(15.00 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Hospodářský výbor zasedl po přerušené rozpravě dnes a bohužel došel k závěru, že nebyla získána podpora ani pro komplexní pozměňovací návrh, ani pro materii samotnou. To znamená, že usnesení hospodářského výboru nemá žádné doporučení pro tuto ctěnou Sněmovnu. Mně nezbývá nic jiného, než zvážit možnost určitého časového přerušení bloků buď alespoň o dvě hodiny, nebo zítra, protože máme-li se něčím řídit, tak to, co tady držím, je komplexní pozměňovací návrh, který zasahuje minimálně oblast šrotovného, oblast zrychleného odpisu hmotného a investičního prostředku, zasahuje velkou část oblasti sociálních zákonů a v podstatě by se stal podkladem pro jednání této ctěné Sněmovny a byl by tím nahrazen tisk 743. Jinak se přiznám, že nevím, jak tuto materii jinak řešit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova postupně ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Vilímec a zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Krajíček. Prosím, páni poslanci.

Pane poslanče, koho budete zastupovat? (Poslanec Hrnčíř: Vilímce.) Vilímce.

Takže já dám hlasovat o tom, že místo pana poslance Vilímce bude zastupovat pan poslanec Hrnčíř.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Toto hlasování ukončím, prohlásím ho za zmatečné. Odhlásím vás všechny a poprosím vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování o tom, jestli souhlasíte s tím, aby pana poslance Vilímce nahradil pan poslanec Hrnčíř. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 88 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím pana poslance Hrnčíře, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane předsedo. Děkuji Poslanecké sněmovně za změnu zpravodaje. Moje zpravodajská zpráva bude vskutku jednoduchá. Protože můj kolega poslanec Vilímec je z dnešního jednání řádně omluven, splním povinnost za něj.

Rozpočtový výbor sněmovní tisk projednal a nepřijal k němu žádné usnesení. Zprávu o tomto jste dostali vytištěnou písemně jako tisk 743/Z. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní poprosím pana poslance Miroslava Krajíčka, aby se ujal slova. (Není přítomen.)

Pan poslanec Krajíček není omluven, takže vyhlásím pětiminutovou přestávku na to, aby se pan poslanec mohl dostavit do jednací síně. Budeme pokračovat v 15.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 15.04 do 15.10 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP