(14.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Takže já se omlouvám, je to bod 31, 32 a 34. Ano? Je tomu tak?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 114, z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro návrh 151, proti 4. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Zelenkové. Ta navrhla zařadit na středu 13. 5. jako první bod odpoledne bod číslo 78, sněmovní tisk 762.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 115, z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 63. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Škromacha. Ten navrhl, aby body 153, 154, 155 a 156 byly zařazeny na středu 13. 5. jako první čtyři body třetích čtení. Jsou to tisky 743, 768, 769 a 770. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 116, z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro návrh 127, proti 4. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Smýkala. Ten chce zařadit bod číslo 136, sněmovní tisk 454, na 13. 5. po pevně zařazených bodech. Bude to tedy, pane poslanče, bod číslo 5.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 117, z přihlášených 175 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 62.

 

Dojde ke kontrole hlasovacích listin. (Předsedající čeká na výsledek kontroly.) Pan poslanec Klučka se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Velmi se omlouvám. Zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině mám zdržel jsem se.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste námitku proti tomuto hlasování. Mezitím vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Poté nechám hlasovat o námitce pana poslance.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 118, z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 121, proti 3. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Smýkala, aby bod 136, sněmovní tisk 454, byl zařazen na středu 13. 5. jako pátý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119, z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 63. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy. Ten navrhl, aby bod číslo 88, sněmovní tisk 476, byl zařazen jako první bod 6. 5. Po obědě, pane poslanče? (Poslanec Benda není v sále.) Má zde odpoledne, takže jako první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 120, z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro návrh 74, proti 63. Konstatuji, že tento návrh nebyl schválen.

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Bendy. Ten navrhl, aby bod číslo 89, sněmovní tisk 543, byl zařazen jako první bod odpoledne 6. 5.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 121, z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 133, proti 6. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plevy. Ten navrhl, abychom vyřadili bod číslo 90, sněmovní tisk 544.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 122, z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 156, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Mlčák stáhl své návrhy.

 

Pan poslanec Snopek navrhl vyřadit bod číslo 58, sněmovní tisk 625.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 69, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

To byl poslední hlasovatelný návrh, protože poslanec a předseda klubu ODS podpořil jeden návrh pana poslance Sobotky a vyslovil veto dvěma dalším návrhům. Podle mého názoru jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP