(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je 15.10 hodin. Budeme pokračovat. Pan poslanec Krajíček má slovo. Prosím, pane poslanče, ujměte se jako zpravodaj výboru pro sociální politiku své funkce.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, přijměte moji omluvu, ale musel jsem si obstarat tisk.

Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku, který návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, sněmovní tisk 743, projednal na své 28. schůzi konané dne 28. dubna 2009 a přijal k němu usnesení číslo 127, které jste všichni obdrželi. Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů, poslance Škromacha, zpravodajské zprávě poslance Krajíčka a po rozpravě výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, sněmovní tisk 743, ve znění přijatém sociálním výborem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásil pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážený jeden pane ministře, místopředsedy vlády tu nevidím, vážení kolegové, výbor pro sociální politiku přijal v usnesení 127, jak hovořil pan zpravodaj, praktický komplexní pozměňovací návrh a stal se díky nepřijetí usnesení v rozpočtovém výboru a v hospodářském výboru de facto garantem tohoto tisku. Zrušil celkem 11 částí z původní předlohy, a to části 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21 a 22, což se v návrhu usnesení nedozvíte, a přijal řadu pozměňovacích návrhů. Já bych chtěl upozornit, že v usnesení na straně 1 v části první zřejmě nějakým nedopatřením vypadl klasický článek 1, který uvádí číslo zákona a čísla zákonů, které zákon novelizovaly. Čili chtěl bych upozornit před třetím čtením, aby zpravodaj a legislativa ten návrh, který budeme hlasovat, o toto doplnila a další články přečíslovala.

Ale nyní k meritu věci. Jde tedy, jak již bylo naznačováno i při návrzích k zařazování tisku a koneckonců i na zasedání výboru, o prozatímní výsledek vzájemné dohody, možná i obchodu mezi ČSSD a ODS.

ČSSD stáhla v tomto zákoně čtyři své návrhy, které již Poslanecká sněmovna v nějaké formě projednala, a to

1. dočasné zvýšení a zrychlení odpisů hmotného majetku,

2. zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,

3. zvýšení náhrady za pojištění vkladů u bank,

4. úpravu stávajícího tempa deregulací nájemného.

ČSSD, jak se jeví, ustoupila od deseti předložených návrhů:

1. progresivního zdanění fyzických osob,

2. zvýšení slev na daně pro každého poplatníka,

3. navrácení sazby daně z příjmů právnických osob na úroveň roku 2008,

4. poklesu snížení sazby daně z přidané hodnoty z 9 na 6 %,

5. úpravu systému tzv. zelených karet,

6. zrušení garanční doby v prvních třech dnech nemoci,

7. jednorázové výplaty 13. starobních a invalidních důchodů,

8. zvýšení přídavků na dítě o 100 korun,

9. zvýšení příspěvku na bydlení,

10. velmi diskutovaného šrotovného.

Naproti tomu Česká strana sociálně demokratická, lépe řečeno její klub, zdá se, dojednal podporu pro tyto své zbývající čtyři návrhy.

1. Až od roku 2010 zvýšení daňového zvýhodnění za dítě o 924 korun měsíčně na celkových 11 604 korun, což se ale nedotkne nízkopříjmových rodin, které nemají tak vysoké příjmy, aby měly z čeho celý odpočet tzv. odepsat.

2. Od 1. listopadu 2009 přechodně do 31. prosince 2010 prodloužení délky podpůrčí doby o 1 měsíc pro nezaměstnané splňující stanovené podmínky plus další podporu až do přiznání starobního důchodu v případě chybějících pouhých 2 let k přiznání starobního důchodu nezaměstnaného.

3. Zmírnění nepříznivých dopadů při placení náhrady mzdy u zaměstnanců s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou od července roku 2009 - zde bych si dovolil poznámku, že mám dojem, že jde spíše o iniciativu Ministerstva práce a sociálních věcí - a dále navýšení náhrady mzdy či platu v prvních třech dnech při nařízené karanténě zaměstnance.

4. Přechodné zvýšení přídavků na dítě, tedy o 50 korun měsíčně, a rozšíření okruhu příjemců této dávky navýšením koeficientu životního minima rodiny o 0,1 % v době od července 2009 přechodně do prosince 2010.

To vše dnes už je známo za ústupky Občanské demokratické straně sjednané v návrhu novely zákona o sociálních službách, sněmovní tisk 659, kde jde o rozdělení příspěvku na péči prvního stupně z 2000 korun v hotovosti nově na 1000 korun v hotovosti a 1000 korun prostřednictvím úhrady nakoupených sociálních služeb pro většinu osob pobírajících tento příspěvek na péči, a dále ústupku v novele o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sněmovní tisk 769, kde jde o zatím přechodné zavedení plošných slev pro zaměstnavatele na odvody pojistného a tím o snížení příjmu státního rozpočtu.

Konstatuji, že původní návrh poslaneckého klubu ČSSD byl daleko komplexnější, vyváženější na straně příjmů a výdajů státního rozpočtu a pro neprivilegované osoby zajišťoval větší ochranu před nepříznivými dopady krize.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím a zahájím rozpravu podrobnou, do které mám přihlášku pana poslance Zapletala, poté se přihlásil o slovo pan poslanec Vojíř .***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP