(20.00 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Změna zákona o bankách. Zde, dámy a pánové, navrhujete zvýšení náhrad za pojištění vkladů u bank ve výši 100 tisíc euro, tedy 2 mil. 800 tis. korun. To, dámy a pánové, není žádné protikrizové opatření. To je váš neúspěšný návrh pozměňovací, se kterým jste neuspěli, a teď jej znovu oprašujete.

Snížení DPH, daně z přidané hodnoty z 9 na 6 %. Podle mého názoru evidentně snižujete jistý státní příjem, ale v žádném případě nezaručujete a nemůžete zaručit, že klesne cena o tuto procentní sazbu. Je to podle mého názoru zbožné přání, které nepovede ke snížení cen výrobků, a tedy ke zvýšené poptávce, jak jste o tom mluvili. Bude to mít spíše negativní dopad na zdravé státní finance.

Nesouhlasím ani s odůvodněním v důvodové zprávě, které uvádějí předkladatelé, že ta trvalá opatření, o kterých tam hovoříte, jsou fiskálně neutrální. Celkové výdaje jsou podle mého názoru podhodnoceny. Nejsou těch 7,3 miliardy korun, budou vyšší. A mluvil tady o tom i pan poslanec Paroubek, že i ti Slováci nakonec museli příspěvky na auta zvyšovat. Čekalo by to evidentně i nás. Naopak příjmy jsou na vodě.

Vyšší sazba z příjmů právnických osob z 19 na 21 % nemusí a podle mého názoru také nepřinese zvýšený výnos stejně jako progrese zdanění. Máme to už vyzkoušené z minula. Mají to vyzkoušené i ostatní státy v Evropské unii.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, situace je vážná. Je potřeba o tom diskutovat a nalézt shodu pro řešení ve prospěch všech lidí, tak jak tady o tom hovořil pan poslanec Škromach. Ale ta opatření, která povedou k cíli - snížit dopady světové hospodářské krize na Českou republiku. Ale musíme odstranit z návrhu ta opatření, která jsou spíše vějičkou, jakýmsi lákadlem na voliče. Odloučíme-li zrno od plev, jsem určitě pro. Jsem pro takové zodpovědné návrhy, které nebudou škodit občanům ani dnes a svým zadlužováním ani v budoucnu.

Děkuji vám. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Mám zde faktickou přihlášku pana poslance Škromacha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, tady se stále omílá stále kolem šrotovného 25 000 a 1,5 milionu. Tak aby to bylo zcela jasné. Chyběnka se vloudí a samozřejmě za tu dobu už proces nabral jiné rozměry. Myslím si, že naše představa je v intencích Slovenska, kde se to hlavně osvědčilo. Dva tisíce eur a maximálně do 400 tisíc. To si myslím, že je rozumné řešení, a s tím počítáme potom i v dalších fázích projednávání tohoto zákona.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Petruška. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Já jsem vydržel až do této pokročilé hodiny. Protože jsem původně předpokládal, že diskuse bude věcná a bude rozebírat jednotlivé konkrétní návrhy v předloženém zákoně, tak jsem se ani do debaty nechtěl hlásit, protože nejsem členem ani rozpočtového, ani hospodářského výboru. Nicméně ona se zvrtla do politické roviny a tam si myslím, že je potřeba připomenout některé věci, které jsou vážné.

Za prvé. Je půvabné, a teď to neberte jako útok na vás, ale je půvabné, že sociální demokracie byla hlavním aktérem pádu vlády minulý týden, a jestli ekonomiku, protože ekonomika je o penězích a o číslech, tak jestli ekonomiku v době krize může něco velmi poškodit a rozkolísat, tak je to rozhodně znejistění podnikatelské sféry, investorů a dalších lidí, kteří ta pracovní místa a hrubý domácí produkt vytvářejí. Už dnes zahraniční noviny o naší zemi píší ve stylu "další vláda ve střední Evropě padla v důsledku ekonomické krize", což není pravda. Česká ekonomika, jak sami dobře víte, je postavena na řekl bych solidních základech a ve srovnání s okolními zeměmi včetně těch větších na tom rozhodně nebyla a není tak špatně.

Vaše návrhy v tomto světle potom vypadají směšně. Vy budete nést odpovědnost za to, že tady zkrachují další firmy, které jsou třeba vlastněny zahraničními investory, že tady budou další lidé, kteří budou propuštěni a kteří budou nezaměstnaní.

Pan poslanec Sobotka se ve všech svých vystoupeních zaklíná mantrami. Všimněte si, že není snad vystoupení, které by nezačínalo případně nekončilo slovy "děláme to pro důchodce, pro rodiny s dětmi, pro nezaměstnané, pro nízkopříjmové skupiny" atd. Bohužel, vy jste si tyto skupiny vzal jako rukojmí. My se také snažíme pro tyto lidi dělat věci, o kterých si myslíme, že jsou správné a dobré. To, že se sociální demokracie s odeeskou asi nikdy neshodne na tom, že vy si myslíte, že rozpumpujete ekonomiku tím, že někomu přidáte extra důchod, a my se domníváme, že ten zodpovědný důchodce ty peníze nepoužije na spotřebu, ale že právě je bude šetřit, to znamená dá je do bank, tudíž to bude naprosto neefektivní krok mimo všech ostatních, tak bych definoval váš návrh tím příslovím "z cizího krev neteče".

Z těch asi patnácti návrhů, které dáváte, tak všechny zvyšují výdaje. Jen málokteré z nich jsou věcně diskutovatelné a mohly by vést k cíli. Beru to tak, že jste zahájili - přestože jste velmi nezodpovědně zlikvidovali vládu a nyní se bojíte sami se té vlády chopit a začít tu krizi řešit aktivně - tak že se snažíte získat voliče. A podle toho vypadají i vaše výstupy zde. Já musím říct, že se domnívám, že je samozřejmě legitimní, že politická strana se snaží získat moc, snaží se získat podporu voličů, aby mohla něco udělat. Nicméně tak jak si člením vaše vystoupení, tak můžete přesvědčit voliče několika způsoby. Za prvé tím, že je přesvědčíte o tom, že jste kompetentní. To jste neudělali, protože jste prostě sestřelili vládu ve chvíli, kdy by bylo potřeba řešit některé věcné věci. Takže kompetence vám chybí. Pak můžete zastrašovat, pokud si vyberete správnou sociální skupinu. Musím říct, že mí rodiče, mí strejdové a tety jsou všichni v důchodovém věku, takže rozhodně vás mohu ubezpečit, že blaho a slušný život lidí, kteří celý život chodili do práce, mi leží na srdci nejméně stejně jako vám. Nicméně musíme taky pochopit, že jsou to lidé, kteří se té budoucnosti bojí. Oni se opravdu nedokáží adaptovat na změny, které v té ekonomice jsou. Nedokáží se adaptovat na výkyvy. A samozřejmě tím, že je budete strašit, že ta ekonomika bude ještě horší, že těch peněz bude ještě méně, a budete jim zároveň slibovat jeden důchod, který nic nevyřeší - nic nevyřeší, i když bych jim ty peníze přál - tak tím nic neřešíte. Jenom zastrašujete určitou část společnosti.

A poslední, a to bych řekl, že je nejhorší a nejnezodpovědnější věc, kterou děláte - snažíte si nakoupit hlasy voličů, u kterých vytváříte cílenou závislost na sociálních dávkách. Tyto dávky samozřejmě nepadají z nebe, tyto dávky vy dáváte z peněz, které do státního rozpočtu přinášejí ti, kteří chodí poctivě do práce a vydělávají peníze a odvádějí daně. Vaše návrhy, že budete zdaňovat milionáře, jsou úplně nesmyslné. Ty klidně zdaňte, protože těch v té společnosti je tak málo, že těm to rozhodně nic neudělá. Ale to, že berete peníze lidí, kteří chodí do práce a odevzdávají vám daně, a snažíte se rozdávat lidem, kteří nejen jsou v tíživé sociální situaci, ale parazitují na společnosti, dlouhodobě na ní parazitují, a vy jim rozdáváním dávek zvyšujete jejich závislost na státu, abyste si koupili jejich hlasy, protože bohužel demokracie má tu nevýhodu, že hlas má každý, i ten, kdo na společnosti parazituje, tak to je váš způsob řešení ekonomické krize. Já bych vás proto chtěl poprosit, abyste poctivě vůči občanům tyto informace sdělovali, abyste řekli, že jste rozjeli předvolební kampaň.

Pan Sobotka tady uváděl mnohá tvrzení, která - protože o jeho inteligenci nepochybuji, tak bohužel musím konstatovat, že je považuji spíš za demagogické lži nebo posuny těch věcí směrem, který se mu hodí. A jestliže je to člověk, který nese podle mě osobní odpovědnost za to, že v době, kdy se ekonomice dařilo, se peníze prohýřily, a v tuto chvíli, když by se hodily, tak nejsou, tak si myslím, že vy nemáte ani morální právo takovéto návrhy přednášet.

Děkuji.***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP