(14.40 hodin)

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout vyřadit z programu zákon o Ústředním kontrolním zkušebním ústavu zemědělském, což je sněmovní tisk číslo 677, bod programu číslo 67. Důvodem vyřazení je, že se jedná o rozsáhlou koncepční změnu dotýkající se ÚKZUZu a Státní rostlinolékařské správy, a vzhledem k počtu bodů a k jednacím dnům této Sněmovny si nemyslím, že budeme schopni dostatečně kvalitně tento materiál projednat. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Kratochvíle, připraví se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl ztotožnit s názorem paní kolegyně Jacques v tom, že bod číslo 7, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 114 o ochraně přírody, je velmi důležitý, avšak na rozdíl od ní si myslím, že by nebylo dobré ho zařadit na přednostní místo, protože ještě nebyl projednán ve všech výborech. Zvláště zemědělský výbor je v tomto bodě velmi důležitý. Proto ho navrhuji vyřadit z programu jednání této schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Vy jste navrhl vyřadit bod číslo 7. S faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo. Připraví se pan poslanec Vidím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, já jsem si vědom toho, jaká je politická realita v této Sněmovně, nicméně mi dovolte, abych se přesto vyjádřil k předchozím dvěma návrhům na vyřazení dvou bodů, z čehož jeden je vládní návrh zákona na dokončení transformace zemědělských družstev a druhý je poslanecký návrh zákona, kterým se má uskutečnit určitá transformace organizací v resortu zemědělství.

Zatímco ten druhý návrh zákona je zákon čistě praktický a nepochybně zaujme velmi malou část Sněmovny a dost dobře nechápu, proč mu aspoň není dána příležitost, aby postoupil do druhého čtení a dali mu poslanci zemědělského výboru šanci při projednávání, tak jako tomu v zemědělském výboru je, to znamená většinou věcné a nikoliv zpolitizované a politické jednání, ten předchozí návrh na vypuštění vládního návrhu zákona na dokončení transformace družstev je nesmírně problematický z hlediska morálního principu. Já nevím, do jaké míry jste si všichni vědomi, že v České republice jsou desítky tisíc oprávněných osob, které doposud nebyly vypořádány v rámci procesu transformace družstev a z důvodu sedmileté odkládací lhůty byly fakticky připraveny o svůj majetek, který měly řádně podle zákona č. 42 v rámci transformace dostat. Tento majetek už bez našeho zásahu pravděpodobně nikdy nedostanou, protože na konci roku 2009 uplyne desetiletá promlčecí doba, v rámci které mohou fakticky napravit, resp. v rámci soudních sporů tohoto majetku se domáhat.

Na jedné straně vyřazením tohoto zákona tato Poslanecká sněmovna v podstatě přivírá oči nad touto jednoznačnou nespravedlností, ke které se jednoznačně vyjádřil i ombudsman, pan doktor Motejl, ke které se vyjádřilo Nejvyšší státní zastupitelství tak, že toto byla činnost jednoznačně v rozporu se zákonem, na druhé straně ovšem také dáváme prostor těmto osobám, aby poté, až jim uplyne marně tato promlčecí lhůta, bez jakéhokoli výsledku ze strany státu se obracely na orgány nadnárodní, to znamená na Mezinárodní soudní dvůr pro lidská práva ve Štrasburku.

Jestli chceme, aby se Česká republika stala opět jakýmsi předmětem kritiky ve věci ochrany vlastnických práv, jestli chceme, aby Česká republika riskovala různé arbitráže, tak jako tomu je v jiných případech ve Štrasburku, tak prosím hlasujte pro vyřazení tohoto zákona z programu. Jestli chceme, aby byla podniknuta alespoň upřímná snaha o to, aby se tato nespravedlnost řešila, řekněme možná nějaké pozměňovací návrhy k tomuto projednávanému vládnímu návrhu zákona a propusťme tento zákon do druhého čtení. Přestože počítáme se zkrácením volebního období Sněmovny, přestože jsou zde učiněny tyto politické dohody, nic nám nebrání, abychom dále pracovali, abychom vykonávali své mandáty, jak nám je občané svěřili a za které dostáváme peníze. Není zde důvod vyřazovat takovéto důležité zákony z našeho programu.

Prosím, vezměte tuto věc velmi vážně v úvahu, až budete hlasovat o vyřazení tohoto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Vidím. Připraví se paní poslankyně Levá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedo. Paní a pánové, velmi stručná žádost na Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení sněmovního tisku 590, který je zatím v návrhu pod pořadovým číslem 6. Jedná se o novelu zákona o civilním letectví, o živnostenském podnikání a o ochraně státních hranic. Chci vás požádat o pevné zařazení tohoto bodu na úterý 5. května jako prvního jednacího bodu. Pokud samozřejmě před ním budou pevně zařazeny body jiné, tak v pořadí, v jakém se v hlasování k tomuto dostaneme. Důvodem je skutečnost, že ministr dopravy pan Ing. Bendl je v době jednání Poslanecké sněmovny ve dnech 29. a 30. dubna na neformálním zasedání ministeriády ministrů dopravy Evropské unie v Litoměřicích.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Skopal s faktickou? Ne, faktické poznámky nebudeme spouštět, protože to nejde.

Nyní vystoupí paní poslankyně Levá, připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já navrhuji vyřadit z jednání bod číslo 22, sněmovní tisk 552. Reaguji na změnu, která nastala tím, že pan ministra Říman stáhl zákon o elektronických komunikacích. Domnívám se, že nejdříve by měl být projednán tento zákon, a potom zákon, který jsem teď navrhla vyřadit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka. Připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím požádat o pevné zařazení bodu číslo 31, to je sněmovní tisk 684, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Dovoluji si požádat o jeho pevné zařazení jako první bod zítra odpoledne, a pokud tam již byly zařazeny body, tak po těchto pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Koníček, připraví se paní poslankyně Jakubková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o vyřazení bodu číslo 101, sněmovní tisk 476, z pořadu této schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Jakubková, připraví se pan poslanec Petr Rafaj.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já mám na vás prosbu vyřadit z programu této schůze bod 60, jedná se o tisk 549, bod 46, jedná se o tisk 580, a zařadit bod 45, tisk 570 - upřesním - a bod 63, tisk 625. Teď jenom kratičce.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, já vás přeruším. Zopakujte mi poslední dva návrhy, prosím. Děkuji.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ano, jedná se o bod 45, tisk 570, zařadit - posléze řeknu jak - a zařadit bod 63, tisk 625.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP