(17.30 hodin)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, Komunistická strana Čech a Moravy také vnímá legitimní požadavek občanů, který se přiklání ve svém většinovém názoru k přímé volbě prezidenta, a v tomto smyslu vítáme každý legislativní pokus, který je předložen do Poslanecké sněmovny a otevírá možnost o tomto tématu diskutovat. Na druhou stranu bych zde chtěl upozornit, že v současné době jsou v Poslanecké sněmovně již dva tisky, 332 a 524, které se nějakým způsobem již dotýkají tohoto tématu přímé volby prezidenta. V té prvé souvislosti se jedná o přímou volbu prezidenta, která v širším kontextu jde i na změny Ústavy České republiky, a v tom druhém případě se jedná o určitý záměr ze Strany zelených vyhlásit celostátní referendum k otázce, zda vůbec prezident by měl být volen přímou volbou, či nikoli, což se domnívám, že je návrh, který nezapadá v současné době plně do společenské reality ani do názorů veřejného mínění.

Vládní návrh, který byl předložen v tisku 747 a který v současné době projednáváme, je určitě do velké míry legitimním návrhem, nicméně má svá úskalí a přístup, kdy zvolíme vždycky to nejjednodušší řešení, to znamená co nejmenší zásah do ústavy prostou konstatací, že prezident je volen ve všelidovém hlasování, to znamená přímými volbami, neznamená ještě řešení celé řady problémů, které s tím jsou spojeny. Vládní návrh v sobě skrývá řadu praktických problémů a nebezpečí. Základním problémem je příliš úzké vymezení způsobu volby prezidenta v ústavě a příliš široké vymezení pro možnosti nikoli ústavním zákonem upravit problematiku např. navrhování kandidátů na prezidenta, podrobnosti vyhlašování volby, provádění volby, a např. i změna ústavy neřeší ani základní otázku, jakou většinou, např. kvalifikovanou, určitým počtem oprávněných voličů, bude hlava státu volena. Myslíme si i z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy, že to je poměrně zásadní otázka, která by měla v rámci projednávání tohoto tisku zaznít v ústavněprávním výboru i ve stálé komisi pro ústavu. Zda volba prezidenta republiky bude jednokolová, či vícekolová, tím se také návrh zákona nezabývá, nicméně je to otázka, která by zcela legitimně měla být zřejmě ošetřena v rovině ústavní, a nikoli v rovině běžného zákona.

Druhým problémem je rovněž dlouhodobě diskutované téma postavení a pravomocí prezidenta republiky. Souhlasím do určité míry s tím, že je možné přijmout konstrukci přímé volby prezidenta, aniž bude podstatně narušen systém parlamentní republiky, a že do velké míry právě třeba v již zmiňovaném Rakousku nebo na Slovensku tento model do velké míry funguje, nicméně určité změny v ústavě si přímá volba ad hoc vyžádá a v této souvislosti bych chtěl říci, že už jen tím, že dojde k posílení jeho mandátu a musí být řešena otázka jeho odpovědnosti. Z hlediska přímé volby prezidenta, i pokud nenastanou ústavní změny v rozsahu jeho pravomocí, musí doznat změny také jeho postavení vůči parlamentu. To je jeden z dalších neoddiskutovatelných faktů k vládě a i k soudní moci. Takto jednoduše potom vládou formulovaný návrh na zavedení přímé volby prezidenta v sobě skrývá nebezpečí pro budoucí posilování postavení prezidenta a moci výkonné na úkor parlamentního charakteru republiky.

Myslím si, že v rámci projednávání v ústavněprávním výboru i ve stálé komisi pro Ústavu České republiky je potřeba tyto otázky zcela legitimně otevřít. Je třeba se vrátit i k tomu tisku 332, jehož projednávání je přerušeno a který také řeší otázku přímé volby prezidenta, a posoudit toto v kontextu Ústavy České republiky a uchování parlamentního charakteru republiky a ústavního systému v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Nyní pan kolega Tejc, který ovšem původně měl faktickou poznámku, tak se mu omlouvám a prosím, máte tedy prostor k řádnému vystoupení.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já jen krátce. Myslím, že to, co tady sdělil pan vicepremiér Bursík, je třeba vyložit laickými slovy. Vláda se prostě nedohodla na tom, že bude český občan - moravský a slezský, abych nezapomněl, a ostatní - volit prezidenta přímo. Vláda se na tom nedohodla. Nedohodla se na tom totiž ani koalice, takže ten návrh, který nám tady pan vicepremiér Bursík za vládu předkládá, není návrhem upřímným, ale podle mého názoru je to spíš blamáž.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, na toto vystoupení chce reagovat místopředseda vlády Martin Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, prostřednictvím předsedající, takhle se to tuším dělá - pane kolego Tejci, já nemám rád tyhle výměny mezi poslanci a poslankyněmi, většinou to zvyšuje napětí, takže naprosto věcně a zcela neosobně. Vy přece nemáte vůbec žádný doklad o tom, že skutečnost, že vláda předkládá Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o přímé volbě prezidenta, který neupravuje podrobnosti, je výsledkem vámi konstatované skutečnosti, že se vládní koalice uvnitř nedohodla. To není pravda. A je to konstatování, které je politickým konstatováním před volbami.

Já vám zde opakuji, že my se dokážeme dohodnout na přímé volbě prezidenta, ale potřebujeme k tomu ústavní většinu. (Pobavení v sále.) Vy jste asi nerozuměli té větě. My se dokážeme dohodnout jako koalice, ale potřebujeme pro takový návrh ústavní většinu. A vy se neschovávejte za koalici, ale vyjádřete hlasováním jasný postoj k tomuto. Kdybyste dokázali jako sociální demokracie - já to skutečně nechci nikterak politicky hrotit, vůbec ne, tohle je vážné téma, které si zaslouží určitou soliditu, chladnou hlavu a věcnost, proto to držím v téhle poloze. Kdyby teď tady na místě nějaký politický matador mág dokázal sezvat zástupce politických stran a na místě se dohodnout na detailech a přeskočit ten první krok, který my navrhujeme, a udělat tu dohodu, já bych před ním smekl a mohli bychom tady rovnou odhlasovat přímou volbu prezidenta včetně nezbytných detailů. Ale tohle asi nedokážeme.

Čili to, že se vláda rozhodla jít tímto způsobem a nejprve ověřit politickou vůli a poté vést věcná a solidní jednání o té podrobnosti - přičemž ale tady bude v tu chvíli již politický tlak na politické strany zastoupené v Parlamentu, aby došly k dohodě a ke konsensu, protože bude upravena ústava, samozřejmě s tou podmínkou, že tento článek nabude účinnosti teprve tehdy, jestliže dojde k té konkrétní úpravě ve volebním zákoně - tak já si myslím, že tenhle mechanismus je vymyšlen velmi chytře a zároveň je odrazem politického realismu. Takže si myslím, že v tomto smyslu kritika, že je to ze strany vlády pokrytectví, není ničím jiným nežli prezentováním tohoto právě vaším vystoupením. Nebo doložte, prostřednictvím předsedající například, doložte nějaký argument, který pro vaše tvrzení máte. Nemáte, vy jste v té vládě neseděl. Já jsem v té vládě seděl a zároveň jsem vedl x hodin jednání s koaličními partnery, abychom došli k tomuto závěru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dvě faktické poznámky - pan kolega Škromach, poté pan kolega Tejc.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, paní poslankyně, mě tedy trošku překvapuje to zařízení, které... Když se hlásíme s faktickou, tak bychom asi měli mít přednost před řádnými přihláškami. No budiž.

Já už jsem chtěl reagovat na předchozí vystoupení. Pan místopředseda vlády Bursík opět trvá na tom, co říkal. Já říkám, že vláda předložila paskvil. Předložila prostě naprosto nepřipravenou věc a jediné, na čem se dokázala shodnout-neshodnout, bylo, že bude přímá volba prezidenta. Ale to chceme všichni. Ale už vůbec nedokázala předložit... Já bych požádal paní Kateřinu Jacques, aby mě příště nepomlouvala, aby tady nevykřikovala a sprostě nenadávala. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP