(19.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Prostřednictvím předsedajícího, vážený pane poslanče Doktore, vy jste vlastně dobrák. Vy důchodcům, kteří vypadli ze statistik a kteří jsou tedy obézní podle vás, chcete vlastně pomoct redukcí jejich váhy. (Pobavení a potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále pan poslanec Rath s faktickou. Nechce - odhlásím ho. Teď mám problém. Je zde přihlášen pan předkladatel a pan ministr. Oba s přednostním právem. (Ministr Říman: Kdo byl dřív?) Dřív byl pan předkladatel Sobotka. (Ministr Říman: Jak jinak!) Dobře. Ale tady je řádná přihláška, takže to je v pořádku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, já jsem se skutečně hlásil ještě v době, kdy jste neřídil schůzi Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi, abych navázal na rozpravu, která probíhala před malou chvílí. Já, když jsem poslouchal ministra financí pana Kalouska a premiéra pana Topolánka, jsem pochopil, v čem je příčina našeho vzájemného nedorozumění. Když jsem slyšel jejich argumenty a jejich pohled na svět, tak jsem pochopil, že oni ve vládních funkcích ztratili naprosto kontakt s realitou našeho dnešního života. Od ledna přibylo v ČR 70 tisíc nových nezaměstnaných. Je jasné, že těmto lidem za pět měsíců skončí podpora v nezaměstnanosti. Ministr Nečas velmi chytře - v uvozovkách - tuto podporu zkrátil od 1. ledna letošního roku ze standardních šesti měsíců na pět měsíců. To tedy bylo vynikající protikrizové opatření!

Po pěti měsících 70 tisíc nových nezaměstnaných přijde o podporu v nezaměstnanosti, která je v průměru, jak už zde zaznělo, zhruba 5100 korun. Vy si vážně myslíte, že tito lidé budou mít hlavní problém s obezitou, tak jak tady o tom hovořil pan poslanec Doktor? To je vaše vnímání reality, to je vaše vnímání reálných problémů? Já se domnívám, že to je úplně jinak. Lidé, kteří přišli o práci, díky vám přijdou po pěti měsících o podporu v nezaměstnanosti, tak budou mít hlavně problém s tím, aby zaplatili účty za elektrickou energii, aby zaplatili nájemné, aby zaplatili obědy za děti ve škole. To budou skutečné starosti lidí postižených krizí.

Když jsem poslouchal premiéra a ministra financí, v jejich vystoupení nebylo ani slovo o těch, kdo ve skutečnosti na krizi nejvíce doplatili, ani slovo o 70 tisících nových nezaměstnaných! Vůbec nic! Ani vyjádření solidarity, ani vyjádření pochopení, ani jakýkoliv návrh, který by životní situaci lidí, kteří přišli o práci, nebo o ni bohužel v příštích měsících přijdou, kteří by takovouto situaci nějakým způsobem chtěli řešit. Tahle vláda a zejména premiér Topolánek a zejména ministr financí Kalousek nemají žádné právo hovořit o nízkopříjmových skupinách. Byla to tato vláda, byl to ministr Kalousek a premiér Topolánek, kdo nízkopříjmovým skupinám za posledních deset let nejvíce uškodili tím, co prosadili od 1. ledna loňského roku. Nízkopříjmové skupiny vláda poškodila tím, že zavedla poplatky ve zdravotnictví! Zejména pro nízkopříjmové skupiny velmi dramatický dopad mělo zrušení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Pro nízkopříjmové skupiny mělo dramatický dopad zvýšení daně z přidané hodnoty, zkrácení doby podpory v nezaměstnanosti, snížení rodičovského příspěvku, omezení přídavků na děti. Tohle všechno přece postihlo zejména nízko- a středněpříjmové skupiny! Lidé, kteří to prosadili, jako Kalousek a Topolánek, nemají nejmenší právo zde dnes hovořit o tom, že má něco údajně negativní vliv na nízkopříjmové skupiny. Hlavní negativní vliv na nízko- a středněpříjmové skupiny má politika této vlády, počínaje 1. lednem 2008, kdy se prosadila takzvaná reforma veřejných rozpočtů.

Bohužel reforma veřejných rozpočtů podsekla hospodářský růst. Jestliže tady pan ministr financí Kalousek projevil dojemnou obavu o to, zdali naše návrhy dostatečně podporují hospodářský růst, pak bych ho chtěl ujistit, že jím prosazené návrhy od 1. ledna 2008 nepochybně, prokazatelně a je to dokazatelné jak z materiálu Ministerstva financí, tak Českého statistického úřadu, vládní politika od 1. ledna 2008 zpomalila českou ekonomiku. Česká ekonomika totiž nezačala zpomalovat až ve druhé polovině loňského roku v důsledku hospodářské recese, ona začala zpomalovat už na začátku roku 2008 v důsledku reforem prosazených Kalouskem a Topolánkem! To je věc, kterou všichni vědí a která se dá velmi jednoduše doložit. Bohužel vláda svojí politikou podsekla hospodářský růst.

Naše opatření, která zde navrhujeme, míří na podporu hospodářského růstu, zejména pokud jde o stimulaci spotřeby domácností. Je přece jasné, že jestliže v důsledku ochlazení vnější poptávky dramaticky poklesla poptávka po českém zboží a českých službách, že hospodářský růst v následujícím období bude stále více záviset na skutečné spotřebě domácností. Vláda v loňském roce zpomalila růst reálných mezd. Reálné příjmy obyvatel loni rostly nejpomaleji za posledních deset let. To je nejhorší příspěvek k řešení krizové situace, který vláda mohla přinést. My se snažíme v rámci našich opatření tuto věc napravit. A především naše opatření míří na posílení sociální stability. Tím, že chceme zlepšit postavení nízko- a středněpříjmových skupin, že chceme zlepšit také postavení těch, kdo na krizi doplácejí, to znamená nezaměstnaných, tím přece zvyšujeme sociální stabilitu, posilujeme sociální soudržnost. Tohle jsou hodnoty, o kterých zde premiér a ministr financí neřekli ani slovo. Jejich pohled na svět je deformován. Je deformován úzkými mantinely ideologického vidění světa. Pro ně je slovo sociální politika sprostým výrazem. Oni neznají výraz sociální soudržnost a nechápou tyto naše návrhy. Já se jim nedivím, oni je prostě nemohou pochopit.

Jestliže zde byla řeč o rozpočtových dopadech, já jsem si všiml, že jak premiér, tak ministr financí, tak i poslanec Doktor hovořili o rozpočtových dopadech našich opatření. Já bych chtěl ujistit Poslaneckou sněmovnu, že rozpočtové dopady našich opatření jsou zcela srovnatelné s rozpočtovými dopady opatření, která navrhuje vláda. Já bych jenom velmi rychle sečetl několik čísel.

Vládní opatření, tak jak jsou navrhována nebo už byla prosazena - počítejte prosím se mnou: snížení daně z příjmů právnických osob - minus 5 mld., odpočty DPH na osobní auta - minus 3 mld., snížení DPH v restauracích - minus 5 mld., navrhované snížení sociálního pojištění - minus 19 mld., zrychlení odpisů - minus 12 mld. Dohromady více než 40 mld. korun dopadů vládních návrhů! To je zcela srovnatelné s částkou zhruba 45 mld. korun, kterými jsme vyčíslili dopady rozpočtových opatření sociální demokracie. Na jedné straně tedy přes 40 mld. korun vládních návrhů, na druhé straně přes 40 mld. korun návrhů opozice. Rozdíl není v rozpočtovém dopadu, rozdíl je v zaměření, ve směřování těchto zdrojů z veřejných rozpočtů. V tom se liší návrhy sociální demokracie a návrhy vládní koalice.

I návrhy vlády jsou fiskálně riskantní v celé řadě oblastí. I tyto návrhy bude potřeba financovat na vrub dluhu. Nemá pravdu poslanec Doktor, když zde hovoří o tom, že naše návrhy podmiňují výši schodku veřejných rozpočtů v příštím roce ve výši 200 mld. korun. My jsme letos žádný návrh našeho opatření ještě neprosadili, a přesto váš státní rozpočet bude mít deficit, který zřejmě přesáhne částku 120 mld. korun, aniž jsme prosadili jediné opatření. Jestliže vy prosadíte svoje opatření, tak deficit v letošním roce ještě poroste bez jakéhokoliv příspěvku opatření, která prosazuje sociální demokracie.

Já jsem přesvědčen, že návrhy, které jsme předložili, mohou reálně zlepšit sociální situaci velké skupiny obyvatel ČR. Jsou to návrhy, které jsou fiskálně uměřené, jsou to návrhy, které mohou doplnit některé exekutivní aktivity například v oblasti podpory exportu, a jsou to podle mého názoru návrhy, které vyváží jednostrannost pohledu vlády. Vláda prostě ignoruje zhoršení sociální situace u velké skupiny občanů.

A poslední věc. Já myslím, že problém je také v chápání hloubky této recese. Svět prošel a klíčové finanční systémy ve světě prošly velmi hlubokou finanční krizí. Nyní svět prochází hospodářskou recesí. Tohle není běžný ekonomický výkyv, tohle nepřejde za 14 dní nebo za dva měsíce! Tohle je skutečně hluboká hospodářská recese, která má globální charakter. Tady nevystačíme s pasivitou vlády, tady nevystačíme s formálními opatřeními, a proto my jako sociální demokraté cítíme povinnost opatření vlády rozšířit a doplnit tak, aby byla skutečně účinná. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP