(14.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 106 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 56. Tento návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat... Nebudeme hlasovat, protože dojde ke kontrole sjetin... Pan poslanec Miroslav Svoboda se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já se vám všem, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám, že vás zdržuji, nicméně moje vůle byla zmáčknout opačné znaménko, a proto zpochybňuji hlasování, neboť vůle nebyla naplněna. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Slyšeli jsme námitku proti hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti 6. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana ministra Bursíka, abychom zařadili pevně body 124 a 130 na středu 6. května jako sedmý a osmý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 58. Návrh byl schválen.

 

Budeme dále hlasovat o návrhu pana ministra Bursíka a ten chce, aby body 41 a 58 schváleného pořadu, tedy sněmovní tisk 666 a 625, prvé čtení, byly zařazeny na středu jako první a druhý bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 71, proti 59. Návrh nebyl schválen.

 

O těch zbývajících návrzích z grémia bychom hlasovali jako o celku.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zbývající návrhy z grémia. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 2. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

A nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak byly přečteny. Pan místopředseda Filip navrhl zařadit body 94 až 118. Jeho návrh je nehlasovatelný, protože jsme ho schválili v předchozím hlasování.

Pan premiér Topolánek má náhradní kartu číslo 24.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Proska, který navrhl body 132, 133 a 148 zařadit na zítřek, tedy 6. 5., do bloku třetích čtení za již pevně zařazené body. Pane poslanče, byly by to body 9, 10 a 11.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro návrh 74, proti 43. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Sobotky a ten navrhl, aby jako první bod dnešního jednání byl zařazen bod, který je pod sněmovním tiskem 796. Je tomu tak, pane poslanče? (Ano.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro návrh 136, proti 7. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Na druhý a třetí návrh pana poslance bylo vzneseno veto, to znamená o těchto návrzích nemůžeme hlasovat.

 

Dále pan poslanec navrhl, aby bylo pevně zařazené třetí čtení sněmovního tisku 796 na 12. 5. jako druhý bod. Je tomu tak? (Ano.) My jsme tam schválili všechny ty smlouvy, to znamená po těch smlouvách? Jako druhý bod. Dobře, takže budeme hlasovat o tom, že to bude třetí čtení v úterý jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Sobotka navrhl, aby bod 31, tisk 743, byl jako druhý bod v úterý 12. 5. Je tomu tak? (Námitky v sále.) Pardon, omlouvám se, jako druhý bod dnes.

Pan poslanec Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, já bych jenom chtěl požádat. Podle mého názoru má smysl hlasovat o všech třech návrzích, které jsem předložil, společně. Všechny se týkají opatření proti dopadům finanční krize. Jeden návrh je návrhem opozičním, další dva návrhy jsou návrhy vládními. Cílem mého návrhu bylo, aby se všechny tyto návrhy projednávaly ve stejném časovém období. Čili žádám o to, aby se hlasovaly společně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, takže budeme nyní hlasovat o návrzích pana poslance Sobotky, tedy body 31, 32 a 35 zařadit dnes do bloku druhých čtení jako druhý, třetí a čtvrtý bod. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak... ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP