(16.40 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Několik poznámek. Za prvé ke způsobu projednávání. Domnívám se, že není šťastné, když takto zásadní změny, které by měly být zaneseny do českého právního řádu, jsou projednávány v dílčí novele trestního řádu, a pokud bychom vůbec měli přistoupit na debatu o dohodě o vině a trestu, pak si myslím, že by měla být součástí širší novely trestního řádu, která jistě Poslaneckou sněmovnu pravděpodobně v tom příštím volebním období čeká.

Druhá věc, ke které se chci vyjádřit, je vyjádření pana ministra, který hovořil o tom, že ústavněprávní výbor tuto dohodu o vině a trestu upravil a že on snad má problém s některými návrhy ústavněprávního výboru, zejména s počtem a druhem trestných činů, na které by se tato dohoda ustanovovala. Já bych chtěl říct, že sociální demokracie nepodpořila tento návrh v ústavněprávním výboru a nepodporuje obecně uzákonění dohody o vině a trestu a myslím, že to, co ústavněprávní výbor navrhuje, tedy například aby bylo možné uzavřít dohodu o vině a trestu v případech trestných činů korupce, je skutečně něco, co už je nepřijatelné, a jestli jsme byli ochotni se bavit o budoucím uzákonění této dohody, tak pak to znění, tak jak je navrhováno v současné době a je podporováno ústavněprávním výborem, je pro nás jako pro sociální demokracii nepřijatelné. Tudíž to je stanovisko, které podle mého názoru je legitimní, a chtěl bych zdůraznit, že když se tady hovořilo před několika minutami o tom, že je potřeba ctít zásady kontinentálního práva, tak mám právě v této chvíli dojem, že to kontinentální právo tímto návrhem zákona změny trestního řádu příliš nectíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Pokud ne, tak končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. První přihlášku do ní má pan poslanec Jan Vidím. Prosím tedy pana kolegu o slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, odkazuji se pouze na můj pozměňovací návrh, který byl dnes rozdán na vaše lavice pod názvem "pozměňovací návrh Jana Vidíma". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Žádnou takovou neregistruji, proto končím obecnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy, o nichž bychom mohli dnes hlasovat, proto končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, končím čtení bodu číslo 21, sněmovního tisku 574. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu našeho programu, bodu číslo 24. Jde o

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 664/ - druhé čtení

Požádám opět pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající. To je novela zákona o výkonu trestu odnětí svobody, která by neměla být kontroverzní, protože se snažíme do českého trestního práva nebo do práva, které upravuje výkon trestu odnětí svobody, přinést některé zahraniční zkušenosti, a to z Rakouska a Bavorska, kde velký podíl na řízení věznic a na otevření věznic občanské společnosti mají tzv. komise, které jsou poradním orgánem ředitele věznic a mají relativně rozsáhlé pravomoci, co se týče kontroly toho, jak věznice jako taková funguje. Osobně se domnívám po téměř tříleté zkušenosti na Ministerstvu spravedlnosti, že fungování takovýchto kolektivních orgánů může být kvalitativním zlepšením fungování českého vězeňství, protože občas dochází k tomu, že některé kontrolní mechanismy a některé způsoby vyřizování stížností vězňů jsou řešeny příliš formálně, zvláště pokud jsou řešeny pouze v centru na Generálním ředitelství Vězeňské služby, a ne přímo veřejně známými osobami v místě konkrétní věznice.Tím absolutně nechci kritizovat činnost GŘVS, to pracuje dobře, ale občas zkrátka k takovémuto formalismu dochází. Proto si myslím, že nebude na škodu, pokud přijmeme tuto novelu zákona o výkonu trestu odnětí svobody a doplníme do tohoto zákona možnost zřizovat poradní komise, které by mohly přispět k větší otevřenosti českého vězeňství a větší kontrole nad tím, jak je výkon trestu v České republice realizován.

Chci konstatovat, že tento návrh projednal ústavněprávní výbor a petiční výbor, výbor pro bezpečnost. Byly přijaty pozměňovací návrhy, které se týkají například procesu jmenování členů komise, odvolávání členů komise, byla diskutována otázka funkčního období komise a chci konstatovat, že ty změny, které obecně byly prodiskutovány a schváleny v příslušných usneseních výborů, Ministerstvo spravedlnosti považuje za dobré a že s nimi vyslovujeme souhlas. Tolik tedy stručné představení tohoto návrhu, s tím, že jak jsem řekl, výborové projednávání proběhlo v zásadě bez problémů, standardně a my usnesení výboru podporujeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru, ústavněprávnímu výboru a výboru pro bezpečnost. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 664/1, 2 a 3. Já bych teď měla požádat o slovo zpravodajku petičního výboru paní poslankyni Zuzku Bebarovou-Rujbrovou, ale mám informaci, že ji zastoupí pan kolega Ladislav Mlčák. Požádám Sněmovnu o souhlas - ale jsme ve druhém čtení, tak už to nebude nutné. Prosím, pane poslanče, můžete rovnou nás informovat o dění v petičním výboru.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážené kolegyně, kolegové, petiční výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, na své 28. schůzi 3. března 2009 za účasti náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Korbela a samozřejmě zpravodajské zprávě předložené poslankyní dr. Bebarovou-Rujbrovou. Po této rozpravě přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem tohoto zákona, podle sněmovního tisku číslo 664, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které jsou obsahem, jak bylo uvedeno, v usnesení petičního výboru číslo 664/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím zpravodaje výboru ústavněprávního pana poslance Marka Bendu, aby nás informoval o jednání výboru, nebo je též změna? Takže o dění v ústavněprávním výboru nás bude informovat pan kolega...

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor na 50. schůzi 14. ledna 2009 projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, sněmovní tisk 664. Na základě připomínek, které zazněly na jednání této schůze ústavněprávního výboru k uvedenému sněmovním tisku 664 bylo doporučeno zástupcům Ministerstva spravedlnosti vypracovat komplexní pozměňovací návrh k projednávanému vládnímu návrhu zákona a projednávání tisku 664 bylo přerušeno.

Na 53. schůzi ústavněprávního výboru 4. března letošního roku proběhlo projednání vládního návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o výkonu vazby, jehož projednávání bylo přerušeno na 50. schůzi ústavněprávního výboru. K projednávání uvedeného zákona byl předložen komplexní pozměňovací návrh. Navrhované změny se týkají obsahu zákona v těchto oblastech: jmenování členů komise, odvolání členů komise, funkční období členů komise, postupu svolávání komise, účasti třetích osob na jednání komise, kompetence komise, stanovení termínu k podávání zpráv o činnosti komise. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP