(15.20 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl k tomu, co tady zaznělo, několik slov. Argumenty, že bylo poskytnuto více kloubních náhrad, že se zkrátily čekací lhůty, že bylo poskytnuto více biologické léčby, to lze asi těžko zpochybnit. Ale je skutečně otázka, jestli tyto počty byly dosaženy skutečně na základě výběru regulačních poplatků, anebo jestli to bylo přesměrováním toku peněz ze zdravotních pojišťoven do určitých zdravotnických zařízení, aby se určitá léčba zaplatila. K tomu chybějí skutečně tvrdá data. A stejně tak chybějí tvrdá data i k úsporám, které byly dosaženy v oblasti regulačních poplatků za recept. Tam je třeba doložit, které léky konkrétně a jakým způsobem přestaly být předepisovány a co se tím dosáhlo.

Já si dovoluji námitku k tomu, co bylo předneseno, že bude pravděpodobně v příštím roce na základě nově nastaveného limitu vyčerpán limit u 223 tisíc lidí, pojištěnců. Asi to zřejmě bude možné, i když, jak víme, v minulém roce k vyčerpání limitu došlo pouze u pár tisíc pojištěnců, také se říkalo, že těchto lidí bude minimálně kolem 180, 190 tisíc. Ale já se domnívám, že právě těmi úpravami, ke kterým došlo v oblasti regulačního poplatku za recept, tak je možné, že skutečně ten limit bude vyčerpán takovým počtem lidí, a to z toho důvodu, že se do toho začaly zahrnovat i podpůrné léky. Já nevím, jestli je to pro systém zdravotního pojištění dobře.

Jinak co se týká regulačního poplatku za recept, tak lze říci, že to je vlastně regulační poplatek, který občany, pojištěnci, byl jaksi nejméně pozitivně, nebo spíše více negativně přijat. Lidé nikdy nepochopili význam regulace tohoto regulačního poplatku. Stejně tak jsme svědky toho, že dneska v lékárnách dochází k problémům, například krajské lékárny nevybírají nic, lékárny některých řetězců zase poskytují bonusy, čili jakoby platí regulační poplatek formou bonusů a doplácejí na to některé malé lékárny na periferiích. To je třeba skutečně vidět, k čemu dochází.

Také ale nemohu souhlasit s tím, co tady říkala paní poslankyně Marková, že pediatři se snaží vynahradit ušlý zisk formou poskytování nadstandardních služeb pro děti. Já jsem tady byl svědkem toho, že paní ministryně přislíbila, že v případě nevybraných regulačních poplatků pro pediatry dojde k jejich plné kompenzaci. Ta záruka tady zazněla. Bylo také řečeno, že se to bude řešit prostřednictvím pojišťoven. Dneska se bohužel setkávám s tím, že máme zprávy od některých pediatrů, že pojišťovny si to začínají podmiňovat. Ano, budou kompenzovány regulační poplatky, ale jenom v případě, že pediatři budou poskytovat takové a takové konkrétní služby. Čili není to úplně tak, jak se říkalo, že dojde k plné kompenzaci, jak se původně navrhovalo, nebo jak jsme předkládali pozměňovací návrhy, aby vlastně došlo k plné zákonem garantované kompenzaci nevybraných regulačních poplatků ze strany pojišťoven.

Jinak při tom všem, co jsem řekl, tak si myslím, že má význam, aby lidé platili poplatky za stravu v nemocnicích. Já si myslím, že to většina lidí uznává, že tento poplatek by měl být formulován jako poplatek za stravu. A stejně tak si myslím, že splnil svoji funkci regulační poplatek na pohotovostech.

To je všechno, co jsem k tomu, co tady zaznělo, chtěl říct. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Hrnčíř, druhý je pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, reaguji tady na údaje, které tady byly řečeny panem poslancem a hejtmanem Rathem ohledně údajů o placení regulačních poplatků. Já jsem si tady vyzvedl v rychlosti zprávu, které je z kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje - nevím, jestli je to věrohodný údaj pro našeho kolegu hejtmana a poslance Ratha - že za měsíc únor kompenzace Moravskoslezského kraje činila u ambulantních lékařů 44 %, zatímco 56 % lidí platilo poplatky v plné výši. U lékáren tomu bylo tak, že 75 % byla kompenzace a 25 % občanů nevyužilo daru kraje, a to bylo, dámy a pánové, za měsíc únor. Za měsíc leden ta čísla byla ještě příznivější. To znamená není pravdou to, že lidé poplatky nechtějí platit. Je zde řada občanů, kteří poplatky platí, vědí jejich účel, znají je a souhlasí s nimi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Opálka. Připraví se s faktickou pan poslanec Rath a pan poslanec Krupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, hovoří se o regulačních poplatcích. Tak jak zde zaznívá především myslím z vystoupení pana kolegy Hovorky, je jasné, že nejde o regulaci, ale že jde o navýšení příjmů soukromým lékařům, soukromým lékárnám, ale také veřejnému zdravotnímu sektoru. Proč, když hovoříme o regulaci, je třeba u pediatrů kompenzovat tuto činnost? Ta kompenzace už nemá žádný regulační účinek. Tady jde prostě o výpadek plánovaných příjmů, které Občanská demokratická strana slíbila už na žofínském sezení před volebním rokem 2006, protože věděla, že získá podporu široké, vlivné skupiny občanů České republiky, která má vliv samozřejmě na své pacienty.

Takže bych byl rád, kdybychom, i když je to ze zákona, nehovořili o regulačních poplatcích, ale o cestě, jak navýšit příjmy v tomto sektoru, především privátnímu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Rath s faktickou. Připraví se pan poslanec Krupka. Pan poslanec Rath nechce, takže pan poslanec Krupka vystoupí. Poté pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych řekl, že mnohdy tady slyšíme informace, které se nezakládají na pravdě. Já jsem byl velice opatrný se svým úvodním prohlášením, které avizovalo, že je možné, že dojde k nějakým soudním úpravám vybírání poplatků. Já vám teď s dovolením odcituji čerstvou informaci, která teď došla na idnes: "Moravskoslezský kraj nebude moci v lékárně v opavské Slezské nemocnici hradit za lidi poplatky. Krajský soud označil postup za vedení ČSSD za nekalou hospodářskou soutěž. Zakázal krajské lékárně uzavírat dohody s krajem a občany. Soud tím vyhověl žalobě soukromých lékáren."

Mohl bych samozřejmě pokračovat dále, ale pro mě stačí, že žijeme v právním státě. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Boris Šťastný. Připraví se pan poslanec Bratský, taktéž s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: V návaznosti na kolegu Krupku bych chtěl připomenout, že tato protiprávní jednání jsou založena v porušování Smlouvy o založení Evropského společenství. Například článek 81 odstavec 1 písmeno d) říká, že není možné uplatňovat vůči obchodním partnerům nerovné podmínky při rovnocenných plněních, čímž jsou někteří partneři zvýhodněni v soutěži. Taktéž článek 87 odstavec 1 stejné smlouvy říká, že podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž, jsou nedovolené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP