(11.10 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jsem si přečetl jednotlivé pozměňovací návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat. Rád bych požádal pana ministra přece jenom, aby vystoupil ještě v rámci rozpravy a sdělil stanovisko k některým pozměňovacím návrhům, které do značné míry mohou upravit zásadním způsobem parametry systému informačních datových schránek.

Ptám se na dva klíčové návrhy. První je návrh tuším pana poslance Zajíčka, který navrhuje, aby se úhrada těchto datových schránek přenesla zcela na státní rozpočet a všeobecnou pokladní správu. Rád bych se zeptal, protože jsem si nevšiml žádné kvantifikace, jak velká částka by to tedy byla pro státní rozpočet a jaké jsou důvody pro tento návrh, zdali tedy Ministerstvo vnitra s tímto návrhem souhlasí a proč Ministerstvo vnitra s tímto návrhem souhlasí, protože to mění parametry systému, jak byl původně Ministerstvem vnitra nastaven.

My jsme teď v posledních dnech bombardováni katastrofickými informacemi o vývoji státního rozpočtu v roce 2009 a ještě katastrofálnějšími výhledy, které se týkají roku 2010. Ministerstvo financí předložilo rozpočtový výhled, který počítá s tím, že deficit v roce 2010 překročí 200 mld. korun, a to tam ještě není zahrnut dopad tohoto pozměňovacího návrhu. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

Čili já si myslím, že Poslanecká sněmovna má právo na to, aby věděla, jaká bude kvantifikace těchto dopadů.

Moje druhá otázka se týká vůbec připravenosti informačního systému datových schránek. Je zde předložen návrh pana poslance Bublana, který navrhuje odložení spuštění systému na 1. leden roku 2010. Mě by zajímalo stanovisko Ministerstvo vnitra k tomuto návrhu, zdali tedy systém je připraven a může začít běžet od poloviny letošního roku, jak se původně počítalo, nebo zdali existují nějaké důvody pro to, aby se spuštění tohoto informačního systému odložilo.

Tento informační systém datových schránek je velmi důležitý. On se týká stovek tisíc a možná milionů konkrétních vztahů a možná konkrétních řízení, které mohou být dotčeny využitím těchto informačních datových schránek. Já si myslím, že Poslanecká sněmovna by této věci měla věnovat maximální pozornost, takaby systém naběhl za prvé včas, ale naběhl způsobem, na který se budou moci všechny dotčené subjekty dostatečně spolehnout.

Čili mé dva dotazy směřují k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Nyní se přihlásil o slovo pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, v okamžiku, kdy byl tento zákon schválen a bylo rozhodnuto, že od poloviny letošního roku má prakticky celá veřejná správa včetně soudů přejít na systém komunikace přes datové schránky, tak tomu věnoval bohužel málokdo velkou pozornost. Nikdo si nevšiml, že tady ministr Langer připravil pro celou veřejnou správu - soudy, města, kraje - obrovskou past, a to jak finanční, tak právní. Prostě nutno konstatovat, že k 1. 7. se žádný takový systém spustit nemůže. Prostě proto, že obce, soudy, kraje na to nejsou připraveny. Prostě stát, vláda Mirka Topolánka, ministr Langer chtěl uložit těmto orgánům povinnost, podtrhuji povinnost, ne možnost, ale povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek a uložení zprávy do datové schránky automaticky předpovídá a předpokládá přijetí této zprávy pro daný úřad. Začínají běžet lhůty a všechny věci s tím spojené, všechny povinnosti. Takže pokud občan v dobré víře by od 1. 7. tuto datovou schránku ke komunikaci s kýmkoliv z veřejné správy použil, tak veřejná správa, ať to má, nemá, ať to funguje, nefunguje, tak v podstatě se dostává do situace, kdy z pohledu práva už zprávu dostala a musí s ní pracovat. To samozřejmě má celou řadu konsekvencí, protože jak města, kraje, soudy, jak říkám, na to nejsou vůbec připraveny.

Takže by nastal obrovský chaos. Kdyby to někdo použil, klidně by pak mohl příslušné instituce státní správy žalovat a vyhrál by. S největší pravděpodobností by vyhrál, protože on postupoval podle zákona, který připravil pan ministr Langer, lhostejno, že obce, kraje, soudy a další instituce na to prostě nejsou technicky připraveny. A nemají ani na to peníze. Vezměte si, že ten zákon předpokládá, že po určité období budete muset komunikovat oběma médií, to znamená jak písemnou formou, tak přes tyto datové schránky. To znamená nárůst nákladů, nárůst nákladů pro obce, soudy, kraje. Bohužel nevšimli jsme si, že pan ministr Langer zatajil této Sněmovně, že tyto náklady padnou na bedra těchto institucí a že jim současná vláda na to nedá navíc ani korunu. Prostě nedá.

Takže dámy a pánové, stojíme před obrovským problémem, který tady navařil Ivan Langer, problémem, který by za normálních okolností ho měl vést k demisi, kdyby to nebyla vláda v demisi, protože celé veřejné správě tímto návrhem zákona neuvěřitelně zavařil. Jak říkám nejenom finančně, ale i z možných právních důsledků. Celé to působí velmi amatérsky, nepřipraveně, neprojednaně, a tudíž jediná šance, co s tím lze dělat, je buď vrátit to do druhého čtení, což navrhuji, a změnit pozměňovacími návrhy tak, aby se odložila platnost ještě dál a měli jsme víc prostoru s tím pracovat, protože třeba není vůbec logické, proč na tyto datové schránky má mít monopol pošta. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP