(18.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Já zde říkám, že exekutorství jako takové je mimořádně důležité pro vymahatelnost práva v České republice. Pouze se ministerstvo snaží odstranit případné excesy, které bohužel jsou realitou, byť je to jasná minorita takovýchto excesů v množství případů, které jsou řešeny, a tím nastavit taková pravidla, která povedou k tomu, že několik případů excesů nebude poškozovat exekutorský úřad jako takový.

Já tedy doufám, dámy a pánové, že tuto novelu projednáme, že vás zaujme - byť je zde vyšší hluk v sále v tuto chvíli. Předpokládám, že to je proto, že o novele diskutujete, nikoliv že byste diskutovali o něčem jiném.

Doufám, že novela bude projednána v ústavněprávním výboru. Já sám chci k tomu coby budoucí řadový člen ústavněprávního výboru, pokud mě tam umístíte, výrazně přispět a doufám, že se nám podaří, a to je můj apel vůči vám, tu novelu schválit ještě v tomto volebním období. Nabízím zde opozici stejně jako nad první exekuční novelou maximální diskusi a maximální shodu, protože nad tím, jaké právo má upravovat ??? exekutorů, by měla být elementární snaha mezi koalicí a demokratickou opozicí. Takže předpokládám, že to budeme diskutovat a že se shodneme, protože necítím, že jsou nějaké fatální rozpory v těch fatálních (?) institutech, spíš že si některé věci doladíme na ústavněprávním výboru. Takže myslím, že to bude plodná a zajímavá diskuse, na kterou se těším, a prosím vás o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do dalšího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jeronýma Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Kolegyně a kolegové, já si dovolím velmi stručně okomentovat tento návrh. Navazuje to na debatu, kterou jsme vedli minulý týden v Poslanecké sněmovně, a v tuto chvíli myslím, že není třeba opakovat postupně všechny argumenty, které tady byly zmíněny minulý týden, stejně jako nyní předneseny panem ministrem spravedlnosti. Já pouze doplním pana ministra v tom smyslu, že tento stav exekutorský, který má poměrně silnou řadu oprávnění, zde působí od roku 2001, a tudíž přichází chvíle, abychom se zamysleli nad tím, jak jednotlivá ustanovení exekučního řádu fungují a zda jsou všechna ve prospěch nejen věřitelů, ale také ve prospěch fungování systému jako celku. Proto si dovolím podpořit postoupení tohoto návrhu zákona do druhého čtení pro jednání v ústavněprávním výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí. Neregistruji žádnou přihlášku. Pan ministr Jiří Pospíšil.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Ještě bych chtěl navrhnout zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů, abychom to stihli v tomto období ještě projednat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, končím obecnou rozpravu. Vzhledem k průběhu se nedomnívám, že bude zájem o závěrečné slovo, proto je před námi hlasování o návrhu na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 134. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 134, přítomno 104, pro 91, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Druhé hlasování se týká návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 135. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 135, přítomno 103, pro 89, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu, lhůta k jeho projednávání byla zkrácena o 30 dnů. Tím jsme se vyrovnali s bodem číslo 83, se sněmovním tiskem 804 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

Nyní se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych požádal o přestávku na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie v délce 50 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To znamená, že jsme se pro dnešek vyrovnali s programem, který jsme mohli projednat. Zítra se sejdeme ráno v 9 hodin a jednání zahájíme pevně stanovenými body, to znamená bodem číslo 131. Tolik moje informace pro dnešek. A teď už mi nezbývá, než vám popřát příjemný večer. Končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 18.16 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP