(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl návrh pana poslance Lhoty a některých dalších poslanců. Ptám se, kdo se dále hlásí s pozměňovacími návrhy do podrobné rozpravy. Pokud už nikdo, myslím, že můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Nemáme o čem hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu a bod číslo 7.

 

Po tomto krátkém intermezzu druhého čtení se vracíme k původnímu programu, to je ke třetím čtením. Prvním třetím čtením je bod

131.
Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů
s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 673/ - třetí čtení

Předkladatelem je ministr vnitra Ivan Langer a zpravodajem Jaroslav Krupka. Pozměňovací návrh byl rozdán jako sněmovní tisk 673/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení k tomuto návrhu zákona. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme rozpravu ukončit. Ptám se, jestli ještě zazní nějaké slovo navrhovatele nebo zpravodaje. Prosím, pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já chci jen zdůraznit, že tento návrh zákona přímo navazuje na přímo použitelné nařízení Rady Evropské unie, kterým se zavádějí biometrické údaje do cestovních dokladů, a na rozhodnutí Evropské komise, kterým se toto nařízení provádí. Cíle návrhu jsou dva: stanovit pravidla pro ochranu otisků prstů, které budou od 1. dubna postupně zaváděny do cestovních dokladů vydávaných Českou republikou, a určit věkovou hranici pro pořizování otisků na šestý rok věku. Myslím si, že je to návrh, který přispěje k vyšší míře bezpečnosti cestovních dokladů, a tudíž i k ochraně vnitřní bezpečnosti České republiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám zpravodaje, aby sdělil, jestli existují nějaké pozměňovací návrhy, o kterých bychom měli hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na to, že ve druhém čtení zazněl pouze jediný pozměňovací návrh, a to v podobě usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde obsahem tohoto usnesení a toho pozměňovacího návrhu, který jste dostali v písemné podobě pod označením písmenem A, řeší pouze nesoulad mezi aktuálním stavem, to znamená dnešním datem a datem účinnosti, tak se domnívám, že toto je jediný bod, o kterém můžeme hlasovat, a myslím si, že není sporný. Následně by mělo být hlasováno o zákonu jako takovém.

Takže si myslím, pane předsedající, že můžeme přistoupit rovnou k hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já už jsem zazvonil na poslance. Prosím, abyste se usadili. Budeme hlasovat nejdříve o jednom pozměňovacím návrhu a pak o celém návrhu zákona. Prosím, abyste nejdříve přednesl návrh, o který se jedná.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Nejprve budeme hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu, který jste obdrželi v tisku 673/2. Je označený písmenem A. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 144, přihlášeno je 172, pro hlasovalo 106, proti 3, takže návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 673, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 145, přihlášeno je 171, pro hlasovalo 103, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Hlásí se předseda klubu, pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych požádal o 30 minut na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, návrhu vyhovím. Přerušuji jednání Sněmovny do 10.45 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.16 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP