(14.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím navrhnout drobnou změnu pořadu jednání naší schůze, a to tak, abychom byli schopni plnit své generální závazky, aby blok druhých čtení, body 94 až bod 118, byl zařazen na středu, tj. zítra 6. května, po polední přestávce. Jsem přesvědčen, že tyto již dlouho rozjednané body druhých čtení mezinárodních smluv uvítáte a uvítají i v rámci našeho předsednictví naši kolegové v zahraničí. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo.

Nyní informace vzešlé z dnešního grémia, které se dohodlo na následujícím:

Doporučujeme za prvé vyhovět žádosti místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka, jedná se o pevné zařazení bodů 124 a 130 schváleného pořadu, sněmovní tisky 511 a 632, třetí čtení, a to na středu 6. května jako sedmý a osmý bod po pevně zařazených bodech dopoledního jednání.

Dále pan ministr Bursík žádá o pevné zařazení bodů 41 a 58 schváleného pořadu, sněmovní tisky 766 a 625, prvé čtení, na středu 6. května jako první a druhý bod odpoledního jednání.

Za druhé. Zařadit do programu 56. schůze nový bod "Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny".

Za třetí. Postupovat v tomto jednacím týdnu následovně: Protože v pátek 8. května mají poslanci četné povinnosti ve svých regionech související se státním svátkem, navrhujeme ve čtvrtek 7. května nejednat. Ve středu 6. května v 16.30 hodin bychom uskutečnili první kolo voleb, body 159, 160 a 161. Poté bychom naše jednání přerušili do úterý 12. května do 14 hodin. Případná druhá kola voleb plus volební body 162, 163 a nově zařazený bod "Návrhy na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny" by proběhly až ve třetím jednacím týdnu.

Za čtvrté. Projednat v úterý 12. května všechny body z bloku smluv, druhé a první čtení, tj. body 94 až 123.

Za páté. Přesunout již pevně zařazené body veřejného ochránce práv Otakara Motejla ze čtvrtka 7.5. na středu 13.5. jako první a druhý bod odpoledního jednání.

Pokud není námitek, hlasovali bychom nejprve o žádosti místopředsedy vlády a ministra pro životní prostředí Martina Bursíka. Ale než tak učiním, mám zde několik přihlášek ke schválenému programu. První byl pan Zdeněk Prosek. Ten zde má dokonce dvě přihlášky. Já si myslím, že bude stačit, když se přihlásí jednou. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

Mezitím - paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 22.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi navrhnout změnu ve schváleném pořadu jednání této schůze, a to takto: Navrhuji zařadit v dohodě s navrhovatelem body číslo 132, 133 a 148, jedná se o volný pohyb služeb a zákony s ním související a zákon o obchodu s vojenským materiálem, sněmovní tisky 715, 716 a 680, na zítřek, tedy středu 6. 5. dopoledne v bloku třetích čtení za pevně již zařazené body.

Děkuji za podporu návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych předložil následující návrhy na změnu našeho programu.

Nejprve mi dovolte, abych navrhl zařadit sněmovní tisk číslo 796, to je návrh poslanců na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Navrhuji pevně zařadit jako bod jedna v bloku druhých čtení v úterý 5. května. Ostatní pevně zařazené body posunout po projednání tohoto sněmovního tisku 796. To je první návrh.

Druhý návrh je - navrhuji zařadit na program schůze návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., tisk číslo 739. Navrhuji zařadit na středu 6. května, a to po třetích čteních, která jsou na programu středečního jednání.

Dále navrhuji zítra opět na středu 6. května zařadit návrh poslankyně a poslanců Soni Markové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika a dalších, tisk číslo 735, a to po tisku 739, to znamená jako druhý bod po bloku třetích čtení zítra.

Dále navrhuji tisk číslo 796, třetí čtení, pevně zařadit jako druhý bod v úterý 12. května letošního roku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Druhý bod, pane poslanče?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, jako druhý bod v úterý 12. května.

Dále navrhuji bod číslo 31, to je tisk 743, druhé čtení, pevně zařadit jako druhý bod bloku druhých čtení dnes.

Dále navrhuji bod číslo 32, sněmovní tisk 768, pevně zařadit jako třetí bod bloku druhých čtení dnes.

A dále navrhuji bod číslo 34, druhé čtení, sněmovní 770, pevně zařadit jako čtvrtý bod bloku druhých čtení na dnešní jednání.

Ostatní pevně zařazené body navrhuji posunout po projednání bodu 31, 32 a 34.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Zelenková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás poprosila o pevné zařazení bodu 67, tisk 762, první čtení, je to novelizace zákona o pedagogických pracovnících a novelizace vysokoškolského zákona, a to na středu 13. května jako první bod odpoledne. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP