(20.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. To byl posledně přihlášený. Další přihlášky nemám, obecnou rozpravu končím. Táži se zástupce předkladatele, jestli chce se závěrečným slovem. Nechce. Zpravodaj se závěrečným slovem chce. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já už opravdu velmi stručně. Pokud bych měl shrnout diskusi, která nad návrhem tohoto zákona proběhla, tak by se snad dala vtělit do následujících vět.

Přes možná deklarovanou snahu nalézt nějaký průsečík, nějaké řešení, se alespoň zatím zdá, že těch společných bodů je opravdu velmi velmi omezeně. Je to možná dáno tím, že předkladatelé velmi výrazně preferují sociální sféru, sociální transfer a zaměření na spotřebu, zatímco vládní koalice velmi výrazně preferuje řekněme úlevu v podnikatelské sféře, stimul výroby, kdybych to mohl takto nazvat, a udržení zaměstnanosti. Na tom posledním se zdá, že bychom možná mohli hledat nějaký průřez, nějaké řešení, protože to asi by mělo být cílem obou skupin, které jinak zjevně mají jinou ideologii a jiné uvažování.

Z toho také pak platí, že přibližně 40 miliard na straně vládních reforem není totéž jako přibližně 44 miliard na straně návrhu sociální demokracie. Jestli v něm něco je společné, tak je to zhruba 10 miliard na odpisech, kde je zapotřebí možná nalézt pouze zpřesnění a takovou formu odpisů, aby na ně totiž také bylo, jak jsem naznačil. Protože nakrásně můžete říct, že odpisy budou zrychlené, ale když na ně nemáte výkony, tak je prostě nezrealizujete.

Nechci se vracet k tomu, zda příspěvek na odevzdání starého vozidla je, nebo není správný krok. Zdálo se, že spíše je to téma k diskusi, obzvlášť po vystoupení pana kolegy Škromacha, který už teď naznačil, že přece jenom návrh dozná jisté korekce, protože by to bylo minimálně žádoucí.

Myslím si, že dál nejsou moc velké shody. Možná že by bylo dobré ještě připomenout, že se zatím jeví, že by mohla být shoda na snížení DPH z 19 na 9 % u restaurační činnosti, u drobných živnostníků, s čímž vláda bezesporu v nejbližší době přijde do Sněmovny. Bylo by korektní asi také diskutovat o návrhu na snížení odvodů sociálního pojištění. To jsou asi témata. Říkám to teď s vědomím, že za čtyři dny budeme asi diskutovat při mimořádné schůzi vládní návrh. Bylo by asi dobré nalézt nějakou průřezovou shodu i pro projednávání těch dvou návrhů, aby šly alespoň za sebou.

Co se týče návrhů, které padly v rozpravě, myslím si, že hlasovatelný je návrh právě pana kolegy Škromacha - zkrácení projednávání tohoto návrhu na 20 dní.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane zpravodaji. Takže můžeme nyní přikročit k hlasování o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl navrhnout ještě dva výbory, a to výbor pro sociální politiku a také rozpočtový výbor. Jsou tam daňové změny a také změny legislativy, kterou projednává zpravidla výbor pro sociální politiku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nejprve budeme hlasovat o návrhu přikázat předložený návrh hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přihlášených 125 poslankyň a poslanců pro návrh 109, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu předložit tento návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přihlášených 125 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 10. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále předložený návrh přikázat k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 z přihlášených 125 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti 26. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Škromach navrhl zkrátit lhůtu k projednání na 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přihlášených 126 poslankyň a poslanců pro návrh 75, proti 27. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému, rozpočtovému a pro sociální politiku a lhůta k projednání byla zkrácena na 20 dnů. Děkuji panu předkladateli, děkuji panu zpravodajovi. Končím bod číslo 4.

 

Zahajuji bod číslo

5.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších
na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 737/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 737/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k pokročilé hodině budu skutečně velmi stručný.

Zákon upravuje provádění krajského referenda na území vyšších územních samosprávných celků. Návrh navazuje a inspiruje se úpravou obsaženou v zákoně o místním referendu z roku 2004, přebírá proto řadu právních institutů, které jsou již v této platné zákonné úpravě obsaženy. Právo hlasovat v krajském referendu má mít každý občan kraje, který má právo volit do zastupitelstva kraje. Hlasování v krajském referendu se bude konat vždy na celém území kraje v jednom dni.

Navrhuje se, aby v krajském referendu mohli občané rozhodovat o věcech, které patří do samostatné působnosti kraje. Současně zákon vyjmenovává oblasti, o kterých nebude možné ze zákona referendum uskutečnit. Krajské referendum se také bude moci konat, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo kraje nebo přípravný výbor občanů podá návrh na konání krajského referenda podpořený alespoň pěti procenty občanů kraje a zastupitelstvo kraje rozhodne o jeho vyhlášení.

Vážené kolegyně, kolegové, vážené vládo, dovolte mi, abych požádal o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Chtěl bych za předkladatele deklarovat, že jsme připraveni dohodnout se na maximálně průchodném legislativním znění, tak abychom mohli institut krajského referenda implementovat do našeho právního řádu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku navrhovatelů. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Krupka. Prosím, pane poslanče máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP