(12.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Skutečně pokud to chceme udělat, udělejme to, nebo naši nástupci, systémově, aby se zabránilo účelovému zneužívání stavebního zákona, účelovému zneužívání a špatnému definování možná zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, jeho mezery a podobně. Opakované odvolávání, zbytečné odvolávání a podobně. Takže i já se připojím k tomu, aby tato norma nebyla postoupena do dalšího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych rád upozornil na relativně nový nález Ústavního soudu, který potvrdil už dřívější judikát, který rozhodoval ve věci posuzování některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě, a tentokrát se jedná o rozsudek 24/08, který byl publikován 26. března 2009, čili předkladatelé toho zákona neměli možnost se s tímto rozsudkem seznámit. Možná že by to pro ně mohlo být důvodem, proč ten návrh vzít zpět anebo nějak se smířit s tím, že Sněmovna, věřím, tento návrh zamítne v prvním čtení.

Docela mě mrzí, že je podepsán jako jeden z předkladatelů i předseda Poslanecké sněmovny, protože přece jen by měl mít určitý cit k tomu, aby nepředkládal zákony, které jsou zjevně v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Já to zde konstatuji, aniž bych byl právníkem, ale dokáži si přečíst jednoduché zdůvodnění, a Ústavní soud zrušil jak ve věci zákona o vnitrozemské plavbě, tak ve věci Letiště Ruzyně a přistávací dráhy, vlastně ty nálezy Ústavního soudu odkazují na to, že veřejný zájem může být určen pouze stanoveným postupem ve správním řízení při zvážení všech zájmů, rozporů a připomínek, a určení veřejného zájmu přímo textem zákona označil Ústavní soud tentokrát už ve dvou rozhodnutích jako protiústavní.

Sněmovna je přirozeně suverénem a může přijmout a schválit i zákony, které jsou protiústavní, ale je myslím na místě, aby zákonodárci vzali tuto argumentaci v úvahu a nepropustili tento návrh zákona dále v legislativním procesu, protože zjevně se zde jedná o ustanovení, které zasahuje a vlastně nabourává dělbu moci a osobuje si formou zákona posuzovat a rozhodovat něco, co je předmětem správních řízení a exekutivy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní pan poslanec Soušek. Připraví se pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, diskuse je určitě zajímavá, ale chtěl bych k tomu říci pár praktických slov, protože z toho regionu pocházím. První věc, to, že R35 má návaznost na D1, o tom nikdo nepochybuje, protože přetíženost D1 je jasná a nezbývá nám buď ji rozšířit, anebo část těch aut odvést jinudy. Ta možnost je samozřejmě jít severem, jít přes Hradec Králové, Olomouc a pak Ostravu. To znamená z hlediska dopravní obslužnosti, z hlediska logistiky je to naprosto jasné.

Druhý bod. Když se podíváte na to, jak jsou obsazeny a využívány jednotlivé komunikace, zjistíte, že na úseku mezi dnes končící dálnicí Hradec Králové až vlastně po rychlostní komunikaci Mohelnice se vám auta, která jedou po dálnici, sejdou na klasické silnici 1. třídy a ta silnice je přetížená. Zkusme pochopit také to, že města, která jsou po cestě, jako je Vysoké Mýto a Litomyšl, jsou přímo na tahu této silnice a všechna ta auta projíždějí městem. Zkusme se zamyslet nad tím, že region, který leží na severu od této silnice, tzn. Ústeckoorlicko, Králicko, tak nemají žádnou komunikaci, kterou jsou rychlostní nebo lepší komunikace, které jsou připojeny ke stávající silniční síti. Další argument.

No a z hlediska toho, jestli to máme řešit takto zákonem, nebo ne - já se domnívám, že naší povinností je pokusit se najít jakékoli řešení, které by bylo dobré. A chápu, že někde to může vytvářet určité legislativní překážky. Chtěl bych ale tady deklarovat jednoznačně, že před rokem a něco se sešli představitelé kraje Hradec Králové, představitelé Pardubicka, domluvili se o tom, že tato stavba je prioritní pro celý region, je k tomu memorandum, které dostala Poslanecká sněmovna, takže nejedná se tady o žádný politický akt, je to dohoda. A co si myslím, že je velmi potěšitelné, že spory, které se týkaly trasování, jestli se půjde jižní, nebo severní cestou, josu již vyřešené taky. Je nalezen kompromis na jižní variantu s tím, že součástí této stavby budou přivaděče, tak aby severní region byl napojen. To znamená existuje tady všeobecná shoda a mně připadá to, co tady říkal bývalý pan ministr životního prostředí, že se jedná opět o způsob, jak blokovat další silnice. Já bych od něho a jeho kolegů téměř nic jiného nečekal.

Takže požádal bych o zdravý rozum a požádal bych o to, abychom alespoň v tomto případě se pokusili, byť složitější cestou, ale tu stavbu posunout dopředu a jakýmkoli způsobem ji začít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Pan bývalý ministr Libor Ambrozek není přítomen, pan Martin Bursík je ministr životního prostředí v demisi, nikoli bývalý. To si ještě musíte chvilku počkat.

Hovoří pan poslanec Němec, ale já vám předtím sdělím, že nebyla podána žádná přihláška pro ústní interpelace, tudíž podle dohody předsedů poslaneckých klubů budeme pokračovat v jednání do 14. hodiny. Děkuji, že jste vzali toto sdělení na vědomí.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Němec: Takže já respektuji ten probíhající čas. Řada našich kolegů ještě nemá za sebou ani oběd. Já budu stručný, já nemám za sebou ještě ani snídani.

Já k tomuto návrhu chci říci jednu věc. Padlo tady slovo Mohelnice. R35 vede od Olomouce směrem na Prahu a končí přesně v Mohelnici. Mohelnice je moje město a mohu vám říci, že ze svých zkušeností, pokud by ta stavba byla hotova včera, tak už je pozdě.

Já tady musím říci jednu věc: navrhnu, aby projednání tohoto bodu mělo režim zkrácené lhůty. Chci tady tedy navrhnout, aby lhůta pro projednání tohoto návrhu byla zkrácena na 20 dnů. Pokud ovšem budou proti tomuto postupu a proti tomuto návrhu námitky, pak navrhuji, aby ta lhůta byla podle jednacího řádu zkrácena na dnů 30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Valouch jako první.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, to, že vznikne takovýto bych řekl kompromis, jsem počítal z hlediska bych řekl té legislativy, z hlediska tzv. systémového řešení věcí, které jsou. Ale řekněme si otevřeně, že ne vždy každý systém je tak dokonalý, že se nehledá řešení, aby konkrétní situace v konkrétní době v konkrétním případě byla řešena na základě konkrétních potřeb, které vyvolá bych řekl společenské dění a řešení.

Já jenom dám příklad a je to příklad, a omlouvám se všem právníkům a nám tady ve Sněmovně. Vždyť dneska připravovaný zákon o zkrácení volebního období z hlediska pohledu právnických názorů, z hlediska pohledu několika právníků, někteří říkají, že to také není systémové a že to není v souladu s ústavou atd., ale situace nazrála tak, jak nazrála, řešení je takové, které je, a to řešení vyžaduje přijetí nějakého bych řekl legislativně právního zákona, který dokáže toto řešení takto vyřešit.

Čili já se domnívám, že ne vždy, když se opíráme o nějaké systémové věci, že nepřijde nějaký konkrétní případ, který je nutno řešit i bych řekl jinou úpravou, i legislativní. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP