(11.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Vždycky se někdo takový najde. Nikdo to riskovat nebude, aby investoval síly, peníze do něčeho, co pak je shozeno ze stolu.

Takže myslím, že daleko logičtější je způsob, který navrhuje Středočeský kraj, a ten způsob je jednoduchý. Ze zákona vznikne instituce. Samozřejmě instituce musí projít akreditačním řízením, než začne plnohodnotně vzdělávat v bakalářských a magisterských programech. To je prostě logické. Dokud nedostanou fakulty a studijní programy akreditaci, tak prostě učit nemohou. Takže je to další nutný krok. Zřízení této vysoké školy, univerzity ze zákona, je pouze prvním krokem pro to, aby Středočeský kraj do toho mohl investovat. Pokud tento krok neuděláme, nenajdete investora včetně Středočeského kraje, který by do takového projektu dával stovky milionů. A ten projekt je skutečně o stovkách milionů. O ničem jiném. Myslíte si, že já jsem takový blázen, že budu tlačit do rozpočtu kraje třeba 200 až 300 milionů, abych sem pak přišel a nějaká paní poslankyně Šojdrová nebo nějaký pan poslanec Kafka mně tady řekli, že to vlastně bylo zbytečné a není to třeba? My musíme mít jistotu ochránění investice. To je prostě logické. Takže v okamžiku, kdy se to dostane do zákona, můžeme spustit převody majetku, investice, získávání vysokoškolských učitelů, dávání jim smluv, dávání jim perspektivy.

Myslíte si, paní poslankyně Šojdrová, že získáte kvalifikovaného profesora vysoké školy na úvazek, když mu řeknete, že vlastně ta škola neexistuje? Samozřejmě nezískáte, to je logický nonsens. To je ta hra, kterou hrají existující školy s neexistujícími, to je to ukopávání žebříku. Říkají - nejdřív si zajistěte budovy, peníze, učitele, pak z vás uděláme něco jiného. Proto máte takzvaně lítající profesory a lítající docenty. Kolik jich máte ve Zlíně třeba na slavné Univerzitě Tomáše Bati? Kolik jich působí na dalších fakultách, univerzitách, školách, na 0,1, 0,2, 0,3 úvazku prostě jen proto, abyste měli akreditaci? Kolik jich takových je? Desítky možná stovky - na všech školách. Prostě k tomu vede tento systém.

Dámy a pánové, ale zpět. Zazněla tady otázka které fakulty. Já jsem tady některé namátkově říkal, rychle zopakuji. V Mělníce samozřejmě bude prohlubováno studium na krajinotvorbu a ekologická studia, v Poděbradech bude dále prohlubováno studium cestovního ruchu, hotelnictví zaměřené tímto směrem. Zdravotnická fakulta vychovávající bakalářky, magistry v oblasti zdravotní sestra, rehabilitace, zubní laborant, lékárenský laborant. Farmaceutická fakulta - říkali jste rozšíření kapacit, dokonce tady zaznělo, že je poptávka v pořádku - prosím vás, kolik je nezaměstnaných lékárníků? Žádný, žádného neseženete. To je, pane kolego Kafko, důkazem toho, že jich máme akorát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče Rathe, je to poněkolikáté...

 

Poslanec David Rath: Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Omluvu přijímám a prosím, abyste se toho na příště vyvaroval.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Takže u té farmaceutické fakulty - víte, kolik lidí si z Prahy, ze středních Čech, z jižních Čech, z Plzeňska rozmyslí jít studovat do Hradce jen proto, že je to daleko? Hodně. Prostě jednoznačně - prostřednictvím předsedajícího: nekruťte hlavou, pane poslanče Kafko. (s úsměvem) Tím nic nezměníte, že kroutíte hlavou, prostřednictvím předsedajícího.

Takže v této věci je jednoznačně dokázáno, že blízkost umístění školy, fakulty, vysoké školy prudce zvyšuje zájem lidí, studentů žijících v okolí této školy, tzn. do Hradce Králové vám se vzdáleností klesá počet zájemců, kteří tam chtějí jít studovat farmacii. To je prostě známá věc. A neplatí to jen o farmacii, ale o jakékoli vysoké škole. Proč třeba v Mělníce se mě podnikatelé ptali, proč skoro každý středoškolák, kterého přijímají, má zahradnickou střední školu? No protože je v Mělníce, je tam a má dobrou pověst, a logicky většina dětí, které tam končí základní školu, mají zájem studovat tuhle střední školu, protože ji mají ve městě. Jsou to především děti z tohoto města, z tohoto okresu a přilehlého okolí. To prostě má tuto logiku. Kde máte největší koncentrace obyvatel? Samozřejmě Praha a střední Čechy vám dávají dohromady 2,5 mil. obyvatel. K tomu připočtěte jižní Čechy, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, a jsme někde na nějakých skoro čtyřech pěti milionech obyvatel. A na 5 milionů obyvatel vy nemáte farmaceutickou fakultu, prostě musí jezdit do Hradce Králové. V Hradci je dobrá, v pořádku, ale nečekejme, i kdyby zvýšila kapacitu, že zajistí dostatek lékárníků. Prostě nezajistí.

Dámy a pánové, ještě ke studiím. Farmaceutickou fakultu, IT studia, tedy technického směru, o kunsthistorii, restaurátorství jsem mluvil, pedagogické vzdělávání - obrovský problém, obrovský nedostatek vysokoškolsky vzdělaných učitelů, vždyť to všichni víme. My chceme, aby si učitelé dodělali vysokou školu, a my jim nedáváme prakticky možnost. To myslíte, že učitel, který působí třeba na základní nebo střední škole v Rakovníku si, paní kolegyně Šojdrová, může přitom, že dělá učitele v Rakovníku, dodělat vysokou školu v Praze? Že tedy dojíždí k tomuto studiu? Prostě opět, chceme mít pedagogická studia i v rámci kraje, protože třeba nedostatek vysokoškolsky vzdělaných fungujících učitelů je někde kolem 20 % stavu. Vždyť tato Sněmovna kvůli tomuto faktu odsouvá platnost zákona a snažíme se tolerovat to, že nám naše děti učí nevysokoškolsky vzdělaní učitelé. Protože si s tím nevíme rady. Kdyby ty školy, ta studia byla dostupná - buď jednoduše jako distanční studia, ale hlavně dostupná třeba i místně, výrazně by to změnilo situaci.

Čili dámy a pánové, důvodů je velké množství. Samozřejmě najdeme spoustu možná i racionálních argumentů proč ne, ale všechno jsou to argumenty v podstatě - spokojme se s tím, co existuje, vždyť to stačí. S touto logikou znalostní ekonomiku určitě nevybudujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec David Rath. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Michaela Šojdrová, potom řádně přihlášený pan poslanec Jičínský.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já se přihlásím do diskuse také s řádnou přihláškou do pořadí, ale chtěla jsem reagovat na pro mě naprosto neuvěřitelný argument, který použil pan poslanec David Rath, když srovnal moji obavu z konkurence s obavou z konkurence novorozenců.

Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, to jsou pro mě argumenty, které, myslím, že hraničí s nelidskostí. Takovýto argument nikdo nepoužil ani neuvažoval. A mě velmi mrzí, že vy takto uvažujete. Prosím, aby si toho občané všimli. Myslím, že jsem se snažila být ve svém vystoupení korektní, ale vaše porovnání - obavy z konkurence mezi nově narozenými lidmi je pro mě naprosto nepřijatelné!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. S faktickou poznámkou pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale vystupování pana předkladatele mě přece jen přesvědčilo, že mám říct pár slov.

Je naprosto neuvěřitelné, jak je pan kolega Rath renesanční osobnost - od odborníka na zdravotnictví přes odborníka na bezpečnostní politiku se nyní stává odborníkem na školství. Je také zajímavé, jak došlo k totální změně postoje sociální demokracie k vysokoškolskému studiu a počtu studentů. Byla to sociální demokracie, která v minulých obdobích vždy tvrdila, že je dostatečný počet míst na vysokých školách a proti naší snaze rozšiřovat především bakalářské studijní obory namítala, že to není potřeba, že je dosti míst na vysokých školách a že zřizováním nových míst na vysokých školách se zhoršuje kvalita stávajících vysokých škol. Nyní je postoj zcela opačný. To je možná velmi dobré zaznamenat.

Dále mě zaujal název této vysoké školy. Královská univerzita, když nemáme království. Možná jste to, kolegové, kteří jste proti tomu namítali, i vláda, která proti tomu namítala, špatně posoudili. My totiž tady máme nově vznikající království, jehož král David I. si chce zřídit univerzitu. Já proto v našem výboru, kam bude postoupen tento zákon, dám také pozměňovací návrh, aby sídlo Středočeského kraje bylo změněno z Prahy na Karlštejn, případně ještě zvážím Křivoklát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Rath. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP