(14.50 hodin)
(pokračuje Jakubková)

Teď jenom zdůvodnění k žádosti.

Sněmovní tisk 549, je to návrh zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35, tento návrh zákona má celou řadu nedostatků, zejména vůbec neurčuje, o který úsek rychlostní silnice R35 se jedná, což je zásadní. Silnice R35 vede z Liberce přes Hradec Králové a Olomouc až ke slovenským hranicím na hraniční přechod Bumbálka v Beskydech. Nutno podotknout, že část silnice v úseku Mohelnice - Hradec Králové je jeden z nejpotřebnějších úseků sítě dálnic a rychlostních silnic, který je ještě potřeba vybudovat, na rozdíl od části silnice R35, která zahrnuje i stavbu Palačov - Lešná Valašské Meziříčí, která nepatří mezi priority. R35 je plánovaná středem CHKO Český ráj. Takové trasování je nežádoucí.

V návrhu se poslanci napříč politickým spektrem s výjimkou zelených snaží zkracovat lhůty k projednání jako reakci na přílišnou délku povolovacího řízení a snaží se tímto nesystémovým krokem současnou situaci změnit. Činí tak však na úkor občanů. Kromě zkrácení některých lhůt bere vlastníkům postiženým sousedstvím s dálnicí možnost účinně hájit svůj majetek u soudu. Za neschopnost úředníků připravit, projednat a realizovat infrastrukturu tak jsou trestáni občané.

V harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury do roku 2013 navíc nejsou na silnici R35 určeny žádné peníze ani na přípravu stavby. Z toho plyne fakt, že silnici R35 jako alternativní trasu k dálnici D1 nebude možné uvést do provozu dříve než v horizontu po roce 2020.

Znovu apeluji na ministra dopravy, stávajícího v demisi, i budoucího, aby přehodnotil HVDI a pověřil odbor infrastruktury k vytvoření nové koncepce rozvoje dopravních sítí v ČR, která by zahrnovala i multikriteriální analýzu.

Takže to je tisk 549, u něhož žádám vyřazení.

Následuje tisk 580, který se týká vyloučení účasti veřejnosti ze stavebního řízení. Současný zákon o ochraně přírody a krajiny 114 z roku 1992 umožňuje občanům za splnění určitých podmínek účast ve stavebním řízení, tedy v rozhodujících procesech ovlivňujících životní prostředí. Poslanci pan Melčák, pan Pohanka, pan Sehoř a pan Šimonovský odůvodňují svůj návrh opravou chyby v současném předpise, což je zkreslující argument. Názor, že pokud neupravuje účast občanských sdružení stavební zákon, nemůže být zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny, je chybný. Jedná se o běžnou legislativní praxi, kdy procesní předpisy upravují obecně typ rozhodování a zvláštní předpisy, jako zde zákon o ochraně přírody a krajiny, stanoví dodatečná zpřesňující pravidla.

Navržená změna zákona by v praxi znamenala, že lidé sice budou moci v územním řízení vyjádřit svůj názor na to, jaký typ stavby může v jejich okolí růst, nijak by však již neovlivnili její provoz, který většinou zasahuje do životního prostředí více než stavba samotná. Právo na účast v rozhodovacích procesech je dáno i Aarhuskou úmluvou. Nemožnost účasti ve stavebních řízeních by prakticky vedla i ke zrušení možnosti bránit se proti umístění sporných staveb u soudu. Za oprávněnou považuji i obavu, že by přijetí tohoto návrhu zjednodušilo lobbistům a velkým firmám prosazovat nekontrolované, předražené a nebezpečné stavby.

Prosím o vaši pozornost a podporu zařazení tisku 570, takzvané kamionové novely, která byla jako poslanecký návrh do Sněmovny předložena v srpnu 2008 a nabízí poslankyním a poslancům napříč politickým spektrem, aby dostáli svým předvolebním slibům nebo alespoň tímto zákonem nastartovali slibované změny v oblasti dopravy. Podporu železnice a přesun zboží ze silnic na koleje slibovaly občanům všechny parlamentní politické strany. A není důvod tak ve zbývajícím čase tak neučinit a přesvědčit občany o schopnosti své sliby plnit.

Prosím o zařazení tohoto tisku na středu po pevně zařazených bodech.

Ještě bych na tutéž dobu žádala zařazení bodu 63, tisku 625. Jedná se o takzvaný horní zákon.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, myslíte na tuto středu. (Ano.)

Nyní vystoupí pan poslanec Rafaj. Připraví se pan poslanec Babor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu č. 17, sněmovní tisk 454, spořitelní družstva, a to na středu odpoledne po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Na tuto středu odpoledne. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Babor. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Jan Babor: Já děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, stručně. Dovolte, abych podal návrh na vyřazení bodu č. 14 z 56. schůze Sněmovny. Jedná se o sněmovní tisk č. 266. Krátké odůvodnění. Tento návrh zákona zatím nebyl projednán ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Benda. Připraví se pan poslanec... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem myslel, že domluvíte. Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl navrhnout tři změny v programu. První změna se týká bodu 2 antidiskriminačního zákona. Pokud by neprošel návrh paní kolegyně Jacques, pak navrhuji, aby antidiskriminační zákon byl pevně zařazen na úterý 12. 5. jako bod po pevně zařazených bodech, aby tedy nebyl projednáván dnes.

Druhý návrh, který dovolte, abych přednesl, je návrh na vyřazení bodu č. 20, sněmovní tisk 477, návrh poslanců Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě, zjednodušeně řečeno, který nebyl projednán ústavněprávním výborem, tedy nemáte usnesení garančního výboru, a proto bych poprosil, aby byl z programu této schůze vyřazen.

Poslední návrh je návrh na pevné zařazení, a to bodu 52, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 799, který je navrhován, aby byl schválen již v prvém čtení podle § 90 odst. 2, aby tento návrh zákona byl zařazen na zítra dopoledne po pevně zařazených bodech, abychom ho dokázali již zítra schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Rabas.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych poprosil o pevné zařazení bodu, který je pod č. 2, tedy sněmovní tisk 253, zákon o rovném zacházení, a to na úterý 5. 5. jako pátý bod. Dále bych vás požádal o pevné zařazení bodu 12, sněmovní tisk 717, také na úterý 5. 5., jako šestý bod. Dále bych požádal o zařazení bodu 63, sněmovní tisk 625, na úterý 5. 5. jako sedmý bod a konečně bych vás požádal o pevné zařazení bodu 85, sněmovní tisk 747, na čtvrtek 7. 5. jako třetí bod. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP