(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. I toto projednávání můžeme brát jako, řekl bych, priorizaci tohoto problému.

Hlásí se pan kolega poslanec Prosek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji vám za udělení slova. Vážený pane místopředsedo, milé dámy, vážení pánové, ani nevíte, jak rozumím těm, kteří se snaží formou lex specialis vyřešit palčivý problém. Byl jsem v situaci, kdy podobným způsobem přede mnou stál balvan dálničního obchvatu města Plzně na D5. Mohu vám říci jedno. Já jsem nebyl ten, kdo tehdy podporoval zákon o dálničním obchvatu. Dokonce se později ukázalo, že ta iniciativa spojená s prosazováním toho zákona byla svým způsobem kontraproduktivní, protože každá akce vyvolává reakci jak vlastníků dotčených pozemků, tak ekologických iniciativ a vyvolává také alibismus a opatrnost úřadů veřejné správy, které v té věci v mnoha stovkách rozhodnutí rozhodují. Nakonec se ukázalo, že nejefektivnější cestou je to, čemu říkal Masaryk drobná každodenní práce, koordinace orgánů veřejné správy, maximální míra pomoci ze strany těch, kteří spravují to území, schopnost vyjít vstříc při výměnách pozemků a nevystavovat se dlouhým soudním průtahům, žalobám u Ústavního soudu apod. Vím, že je to práce velmi obtížná, ale skutečně mnohem účinnější než toto zoufalé gesto.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Proskovi. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova, pokud je zájem od kolegy Valoucha a od kolegy Snopka. Není. Dobře.

V průběhu rozpravy, jak mi poznamenal kolega Jan Kasal, padl návrh na zamítnutí návrhu, a protože se jistě změnily poměry ve Sněmovně od doby, kdy tento návrh padl, tak zazvoním a pokusím se přivolat kolegy, aby ti, kteří mají zájem o rozhodnutí, se dostavili do sálu. Já vás odhlásím v každém případě, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Pokud zpravodaj chce shrnout nějak rozpravu?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já jen pro korektnost musím, pane předsedající, říci, že padl návrh na zamítnutí, a pokud návrh nebude zamítnut, tak myslím, že pan kolega Černý - omlouvám se, pokud jsem neřekl správné jméno - navrhoval dvě varianty zkrácení projednávání. Jedna byla na 20 dnů a druhá byla na 30 dnů, pokud by ta varianta na 20 dnů nebyla konformní nebo by neprošla, jestli to říkám správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám tady takovou poznámku. Myslím, že kolega Němec takový návrh dával. Můžeme se rovnou zeptat, jestli namítá příslušný počet poslanců proti zkrácení na 20 dnů, já tady žádnou listinu nemám. Pan kolega Pavel Hrnčíř. (Hlasy: Je jeden.) Hodlá předložit takovou námitku. (Hlas: Ať si pospíší.) Nemám tady žádnou listinu, nebudu tady počítat hlasy, budeme hlasovat o zkrácení. Ještě - mimo debatu, ale samozřejmě k této věci, procedurálně - Václav Mencl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Já si v zastoupení poslaneckého klubu ODS dovoluji vznést námitku proti zkrácení na 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili nebude hlasováno. Bude hlasováno na 30 dnů. Paní kolegyně, páni kolegové, mně nic jiného nezbývá, protože poslanecký klub ODS má samozřejmě více poslanců, než je potřeba na tuto námitku, a respektuji vyjádření místopředsedy klubu, když tady předseda klubu není. (Námitky. Hlasy: Je jich tu pár.) Dobře. Pan kolega Rabas.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den. Já si dovolím připojit se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili je to veto dvou klubů. Já jsem říkal, že je lepší to zjednodušit, ale respektuji to, že takový návrh tady padl. Budeme hlasovat o zamítnutí. Pokud neprojde, budeme hlasovat o přikázání a potom případně o lhůtě k projednání ve výborech. Myslím, že se ustálil počet poslanců ve Sněmovně.

 

Zahajuji hlasování. Ale nemám dostatek, potřebuji ještě několik hlasů... Už jsem v počtech, které umožňují hlasování. Takže zahajuji hlasování pořadové číslo 101. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 101 ze přítomných 75 pro 27, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 102, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102, z přítomných 74 pro 68, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o lhůtě pro projednání, která je navržena na zkrácení o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103, z přítomných 74 pro 48, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 37.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 38. Je jím

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 765/ - prvé čtení

Podle sněmovního tisku 765. Jsme v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Ještě než začne hovořit, požádám o to, aby se dostavil ke stolku zpravodajů zpravodaj pro prvé čtení Robin Böhnisch.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Předkládám vládní návrh novely zákona o právu na informace 123 z roku 1998. Opět se jedná o transpoziční novelu, která harmonizuje náš zákon s požadavky evropské směrnice o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství. Pro zjednodušení je zaběhlý termín INSPIRE. Jde o relativně podrobnou úpravu jedné části, která se týká podmínek a upravuje podmínky pro tvorbu a poskytování prostorových dat.

Novela zákona upravuje stav tak, aby mapy, které budou orgány veřejné správy pořizovat, je zpřístupňovaly prostřednictvím geoportálu, což je v podstatě webová stránka, na které běžní uživatelé budou moci vyhledat a hlavně při výkonu veřejné správy užívat různé mapy se zárukou ze strany státu, to znamená s garancí kvality - v uvozovkách. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP