(12.00 hodin)
(pokračuje Plachý)

Pozměňovací návrh navíc nebyl projednán se všemi zúčastněnými stranami, jak zástupce navrhovatelů pan poslanec Skopal slíbil, a sliby se mají plnit.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je rozpačité až negativní, že k původnímu návrhu zaujala vláda negativní stanovisko a nový návrh neviděla, že nebyla zpracována analýza dopadů navrhované regulace RIA, že výbory se k návrhu de facto nevyjádřily, že k pozměňovacímu návrhu zaujaly jednoznačně zamítavé stanovisko nejen Svaz obchodu České republiky, ale i Sdružení českých spotřebitelů, vzhledem k tomu, že návrh likviduje smluvní volnost v České republice, činí ze všech českých dodavatelů potenciální potížisty a při existenci volného trhu v rámci Evropské unie je tím likviduje, dále vzhledem k tomu, že jedním z dopadů návrhu zákona bude růst cen potravin, a to v době ekonomické krize, navrhuji vrátit návrh zákona k novému projednání ne výborech. Nebude-li tento návrh přijat, navrhuji zamítnutí zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Ladislav Skopal, takže mu toto slovo uděluji.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě poslanci mají před sebou dva návrhy. Jeden návrh, který byl původním návrhem, který byl zpracován Úřadem pro hospodářskou soutěž ve spolupráci s ostatními institucemi, nejenom Potravinářskou komorou, Agrární komorou, dokonce se měl možnost k tomu vyjádřit i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Samozřejmě s tímto návrhem nesouhlasily, protože Svaz obchodu a cestovního ruchu jsou obchodní řetězce. Řekněme to zcela jasně, protože ta část, která je obchodní ruch a jsou to ti, kteří nemají s tím tolik společného, tak nesouhlasí s tím, aby tento zákon nebyl přijat.

Myslím si, že samozřejmě ten pozměňovací návrh, který jsem předložil zde jako svůj pozměňovací návrh, je návrhem, který vzešel ze semináře a z jednání, kde doopravdy bylo poukázáno na to, že původní návrh je méně konkrétní, je potřeba ho rozpracovat a konkretizovat. Takže když jsme ho konkretizovali, jak dal připomínky i Svaz obchodu a cestovního rouchu, tak zas je to moc konkrétní. Prostě když chci psa bíti, hůl si najdu. Buď je to málo, nebo hodně. Prostě zde je snaha, aby nedošlo k jakékoliv nápravě.

Kolega Plachý tady hovoří o tom, že dojde k zdražení. Až si zlikvidujeme potravinářský průmysl, tak k němu stejně dojde. To zdražení tady bude. A já se nechci dočkat situace, která nastala třeba v Německu, kde u podniků Lidl se našly podkladové materiály, kde byli perzekvováni dokonce i zaměstnanci, kde se hlídalo, kdy byli nemocní, jak dlouho byli nemocní, což je zdokladováno, protože samozřejmě patřičné úřady v Německu to kontrolovaly a došlo k tomu, že se ukázaly zcela jasné praktiky, a je to zdokladovatelné, řetězců nejenom v oblasti obchodní, ale i vůči zaměstnancům. Samozřejmě tyto řetězce, a tam až zatím my nejdeme, vůbec zakazují odbory a některá lidská práva jsou tam dost silně napadána.

Já si myslím, že je důležité, a mohl bych konkrétně zodpovědět, které instituce tento zákon podporují. Je možnost dát pozměňovací návrhy jak k tomu mému, tak samozřejmě k tomu základnímu a ve třetím čtení Sněmovna rozhodne, co je lepší pro naši podnikatelskou sféru. Zda původní návrh, protože tento návrh byl předložen všem a bylo možno jej prodiskutovat, nebo můj návrh, který je komplexní, to je pravda. Je možno k němu dávat i pozměňovací návrhy, i když nebude přijat jako komplexní, ale ta možnost tady je, protože může být přijat v třetím čtení jako návrh jako takový. Na základě toho potom vzejde určitý jasný zákon, který bude ukazovat cestu, jak omezit některé nestandardní postupy řetězců vůči našim dodavatelům, protože já si myslím, že vratky pečiva jsou standardní nebo nestandardní. A to není jenom pečivo, ale i u ostatního zboží, když si půl hodiny před koncem pracovní doby objednám 10 tisíc kusů rohlíků a na konci pracovní doby 8 tisíc vrátím, protože jsem zjistil, že jsem je neprodal, a nenesu žádné riziko. Všichni musí nést rizika a není možné, aby z titulu určitého postavení na trhu si mohli diktovat, co chtějí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Plachý. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi krátkou reakci na pana poslance Skopala. Já se ohrazuji proti jeho nařčení, že Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky jsou obchodní řetězce. Kdyby dobře poslouchal jejich stanovisko, pak oni argumentovali především tím, že váš návrh, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, likviduje malé a střední podnikání. Likviduje dodavatele.

Vy se smějete, ale vás smích přejde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prostřednictvím předsedajícího! Dámy a pánové, já nemám radost z tohoto ustanovení jednacího řádu, nicméně jsem povinen ho vynucovat, někdy i silným hlasem. Takže to vemte na vědomí.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Budu se jím řídit.

Až bude ten zákon schválen, bude velmi zajímavé a poučné pro ty, kteří tady budou po nás, sledovat pokles procenta českých dodavatelů, který určitě nastane. A nastane z toho důvodu, že my tady máme skutečně společný evropský trh, v rámci kterého je nesmírně jednoduché nasmlouvat pro obchodní řetězce, ale nejenom pro ně. To totiž se vztahuje i na velké firmy např. typu Škoda Auto Mladá Boleslav. Prostě na všechny velké odběratele. Bude pro ně mnohem jednodušší nasmlouvat si dodavatele ze zahraničí, kteří se budou řídit jinou legislativou, tou zahraniční například, ne tou naší, a nebudou s nimi takové problémy a takové potíže jako s dodavateli našimi. Já vám s jistotou mohu tvrdit, že procento českých dodavatelů po zavedení této regulace klesne.

A co se týče cen potravin: Vždy když regulujete a omezíte tím hospodářskou soutěž, pravidelně zvyšujete cenu výrobku, cenu služby, obecně jakoukoliv cenu. Po zavedení této regulace cena potravin vám určitě vzroste. Jestli chcete zvýšit cenu potravin v době krize, jestli chcete zlikvidovat české dodavatele v době krize, tak to řekněte poctivě tady na tento mikrofon před celým národem! Ať vás za to volí!

Co se týče jeho dalších tvrzení, tak já jsem mu nevytýkal přílišnou konkretizaci zákona. To mu vytýkal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde, pokud se nemýlím, pan předseda Pecina byl nominován dokonce stranou sociálně demokratickou. To je váš předseda.

Jinak k celé té záležitosti bych dodal následující. My tady řešíme problém, který vznikl bohužel po revoluci, kdy jsme nebyli schopni obnovit to, co tady za první republiky fungovalo. Cena potravin se skládá ze tří částí. Je to prostě prvovýroba, je to zpracovatelský průmysl a je to obchod. My jsme nerestituovali tzv. zemědělská obchodní družstva, protože bylo rozhodnuto, že právnické osoby restituovány nebudou. My jsme sice vrátili půdu zemědělcům, ale neumožnili jsme jim propojit se na zpracovatelský průmysl a profitovat z jeho zisku. Takže dochází k tomu, že v řetězci prvovýroba, zpracovatelský průmysl a obchod je nějak rozdělena obchodní marže. A já vás mohu ujistit, že největší díl obchodní marže sklízí, v uvozovkách, zpracovatelský průmysl. A jestli vy si myslíte, že regulací posledního článku řetězce, tedy obchodu, se zvýší výkupní ceny masa a nevím čeho všeho dalšího, zemědělských produktů, já vás ujišťuji, že nikoliv!

Děkuji za vaši pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP