(11.30 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Já ale myslím, že obnovit monarchii nikdo v úmyslu nemá, a prostě v tomto směru bez ohledu na výsledky referenda není důvodu, abychom tuto vysokou školu, bude-li zřízena, nazývali královskou. To prostě není pravda. Já o tom hovořím častěji: my jsme svědky toho, že v této zemi upadla vážnost k ústavním hodnotám, k ústavním tradicím, a republika a republikánské tradice jsou významnou ústavní hodnotou, kterou bychom měli ctít.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému. S faktickou poznámkou pan poslanec Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, při vší úctě k předřečníkům, kritikům navrženého názvu Královská univerzita Střední Čechy v Kutné Hoře, bych chtěl podotknout, že název královská není nutně vyhrazen pouze monarchiím. Vidím zde důvod v přihlášení se k tradici města Kutná Hora jako královského města. Na obranu názvu Královská univerzita dávám příklad Irska, které, jak známo, je republikou, a přesto má Královskou irskou akademii věd a nikdo nepodezírá tuto ctihodnou instituci, že by snad měla za cíl přivést Irsko zpátky k monarchii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Dříve než se ujme slova paní poslankyně Mertinová, přečtu omluvu z dnešního jednání. Omlouvá se paní ministryně Filipiová.

Omlouvám se, pan poslanec Petr Pleva se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, na margo předřečníka. Samozřejmě, pokud by i v republice existovala historická vysoká škola, která by nesla v názvu slovo království, pak by bylo nesmyslné tento historický název měnit. U nově zakládané školy to považuji za naprosto nesmyslné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní již vystoupí paní poslankyně Mertinová. Připraví se paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem moc ráda, že se tady kolem tohoto záměru strhla tak široká diskuse. Doufám, že ta diskuse bude pokračovat dál v našem školském výboru při projednávání, možná i v podvýboru pro školství, protože každopádně je to záměr hodný ocenění.

Když před vlastně už víceméně devíti lety vznikaly kraje, tak se uvažovalo o tom, že tento způsob samosprávy bude v podstatě regulovat i vzdělávání občanů, kteří v tomto územně správním celku žijí. Já si myslím, že vysoké školství, jak je strukturováno, v podstatě toto neumožňuje, a mně se hrozně moc líbí právě záměr vyjít ze stávajícího stavu různých vzdělávacích možností v různých oborech právě ve Středočeském kraji a něčím na to navázat. Potom se dostaneme samozřejmě do rozporu s tím, co tady řekl můj předřečník, snažit se o jakýsi soulad s vysokými školami, které už jsou tradiční a nalézají se v Praze. Já si myslím, že to ani není potřeba. Tradice se totiž jakýmsi volným pádem vyvíjí dál už spoustu let a snad - teď prosím nechci nikoho urazit - by se dalo hovořit o jisté zakonzervovanosti našeho vysokého školství v určitém slova smyslu.

Pan poslanec Rath tady hovořil o problému habilitací mladých nadějných vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří prostě proto, že nemají mnohdy možnost v naší republice pokračovat ve své vědecké dráze, jdou shánět titul na Slovensko, nebo možná třeba teď vzhledem k našemu postavení v Evropské unii jinam. Je to velká škoda. Já si myslím, že odliv mozků tady byl a rozhodně by především politici, tedy my, měli udělat všechno pro to, aby odliv nebyl.

Je mi líto, že se tady v podstatě takováto myšlenka znevažuje tím, že se začne diskutovat o tom, jestli název je takový nebo onaký. Asi je to spíše otázka pro lingvisty a historiky, ale každopádně i o tom bude určitě ve školském výboru řeč.

Já bych chtěla jako učitelka především také poprosit za učitelskou obec, aby se nezapomínalo na další vzdělávání pedagogických pracovníků, aby se nezapomínalo na to, co provází náš současný život, a to je nutnost celoživotního vzdělávání. Při boji s nezaměstnaností vidíme, jak často musí naši občané, v podstatě my všichni, se orientovat na změnu našeho profesního zaměření, a právě systém celoživotního vzdělávání, kde může v podstatě pomoci i jakési zázemí, především praktické, které může být u středních škol, by byl jednou z cest.

Připomněla bych i potřebu vzdělávání všech pracovníků veřejné správy, a to jak státní správy, tak samosprávy. Bohužel, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme se nedostali k zákonu, který je stále ještě v přípravě a který jsme měli řešit možná prvořadě, a to je zákon o úřednících, protože právě úředníci jsou ti, kteří by měli mít své pozice ujasněné právě i v době, kdy se mění politické rozložení.

Své vystoupení bych chtěla ukončit myšlenkou, že bych si přála - myslím, že to už tady bylo částečně vysvětleno - aby se samozřejmě především respektovala oblast ekonomická, protože právě dobrá myšlenka by mohla ztroskotat na tom, že by celá ekonomická stránka nebyla promyšlena a připravena tak, jak by bylo žádoucí.

Rozhodně bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto návrhu. Sama navrhnu v podrobné rozpravě, aby to bylo dále postoupeno k projednávání ve školském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně. Nyní se přihlásil o slovo pan ministr Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Budu velice stručný. Paní poslankyně, velmi se omlouvám, ale tady opravdu nejde o spor kolem názvu. Tady jde spíš o konfrontaci s tím, jak název označuje skutečnou náplň tohoto návrhu. Prostě univerzita nemůže být královská, neb nemáme království, ale republiku. Nemůže to být ani univerzita, neb to učiliště nenaplňuje žádný z indikátorů, který je nezbytný pro přiznání statusu univerzity. A takhle je to v podstatě se vším, co navrhují navrhovatelé tohoto návrhu. (Smích a potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já nechci potom zneužívat svého závěrečného slova, chci dát prostor, pokud by kolegové ještě chtěli reagovat, i když myslím, že diskuse již byla poměrně obsáhlá.

Chci jen upozornit na to, že jsem neřekla, že nepodporuji vznik vysoké školy ve středních Čechách. Řekla jsem ano, podporuji vznik vysoké neuniverzitní školy ve středních Čechách, která by byla založena přirozeně na oborech vyšších odborných škol, které dnes mají ambici a mohou se stát obory bakalářskými. Velmi bych prosila, aby mi nebylo vkládáno do úst něco, co jsem neřekla. Je samozřejmé, že z této neuniverzitní vysoké školy, bude-li dobrá, může vzniknout škola univerzitního typu, bude-li si akreditovat další studijní programy, přirozenou cestou, samozřejmě v dané konkurenci, která je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP