(14.30 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Druhý návrh je návrh změny pořadu schůze, a to tak, aby stávající bod číslo 29 byl zařazen jako druhý bod zítřejšího dopoledního jednání. Jedná se o návrh zákona, tisk číslo 669, kterým jsme zavedli majetkové přiznání mj. pro ředitele škol. Zdůvodnění, proč takto navrhujeme pevné zařazení návrhu zákona, je jednoznačně proto že 30. 6. nabude účinnosti tento zákon. Máme-li změnit zákon, pak je třeba do této lhůty. Oslovuji vás jménem předkladatelů tohoto tisku číslo 669.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Valouch, připraví se pan poslanec Kosta Dimitrov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásné pěkné odpoledne, vážený pane předsedo, vážená vládo v demisi, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych podal návrh na změnu pořadu 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu. Navrhuji, aby bod 60 v prvém čtení, tisk 549, byl přeřazen v tomto bloku prvých čtení, a to jako bod jedna. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Kosta Dimitrov, připraví se pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřadit bod číslo 43, tisk 806, z pořadu 56. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Bod který, pane poslanče? Zopakujte.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Bod 43.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř. Připraví se paní poslankyně Bebarová-Rujbrová.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout také změnu programu našeho jednání. Poprosil bych vás o pevné zařazení bodu, který je v návrhu programu veden pod bodem číslo 26. Jde o sněmovní tisk číslo 583, týká se změny novely zákona číslo 13/1997 a dalších, o pozemních komunikacích. Jde o poslanecký návrh můj, pana kolegy Kasala a pana kolegy Suchánka. Chtěl bych jej zařadit pevně na zítra odpoledne po již případně pevně zařazených bodech. Snad tato formulace takto je možná. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Bebarová-Rujbrová, připraví se pan poslanec Votava.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Chtěla bych vás požádat, abyste podpořili přeřazení bodu číslo 86, je to sněmovní tisk 748, poslanecký návrh na změnu trestního zákoníku, a to na tento čtvrtek po písemných interpelacích. Lituji, že zatím není přítomen pan ministr Pospíšil, který záměr, který sledujeme v této novele, avizoval jako připravovanou vládní předlohu, ke které bohužel už nedojde. Jestli máme změnu tohoto zákona provést předtím, než 1. ledna příštího roku nabude trestní zákoník účinnosti, tak skutečně je nutné, aby tento zákon už nyní prošel prvním čtením.

Znovu: tisk číslo 748, bod 86 návrhu pořadu, navrhuji zařadit tento čtvrtek po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nyní vystoupí pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Aubrecht.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si přednést návrh na vyřazení bodu číslo 98, což je tisk 636. Je to zákon o Národním parku Šumava, předkladatelem je Plzeňský kraj. Činím tak z pověření a s vědomím paní starostky Emmerové. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Aubrecht, připraví se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si předložit dva návrhy. První je přeřadit bod 12, tisk 717, novela zákona o odpadech, na konec druhých čtení. Odůvodnění je jednoduché. Ještě dnes večer zasedá výbor pro životní prostředí, kde by se měly dopilovat poslední záležitosti. To by byl první návrh. Tedy bod 12, tisk 717, zařadit na konec druhých čtení.

Druhý návrh je bod 63, tisk 625, vyřadit z programu schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Filip Vojtěch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl změnu pořadu naší schůze. Navrhuji zařadit bod označený jako číslo 15, sněmovní tisk 387, jako první, resp. na začátek druhých čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec a místopředseda Filip, připraví se pan poslanec Skopal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím navrhnout trochu jinou změnu, než tady navrhoval kolega z Plzně, z jednoho prostého důvodu. Já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba bod číslo 98 nevyřazovat, ale zařadit jako pevný bod ve čtvrtek hned po písemných interpelacích, to znamená tento čtvrtek 30. dubna po jedenácté hodině. Jedná se o tisk 636, zákon o šumavském národním parku. Myslím si, že neustálým vyřazováním dosáhneme jenom zhoršení situace na celém území Jihočeského a Plzeňského kraje.

Pokud jde o další bod, docela zneklidněn zjišťuji, že v programu naší schůze není zařazen bod volba členů dočasné komise pro zajištění nezávislého výkonu české justice, tedy dočasné komise, kterou jsme zřídili na minulém zasedání Poslanecké sněmovny. Proto navrhuji tento volební bod zařadit jako poslední bod bloku voleb, aby mohly být vyhlášeny řádně lhůty pro jednotlivé poslanecké kluby. Jako kompenzaci za zařazení nového bodu navrhuji vyřazení bodu číslo 92. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, já bych potřeboval ten váš druhý návrh písemně. Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Skopal, připraví se pan poslanec Vomáčko.

 

Poslanec Ladislav Vomáčko: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych i já navrhl vyřazení bodu. Je to bod 62, tisk 555. Je to vládní návrh o vypořádání majetkových podílů. Myslím, že u tohoto zákona ještě není politická dohoda, proto je potřeba tento bod vyřadit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže děkuji, pane poslanče. Navrhl jste vyřadit bod 62.

Nyní vystoupí pan poslanec Vomáčko, připraví se pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Ladislav Vomáčko: Pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařadit bod 49, sněmovní tisk 749, zřízení Královské univerzity, na 29. dubna, první bod ráno. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Zgarba, připraví se pan poslanec Kratochvíle. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP