(14.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Ještě bych vás chtěl informovat, že v pátek 8. května bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Důrazně na vás apeluji, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány. Každým rokem jsou to tak cca dva pytle. To je vše z mé strany.

 

Dnešní jednání tedy zahájíme prvním bodem, který jsme si schválili.

196.
Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání
ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
/sněmovní tisk 796/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já myslím, že ke sněmovnímu tisku 796, návrhu ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období, bylo již vše řečeno v prvním čtení. Diskuse probíhá, všichni myslím vědí, o co se jedná. Proto já své slovo zkrátím na minimum a končí teď.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Poprosím zástupce ústavněprávního výboru, aby se ujal slova. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 796/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor na své 56. schůzi dne 30. dubna 2009 projednal tento návrh zákona a doporučil Poslanecké sněmovně, aby ho schválila ve znění pozměňovacího návrhu, který vám ústavněprávní výbor navrhl. Jedná se o drobnou změnu onoho článku 2, který upravoval některé lhůty ve volebním zákoně a v některých dalších předpisech. Na základě připomínek vlády a po konzultaci s Ministerstvem vnitra jsme usoudili, že některé lhůty by byly zkráceny tak, že už by bylo pak obtížné technicky připravit realizaci voleb, tak došlo k drobným úpravám zkracování lhůt, aby i politické strany, i soudy, ale i krajské úřady jako ty, kdo jsou zodpovědné za tisk a registraci kandidátních listin, měly čas na to všechno řádně připravit.

Jinak jsme doporučili Poslanecké sněmovně, aby návrh poslanců Tluchoře, Sobotky a Rabase schválila.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku písemnou, ani nevidím z místa. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž nemám žádnou písemnou přihlášku. Pan poslanec Benda se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, já udělám věc, která není příliš běžná a častá, ale protože jsem bohužel jeden podklad dostal do ruky až v tuto chvíli, tak navrhnu návrh, o kterém si sám nejsem jist, jestli pro něj budu ve třetím čtení hlasovat, ale přesto si myslím, že je ho třeba ve druhém čtení vznést, abychom příští týden hlasovat mohli.

Jedná se o jeden problém, na který jsem byl upozorněn, a to že Česká televize a Český rozhlas podle § 16 odstavec 4 zákona o volbách mají nějakou vymezenou lhůtu, a to lhůtu 16 dnů přede dnem voleb končící 48 hodinami před zahájením voleb. Mají vymezenou lhůtu, po kterou musí poskytnout všem kandidujícím stranám, respektive politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, rovnocenný čas na možnosti jejich předvolebních spotů v předvolební kampani. Protože dochází v tomto návrhu zákona ke zkrácení lhůt na registrace kandidátek, a i když dochází ke zkrácení možného přezkumu soudu, tak se můžeme dostat do situace, že závěrečná registrace politické strany by proběhla až 13 dní před volbami. To je ta změna, kterou navrhuje ústavněprávní výbor ve svém usnesení. Protože by se pak asi dostávala do neřešitelné situace veřejnoprávní média, která by až vlastně tři dny poté, co začnou vysílat, se dozvěděla, které všechny strany kandidují, já myslím, že to není příliš pravděpodobný případ, ale že je přesto třeba na něj myslet, tak navrhuji, aby článek 2, a musíme si tedy během týdne rozmyslet, jestli se to má řešit takto, a opravdu se omlouvám, že vystupuji až takto na poslední chvíli, byl ještě doplněn textem:

V § 16 odstavec 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, se slova "v době začínající 16 dnů" mění na slova "v době začínající 13 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb".

Doba, po kterou mají být vysílány, se tím fakticky zkrátí o tři dny, aby doba, po kterou mají být vysílány případné spoty, byla totožná s dobou, kdy už bude jasné, které všechny politické strany a hnutí jsou zaregistrovány do voleb. To je jediný návrh, který mám, a je to opravdu jenom tato technická změna.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova zástupce předkladatele, zpravodaje. Nechtějí. Tím končím druhé čtení. Pánové, děkuji vám. Končím tento bod.

 

Zahajuji bod

31.
Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky,
Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání
zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
/sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že jsem vše podstatné řekl v rámci svého úvodního vystoupení při prvním projednávání tohoto návrhu zákona, a v tuto chvíli se domnívám, že můžeme přistoupit k dalšímu projednávání v rámci druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, rozpočtovému výboru a výboru pro sociální politiku. Usnesení a zpráva rozpočtového výboru vám byly rozdány jako sněmovní tisk 743/2, usnesení výboru pro sociální politiku vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 743/3, hospodářský výbor usnesení dosud nepředložil. Prosím tedy, aby se slova ujal pověřený člen hospodářského výboru. Pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane vicepremiére, dámy a pánové, já jsem v podstatě ve velmi složité situaci, protože já rozumím, že komplex zhruba asi ještě dvou nebo tří zákonů se má projednávat řekněme v určitém jednom časovém úseku, tak aby na něm mohla být nalezena nějaká širší politická shoda a aby výstupem toho byl nějaký komplexní návrh, který zasáhne jak daně z příjmů, tak insolvenční zákon, tak zákon o sociálním pojištění, tak ale i další zákony, které tady předložili například kolegové ze sociální demokracie. Já jsem si vědom toho, že zatím existuje nějaká elementární shoda zhruba nad sedmi tématy, která zasahují čtyři zákony, podotýkám, možná i o něco více. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP