poskytovatele služeb, který tady padl, to znamená Česká pošta.

Já bych mohl takto pokračovat bod po bodu ve vztahu k tomu, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, co jste tady řekl, a v podstatě vyvracet jednu informaci za druhou. Samozřejmě, já chápu, že je to záležitost politická. Chápu, že hledáte argumenty tam, kde nejsou, ale celou dobu jste měli možnost se vyjádřit k tomuto projektu, celou dobu i prostřednictvím jednotlivých výborů byl souhlas, bylo k tomu kladné stanovisko i ze Senátu. Čili všichni vaši kolegové s tím neměli problém, včetně vás, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, který sedíte v té dvojroli a najednou zjišťujete, že pro vás v kraji to může být problém.

Já bych na závěr chtěl říci, my samozřejmě se můžeme dostat do situace, a jsem si skoro jist, že tato situace nastane, stejně jako se stavebním zákonem. Stavební zákon bych schválen, byla poměrně dost dlouhá doba od jeho schválení k době účinnosti, mnozí tuto záležitost podceňovali, do médií se poté dostaly informace typu buď je to jednoduché, nebo naopak složité, a 1. ledna mnozí byli překvapeni, jaký je stav. Ale to mnozí byli překvapeni bylo právě dáno proto, že ty informace chyběly. Tady, a to chci říct s plnou vážností, a dokonce, jestli se nepletu, část vašich čelných představitelů ze sociální demokracie byla účastna poměrně rozsáhlé konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové, kde napříč politickým spektrem bylo konstatováno - ano, toto je trend, který v současné době je žádoucí, čili elektronizace veřejné správy. Na druhé straně přes připomínky a výtky - a já korektně říkám ano, byly tam připomínky k času, byly tam připomínky k rozsahu, samozřejmě čím menší obec, tím větší obavy - ale unisono ve shodě pak padlo konstatování: raději ano, raději teď, když navíc máme možnost čerpat z prostředků Evropské unie, než celý proces zastavit a vrátit ho do stavu nula.

Jestli to je vaším cílem, tak to prosím řekněte a nehledejte v tom zástupné problémy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krupkovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jeroným Tejc, poté mám faktickou poznámku od pana poslance Ratha. Chci ho i další upozornit, že pro přihlašování k faktickým poznámkám je tlačítko, které má přednost, pokud se přihlásíte před těmi, kteří se hlásí z místa. Ti, kteří jsou zvyklí spíše zleva pohlížet, tak je to třetí tlačítko zleva, ti kteří zprava, tak je to druhé tlačítko zprava. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP