(Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Bod 74 je prvním bodem, kterému se budeme teď věnovat. Je to

74.
Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
/sněmovní tisk 748/ - prvé čtení

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 748/1 a já prosím, aby předložený návrh uvedla paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Návrh, který vám spolu s kolegyni Konečnou předkládáme a který je obsažen v tisku 748, je monotematickým návrhem směřujícím ke změně zákona č. 40 a 41/2009 SB.,, tedy trestního zákoníku a zákona prováděcího k trestnímu zákoníku, který jsme přijali v uplynulém roce.

Jistě si vzpomenete, že v rámci kodifikace trestního práva hmotného bez větší diskuse došlo na základě poslaneckého návrhu předloženého na plénu Poslanecké sněmovny ke snížení hranice trestní zodpovědnosti z 15 na 14 let a v té souvislosti i k tomu, co bývá veřejností nazýváno posunutím hranice sexuální svobody rovněž z 15 na 14 let. Tato změna neměla oporu ve stanovisku vlády, její legislativní rady, dokonce ani ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny a setkala se i s určitým odporem ze strany horní komory Parlamentu, která teprve po výslovném ujištění pana ministra Pospíšila, který nechtěl kvůli jedné změně riskovat nepřijetí celého trestního zákoníku, že předloží ať už vládní nebo poslanecký návrh, kterým ještě před účinností trestního zákona bude moci být znovu diskutováno o hranici trestní odpovědnosti.

Dnes s ohledem na aktuální politickou situaci nelze očekávat, že by vláda stihla tyto změny svým vládním návrhem, o kterém se zmiňuje dokonce ve vyjádření k našemu návrhu, provést. Za těchto okolností se domnívám, že poslanecký návrh může být oporou a umožnit tuto diskusi, kterou jsme v uplynulém roce zanedbali, a prosím vás, abyste v souladu s doporučením výboru pro práva dítěte, rady vlády i dalších organizací jak z odborného zázemí, tak například z nevládního sektoru uvažovali o změně, tedy o vrácení hranice z věku 14 na věk 15 let, kdy případné kriminální chování tak jako dnes je zcela schopen pokrýt zákon, který jsme přijali už v minulosti a který se týká soudnictví ve věcech mládeže. Takže vás žádám, abyste propustili tento návrh prvním čtením a současně vás prosím o zkrácení lhůty k jeho projednání na 20 dní. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, a tím je pan poslanec Jiří Polanský.

 

Poslanec Jiří Polanský: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Jako zpravodaj k předloženému návrhu novely trestního zákona chci uvést, že poslancům byl rozeslán 18. února letošního roku. Je skutečně pravdou, že stanovisko vlády je nesouhlasné. Já se k tomu ještě dostanu. Původní záměr vlády byl skutečně podat ještě rozšiřující pozměňovací návrh, nebo upravující návrh, který by ještě vyspecifikoval určité problémy, které zůstaly v trestním zákoníku, byť byl schválen. Samozřejmě vzhledem k politické situaci se jaksi tvorba tohoto materiálu zkomplikovala, ale pokud by dnes prošel do druhého čtení návrh, který byl předložen a prezentován mojí předřečnicí a navrhovatelkou, tak je možno otevřít problematiku trestního zákona a je možno potom cestou pozměňovacích návrhů, samozřejmě poslaneckých, ještě doplnit nebo upravit ty věci, které měly být původně v tom vládním návrhu, nebo v návrhu Ministerstva spravedlnosti. Ono se jedná v podstatě o opravu šesti chyb, které se vloudily do tohoto velkého kodexu. Jsou to záležitosti spojené s určitými formulacemi nebo s použitím nesprávných slov nebo výrazů a navíc by byla možnost ještě vyspecifikovat více trestný čin ublížení na zdraví, kde se ukázalo, že by bylo dobré ještě zavést jeden trestný čin - k tomu bych se vyjádřil potom ještě v obecné rozpravě.

Takže zatím navrhuji, aby předmětný návrh, předmětný poslanecký návrh, byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu. Prozatím mám jednu přihlášku, přihlásil se pan poslanec Radim Chytka, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi v prvém čtení přičinit k novele trestního zákona pouze několik připomínek.

První moje připomínka bude obecná. Vždy, když Poslanecká sněmovna měla zvažovat, zdali trestní odpovědnost bude svázána s 15. rokem věku, nebo 14. rokem věku, tak jsem já vyzýval k seriózní odborné diskusi. Ne mou vinou, někdy vinou médií, se bohužel ta diskuse zvrhla na to, zda naši mladiství budou moci legálně začínat se svým sexuálním životem 15. rokem věku nebo 14. rokem věku.

Malá odbočka. Profesor Weiss prezentoval svoji studii a z té vyplývá, že mladiství, tak jsem ostatně předpokládal, se samozřejmě vůbec nezajímají, co je napsáno v trestním zákoníku. Je to zvláštní. Mladiství se chovají v současné době poměrně konzervativně a s tím začátkem sexuálního života - ta doba se spíš prodlužuje ze 17. k 18. roku věku.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP