Stenografický zápis 56. schůze, 29. dubna 2009


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hrnčíř


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. /sněmovní tisk 799/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


20. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Josef Ježek


17. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení

Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Svoboda
Poslankyně Ladislava Zelenková


25. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Jana Rybínová


46. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec David Rath
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec David Kafka
Poslankyně Olga Zubová
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec David Rath
Poslankyně Michaela Šojdrová


13. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaroslav Klein
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Skopal


14. Návrh poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého, Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění zákona č. 177/2003 Sb. /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Michal Doktor


15. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - druhé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


9. Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Milan Šmíd
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec František Bublan
Poslanec Oldřich Vojíř


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Rafaj
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jaroslav Krupka


63. Vládní návrh zákona daňový řád /sněmovní tisk 685/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Rafaj
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Rafaj


30. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


22. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Jana Kasala a Pavla Suchánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., a zákona č. 342/2006 Sb. /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Cyril Zapletal


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Petr Sunkovský
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Karel Sehoř


16. Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Petra Červenky, Josefa Smýkala a Alfréda Michalíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Petr Červenka


18. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 659/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec David Kafka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Miroslav Opálka


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Čepelka
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Milan Šimonovský
Poslankyně Michaela Šojdrová


27. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP