(11.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Protože to je problém někde na hraně právní, já už mám nějaká řešení připravená, na hraně právní a ekonomické, tak jsem chtěl poprosit Sněmovnu, aby přikázala tento návrh zákona také bankovní komisi, aby se bankovní komise poradila o tom, jaké má být věcné řešení, s tím, že právní řešení by pak případně dopracoval ústavněprávní výbor. Ale chtěl jsem k tomu mít ještě stanovisko bankovní komise, protože je to problém, který je v prvé řadě ekonomický, nikoliv právní. Takže to je moje prosba, aby návrh zákona byl přikázán ještě bankovní komisi a aby se zabývala tímto § 41 odst. 2, tím reúvěrováním a jeho dopady na případné oceňování bankovních zástav.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Pan zpravodaj Radim Chytka se hlásí, je v pořadí řádně přihlášen do rozpravy. Stanovisko Marka Bendy, že navrhuje bankovní komisi, jsem si poznamenal. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Já jenom plním svůj slib a navrhuji v rozpravě zkrácení projednání na 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Mám poznamenáno. Tím jsou vyčerpány zatím přihlášky do obecné rozpravy. Ptám se, kdo je další v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem pana místopředsedy vlády o závěrečné slovo. Ne, nemá zájem. Pan ministr Pospíšil není. Pan zpravodaj se závěrečným slovem také nemá zájem.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan Marek Benda v rozpravě, mám poznamenáno. Jenom jsem čekal, jestli nechce výbor sociální. Nechce. Dobře.

Odhlásím vás a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, protože počet přítomných poslanců není úplně odpovídající tomu, co bylo na displeji. Ještě zazvoním a počkám chvilku, až se ustálí počet přihlášených. Jde o nekontroverzní rozhodnutí.

 

Můžeme tedy rozhodnout o přikázání výboru ústavněprávnímu v hlasování pořadové číslo 9, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 126 pro 125. Návrh byl přijat.

 

Budeme mít další návrh na rozhodnutí - hlasování o přikázání bankovní komisi, které zdůvodnil pan poslanec Marek Benda. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro přikázání bankovní komisi. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 139 pro 113, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání tohoto vládního návrhu na 20 dnů. Je to samozřejmě se souhlasem vlády. Nepadl žádný návrh, který by to vylučoval. Můžeme o tom rozhodnout v hlasování číslo 11, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání na 20 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 141 poslanců pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a bankovní komisi Poslanecké sněmovny a lhůta pro projednání byla zkrácena o 40 dnů na 20. Děkuji zástupci vlády za předložený návrh, děkuji zpravodaji, končím bod číslo 3.

 

Tím jsme vyčerpali program 55. schůze. Budeme muset provést krátkou technickou přestávku, abychom mohli zahájil pokračování 52. schůze. Navrhuji 10 minut, do 11.15. Sejdeme se v 11.15 a budeme pokračovat. Děkuji vám.

 

(Schůze skončila v 11.05 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP