(9.40 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte mi navrhnout změnu v již schváleném pořadu této schůze, a to takto: Body č. 132 a 133, což jsou sněmovní tisky č. 715 a 716, zařadit napevno na středu 13. 5. do bloku třetích čtení po již pevně zařazených bodech, tedy jako bod 6. a 7. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Po pevně zařazených bodech. Dobře.

Pan ministr Kalousek, kterého jsem omlouval, se stihl dostavit i na dopolední jednání, takže tu omluvu ruším. Pan ministr Kalousek má náhradní kartu č. 2.

Budeme pokračovat. Zdeněk Prosek přednesl svůj návrh. Další je pan poslanec Jiří Čepelka.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych navrhl zařadit bod č. 148, sněmovní tisk 680, na středu 13. května jako osmý bod v bloku třetích čtení, tedy již po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud projdou ty dva předtím, tak potom ten by byl osmý. Takto jste to myslel. Dobře.

Teď bych požádal pana poslance Petra Plevu, který by vystoupil se svým návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji bod 140. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle sněmovního tisku 552, zařadit pevně na příští středu dopoledne po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, také po pevně zařazených bodech, příští středu, dobře.

A teď bych požádal paní poslankyni Alenu Páralovou k návrhu pořadu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhla zařazení stávajícího bodu 145, zákon o sociálních službách, třetí čtení, sněmovní tisk 659, na dnešní dopoledne za pevně zařazené body. Tuším, že by to byl devátý, případně desátý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Na dnešní dopoledne za ty pevně zařazené body, které tu máme. Rozumím.

Hlásí se ještě někdo k návrhu pořadu schůze? Pokud se nikdo nehlásí, tak můžeme tuto sérii návrhů na změnu pořadu uzavřít a budeme hlasovat. Hlasování bude probíhat tak, že budeme postupovat podle toho, jak byly návrhy podávány. Doufám, že všichni, kdo chtějí hlasovat, jsou přítomni. (Hlas z pléna: Ještě jedna.) Ještě přece jenom paní poslankyně Dundáčková jeden návrh, prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já se moc omlouvám, pane předsedající, za opožděnou přihlášku. Prosím Sněmovnu o zvážení zařazení sněmovního tisku 758 k bodu programu č. 76. Byl to včera pevně zařazený devátý bod našeho programu, který jsme už nestihli projednat - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky. Prosím, abychom zvážili jeho zařazení na úterý 12. května po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Úterý 12. května po pevně zařazených bodech. Ten bod má číslo? Já ho nemůžu najít.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Je to sněmovní tisk 758.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Sněmovní tisk 758, je to změna zákona o volbách. (Navrhovatelka potvrzuje.) Dobře. Bod 76, už to mám. Výborně. Je to bod 76. Takže máme všechno. (V sále je stále silný hluk.)

Pan ministr Gandalovič má náhradní kartu č. 24, pan poslanec Tejc má náhradní kartu č. 1.

Ještě pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dámy a pánové, pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že mám dojem, že pozornost Sněmovny je právě v tuto chvíli nejvyšší -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Říkal jste nejvyšší, nebo nejnižší?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nejvyšší.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nejnižší, to se musí změnit ovšem. Poslanci, slyšeli jste? (Zvoní zvoncem.) Já bych si přál, aby pozornost se zvýšila, protože je nejnižší, jak řekl pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jsem řekl nejvyšší, ale -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy jste řekl nejvyšší? (Ano ano.) Tak pardon, tak se bavte, je tady zřejmě rezerva. Prosím. (Smích.)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já myslím, že zvýšení pozornosti této Sněmovny v dnešní den se asi nedočkáme. Ale ať je jakákoli tato pozornost, tak si dovolím vyhlásit lhůty na dva volební body, to je změna ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice. Tyto dva body jsou zařazeny na této schůzi a já tímto vyhlašuji lhůty do dnes 16 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Do dnes, tedy dnes do 16 hodin.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Do dnešních 16 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Lhůty byly vyhlášeny a snad už teď nebrání nic tomu, abychom začali hlasovat návrhy, které byly předneseny na změnu programu.

 

Ten první, takový nejrevolučnější, byl návrh pana poslance Hojdy. Pan poslanec Hojda navrhoval, abychom jako první bod dnešního jednání, dokonce před ta třetí čtení, dali bod 7, to je vládní návrh zákona o civilním letectví - že to je jednoduché. Je to návrh, abychom 7. bod, vládní návrh zákona o civilním letectví, zařadili dnes jako první bod, který bychom projednávali. To je to, o čem budeme hlasovat. Doufám, že jste všichni přihlášeni. Já ne. A můžeme zahájit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 136, přihlášeno je 170, pro hlasovalo 157, proti 3, takže tento návrh byl přijat. Dnes začneme původně bodem č. 7, návrh zákona o civilním letectví. To bylo první hlasování.

 

Druhý byl pan poslanec Prosek. To se týkalo bodů 132 a 133. Body 132 a 133 - je to vládní návrh zákona o volném pohybu služeb a související. Návrh byl, aby tento zákon byl zařazen ve středu 13. 5., v té řadě třetích čtení pevně zařadit jako 6. a 7. bod. Takto to bylo, tuším, že to říkám správně. Takže pan poslanec Prosek - 132, 133 na 13. 5. v řadě třetích čtení jako pevný 6., 7. bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 137, přihlášeno 171, pro hlasovalo 161, proti žádný, tento návrh byl přijat. Takže to bylo pevně zařazeno jako 6. a 7. bod.

 

Teď tady byl návrh pana poslance Čepelky, byl to bod 148, tisk 680. Je to návrh zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Tady byl návrh, aby se tento bod zařadil také na středu 13. května za právě pevně zařazené body jako 8. pevně zařazený bod v řadě třetích čtení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP