(17.20 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Takže upozorňuji jenom na tyto problémy, abychom si jich byli vědomi a v diskusi na ústavněprávním výboru, případně na ústavní komisi o nich hovořili.

Já si osobně myslím, že zřejmě v tomto volebním období k řešení této otázky Poslanecká sněmovna Parlamentu už nepřistoupí, ale přesto bychom tu diskusi měli vést vážně proto, že to může být součástí předvolební - nechci říci kampaně, ale předvolební přípravy, aby občané věděli, jaké mají politické strany názory na otázky, s kterými v té volební kampani potom mohou vystupovat a kde někdy populismus převládá nad věcným přístupem.

Takže z tohoto hlediska opakuji svůj návrh, respektive své stanovisko, že i já doporučuji postoupení tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Nyní se o slovo hlásí místopředseda vlády Martin Bursík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych rád možná trochu osvětlil, nakolik tento vládní návrh je míněn vážně a nakolik jej lze považovat jenom za odškrtnutí si úkolů v programovém prohlášení vlády. Rád bych obhájil tu první tezi, totiž že jsme vedli ve vládě velmi solidní, robustní, dlouhou debatu a bylo teprve výsledkem určitého vývoje dialogu uvnitř koalice, než jsme vlastně přišli s tímto modelem předkladu přímé volby prezidenta Poslanecké sněmovně.

Já myslím, že ta dosavadní stručná debata ukázala, že rozhodnutí vlády předložit Poslanecké sněmovně nejjednodušší formou úpravu ústavy, kde politické reprezentace zastoupené v Poslanecké sněmovně a v Senátu vyjádří hlasováním ano či ne politickou vůli, zdali jsou pro přímou volbu prezidenta, nebo nikoli, a teprve posléze formou novely volebního zákona podle článku 40 ústavy, u které už navíc není potřebná ústavní většina, se upraví podrobnosti přímé volby prezidenta, tak si myslím, že ta krátká debata ukazuje, že toto rozhodnutí bylo správné. Na modely přímé volby prezidenta, na to, jestli jednokolová, či dvoukolová volba, kolik kandidátů postupuje, další podmínky, na toto je celá řada názorů a doposud v mnoha neúspěšných pokusech vždy ty podrobnosti byly důvodem a troufám si říci i výmluvou, proč se nikdy politické strany ve většině neshodly na přímé volbě prezidenta, byť je tady dlouhodobá vůle veřejnosti toto upravit. Jakmile bychom v tuto chvíli otevřeli debatu o kompetencích prezidenta, o prezidentském systému, o dalších detailech, tak se prostě politicky neshodneme.

Takže já bych rád podtrhl to, že je to míněno naprosto vážně, že to je strategie vlády, která je v tomto krystalicky čistá. V prvním kole žádáme politické reprezentace v Poslanecké sněmovně, potažmo v Senátu, aby jasně vyjádřily vůli, jestli si přejí změnit stávající metodu volby prezidenta, s kterou jsme udělali myslím tu nedobrou zkušenost, a věřím, že veřejnost a voliči si velmi dobře pamatují, co se dělo na Pražském hradě při poslední volbě prezidenta. Tak jak jsem mohl v kuloárech tehdy zaznamenat názory volitelů, ať už byli z tábora Václava Klause, či Jana Švejnara, nemyslím si, že by někdo byl spokojen se způsobem volby prezidenta a s tím, jakou důstojnost - v uvozovkách - tento akt měl. A vím, že tehdy názory na to, že příště už bychom neměli toto opakovat a měla by tady být přímá volba prezidenta, převažovaly.

Proto bych rád zdůraznil v tomto upřímný úmysl vlády a rád bych vás požádal, abyste v hlasování propustili tento zákon do druhého čtení, vyjádřili jasnou vůli, zdali jste pro změnu způsobu volby z volby nepřímé voliteli na volbu přímou. S tím, že ta podrobná debata se povede v dalším kole již nad návrhy volebního zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji místopředsedovi vlády Martinu Bursíkovi. S přednostním právem se nyní hlásí místopředseda Sněmovny Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já budu velmi rád navazovat na slova svých předřečníků, s tím, že bych většinu z toho, co řekl pan poslanec Jičínský, pan místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík připodepsal, nicméně několik drobných poznámek si jaksi neodpustím.

První je, že nejen poslední volba prezidenta vykazovala značné nerovnováhy a problémy, ale co já pamatuji, tak téměř všechny přímé volby, všechny volby v Poslanecké sněmovně, posléze Poslaneckou sněmovnou a Senátem, vykazovaly tyto vady. Důvodem kromě jiného je také neexistence stykového zákona a způsobu dohadování se mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Nesváděl bych to všechno jenom na to, že Parlament není schopen ve dvou komorách zvolit takové řešení, které by bylo důstojné. Vzpomeňme si, že jsme hodně času věnovali tomu, jakým způsobem vlastně budeme volit, jestli je možné přehlasovat Poslaneckou sněmovnou Senát, či jak že to vlastně uděláme. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Pan poslanec Jičínský tady zmínil, že ústava některé věci předjímá, některé nechává otevřené. Zmínil, že předjímá, že volby do Poslanecké sněmovny se dějí na základě proporčního systému. Což ústava samozřejmě praví, ale výsledek deformovaný volebním zákonem říká něco jiného. Vždyť jsme toho svědky. V naší Sněmovně sedí poslanci, kterým stačilo pro vznik jejich mandátu tuším 23 tisíc mandátů, a sedí tady poslanci, kteří potřebovali pro svůj mandát více než 50 tisíc. To z mého pohledu není zrovna příklad proporčního systému.

Třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit - s panem poslancem Škromachem si rád o té záležitosti popovídám, až na mě přestane tady pokřikovat, někde v kuloárech - je skutečnost pamětníka, který hlasoval v roce 1992 pro ústavu. Určitě nás je tady takových víc a určitě si vzpomenou, že tenkrát, když se dostala do ústavy nepřímá neboli parlamentní volba prezidenta republiky, tak ten způsob volby byl podružný. Troufnu si tvrdit s naprostou odpovědností, kdyby se tenkrát politické reprezentace shodly na tom, že volba prezidenta bude přímá, tedy všemi občany, že by nikdo netrval na tom, aby do ústavy byl zakomponován způsob, jakým prezident občany bude volen. Určitě by se to svěřilo prováděcímu neboli volebnímu zákonu pro volbu prezidenta republiky.

Tolik několik poznámek. A jinak souhlasím se svými předřečníky, že je obtížné si představit, že by tato Sněmovna dokázala ten proces dovést ke konci, byť si myslím, že to není vyloučené vzhledem k tomu, že ta věc není příliš komplikovaná, máme ji promyšlenou a většina poslanců, předpokládám, si stojí za svým, a souhlasím s propuštěním do druhého čtení a přikázáním oběma orgánům, tak jak už tady bylo navrženo, tedy ústavněprávnímu výboru a parlamentní komisi, nebo komisi Poslanecké sněmovny pro ústavu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji místopředsedovi Sněmovny Janu Kasalovi. Nyní je zde přihláška od pana poslance Stanislava Grospiče. Poté pan kolega Tejc se hlásí.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP