(15.50 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Šťastného, který navrhl zamítnout sněmovní tisk 739.

Odhlásím vás, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Chvíli počkám, zazvoním, abych umožnil kolegyním a kolegům, aby mohli doběhnout do sněmovní síně, aby mohli hlasovat.

 

Zahájím hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Šťastného, aby tento návrh byl zamítnut, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4. Z přihlášených 187 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 97. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, proto přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví? Poprosím obsluhu u počítače, aby odhlásila tabuli, protože já to odtud neodhlásím.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním výboru pro zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5. Z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 172, proti 3. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Pan poslanec Prosek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, omlouvám se. Jenom pro stenozáznam - v hlasování číslo 4 o zamítnutí návrhu jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6. Z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 83. I tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. Počkám, než dokončím konstatování, na kontrolu hlasovacích listin... (Probíhá kontrola. Nikdo nevznesl námitku.) A lhůta pro projednání byla zkrácena na 30 dnů. Končím tím bod číslo 1. Děkuji panu předkladateli, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

2.
Návrh poslanců Soni Markové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milana Bičíka,
Jiřiny Fialové, Alexandra Černého, Miloslavy Vostré, Ivany Levé a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 735/ - prvé čtení

Ptám se paní zástupkyně předkladatelů, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem. Paní poslankyně Soňa Marková chce vystoupit. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě na závěr řekla něco k tomu, co jsme tady slyšeli. I přes tu vzrušenou debatu, která tady někdy připomínala spíše dialog hluchých než něco jiného, přesto se domnívám, že se tady v této Poslanecké sněmovně najde dostatek poslankyň a poslanců, kteří vyslyší názor většiny občanů České republiky a náš návrh zákona podpoří. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Táži se pana zpravodaje, pana poslance Jiřího Carbola, jestli chce vystoupit. Ano, chce vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jenom pro pořádek připomínám, že byl rovněž podán návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: A zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. První návrh paní poslankyně Markové byl 20 dnů, proti tomu bylo vzneseno veto. Následovalo zkrácení na 30 dní. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

 

Takže nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 94. Tento návrh nebyl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 168, proti 6. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále padl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 77. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví a lhůta byla zkrácena na 30 dnů. Tím končím bod číslo 2. Děkuji předkladatelce a zpravodaji.

 

Zahájíme bod číslo 3. Je jím

3.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje,
Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně
/sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 

Tady musím konstatovat, že mi bylo předloženo veto k tomuto postupu. To znamená, že nemůžeme postupovat podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 738/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dámy a pánové, jediným účelem tohoto návrhu zákona je zabránit privatizaci letiště Praha-Ruzyně. Cílem předkladatelů je zajistit, aby letiště Praha-Ruzyně, jakož i veškeré nemovitosti k němu náležející zůstaly ve vlastnictví České republiky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP