Stenografický zápis 55. schůze, 3. dubna 2009Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 769/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Hanuš


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 11.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP