(18.00 hodin)

 

Poslanec Petr Bratský: Já mám procedurální návrh, aby kolegové souhlasili s tím, že až budeme projednávat věc ve výboru, případně bychom to mohli pozdržet. Protože to, co říkal pan zpravodaj před chvílí, že strašíme soudy pro lidská práva, evropskými soudy, není žádné strašení a velice by mě mrzelo, kdyby k tomu mělo dojít. Čili až budeme potom... (Poznámky z pléna.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ne! Ne! Nepustím další diskusi k tomu. Pane poslanče, vy jste toho zneužil, to nebyla procedurální poznámka, ale jsem vstřícnost sama a nevzal jsem vám slovo.

 

Nyní budeme pokračovat bodem číslo

156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 705/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr Bursík. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v zastoupení pana ministra financí Kalouska vám předkládám návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a to ve druhém čtení. Pan ministr by vám rád poděkoval za zařazení tohoto návrhu na program.

Novelu zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou, která je orgánem dohledu, a rovněž s účastníky kapitálového trhu, tedy poskytovateli služeb, kterých se zákon týká. Takže po schválení zákona pro ně nové povinnosti nebudou nikterak novinkou.

Zákon novelizuje povinnosti, které musí mít emitent, jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Dále, novelizuje právní úpravu nabývání účasti na některých subjektech finančního trhu a v neposlední řadě konkretizuje takzvané eligible assets fondů kolektivního investování.

Dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu ve druhém čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 705/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslance Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením z 35. schůze rozpočtového výboru, která se konala 26. března 2009 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Kubínka, zpravodajské zprávě poslance Fialy a po rozpravě, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Poslanecká sněmovna schválila s těmito připomínkami, a to ve znění - s pozměňovacím návrhem Ministerstva financí, který byl již rozdán do vašich lavic; za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku a jednu přihlášku z místa. Ta písemná přihláška je pana poslance Doktora. Poprosím ho - pardon, omlouvám se, je do podrobné. Takže pan poslanec Braný má slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo. Byť tak nikdy nečiním a s velkou úctou i teď přijímám usnesení rozpočtového výboru, které zde zpravodaj uvedl a máte ho ve sněmovním tisku 705/1, přesto se chci vrátit k projednávání tohoto tisku 705 do prvého čtení, kdy jsem za klub KSČM projevil vstřícnost... (Neustálý hluk v sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, promiňte, já vás přeruším. Poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili, aby pan poslanec mohl pokračovat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Braný: Projevili jsme vstřícnost, podpořit zkrácení projednávání tohoto tisku. Když jsem udělal výčet, kolika zákonů se to týká, nazval jsem to stachanovským hnutím. S tím, že zde převažují návrhy, které jsou hodné zřetele v období požadavků na zvýšenou kontrolu atd., nechci to opakovat. Vycházel jsem z toho i v klubu, že nebudou nějaké zásadnější změny. Ale na projednávání rozpočtového výboru byl ministerstvem doručen ráno pozměňovací návrh, který zasahuje dost podstatně do zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Takže budu žádat ve třetím čtení, aby se hlasovalo o tomto zvlášť. To je samozřejmé.

Ale teď chci upozornit, o co jde. Najednou zavádíme takzvaný sankční poplatek, kdy penzijní fondy můžou dát až 800 Kč za to, když někdo nebude pět let věrný tomuto penzijního fondu.

V diskusi, kterou jsme sice vedli na bankovní komisi, pan předseda to může potvrdit, jsem rozporoval panu Rusnokovi, že není vůbec opačně chráněn a zohledněn účastník tohoto penzijního připojištění, a má-li problémy, tak má smůlu. I pan Rusnok mi pravil "ano, pane poslanče, asi to není to, co je živí" na konec té diskuse. Já to nechci takto zjednodušovat, ale měli bychom tu ochranu přece jenom mít promyšlenou. Tento pozměňovací návrh nejenže zavádí 800korunový poplatek a chce zabránit nějakému přebíhání, ale zároveň je i při odbytném. To znamená když někdo nebude mít z různého důvodu prostředky, aby dále byl v tomto penzijním systému, a bude vystupovat, tak bude vázán zase poplatkem. A při tom přetahování klientů si dovolím představit, že stejně to bude na vrub těch, kteří budou v jednotlivých fondech, protože se jim to bude kompenzovat, případné přetažení klienta. Nechci tady teď fabulovat, ale dovedu si to představit.

Druhá věc, která by spíš měla zajímat ty, kteří prosazují tvrdě liberální postoje, kdy tento pozměňovací návrh zase řeší, aby zaměstnavatel neovlivňoval zaměstnance a nemohl si stanovit, který penzijní fond si vybere. Mně osobně je to blízké, ale zase na druhé straně je to zásah ze strany jedněch, kteří plédují pro volné podnikání a volný pohyb na tomto trhu a chtějí omezovat druhé, aby tak nemohli činit. Vím, že některé podniky to využívají, jedná se zejména o velké firmy, většinou je to po souhlasu a je to vyjádřeno v kolektivních smlouvách. Tady se zase nařizuje, aby se tyto věci řešily jinak.

Zároveň se tam dává větší možnost tím pozměňovacím návrhem řešit i míru dluhopisů, ten poměr se tam mírně upravuje, jak by mohly tyto fondy investovat.

Proč o tom tak hovořím a zdržuji tím ctihodnou Sněmovnu? Víte, on by to vyřešil jeden návrh. Ten návrh by byl, aby se majetek fondu od správy oddělil. Ale k tomu, jak i paní náměstkyně při projednávání v rozpočtovém výboru přiznala, není doba, není k tomu vůle. Kdybychom toto udělali, tak bychom nebyli možná svědky tak masivních kampaní, které vedou k přetahování klientů, a některých dalších opatření. Ale zatím k tomu nenastala vůle. Takže já bych spíš uvítal u Ministerstva financí, než takovéto ranní návrhy do urychleného projednání tohoto materiálu, aby se spíš pokusili najít vůli, už teď si nedělám žádnou iluzi, aby se oddělily i věci správy od majetku fondu a nemuseli jsme přijímat některé tak složité úpravy.

Tolik jsem považoval za nutné říci. Ve třetím čtení budu navrhovat oddělené hlasování v tomto bodě o usnesení rozpočtového výboru. Děkuji vám. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP