(17.50 hodin)
(pokračuje Bratský)

Ztotožňuji se proto s nesouhlasným stanoviskem vlády, které konstatuje, že návrh předpokládá růst regulovaného nájemného tempem, které neodpovídá ekonomicky oprávněným nákladům majitelů domů, a to nejenom těm soukromým, ale i majitelům domů - obcím, samozřejmě, a všem dalším.

Přijetí návrhu by velmi zkomplikovalo postavení České republiky v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci stížnosti majitelů domů. Návrh navíc zavádí regulaci pro všechna bytová družstva včetně těch, kde již regulace neexistuje.

Z výše uvedených důvodů považuji cestu, kterou se vydává tento návrh, za zcela slepou a po dnešním hlasování, které jsme měli k návrhu kolegy Kvapila a dalších, myslím, že je přijatelnější alternativa, tak i cestu zbytečnou. A proto v podrobné rozpravě podám návrh na zamítnutí tohoto tisku již v prvním čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Dolejš Jiří. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dovolte mi stručnou poznámku na to, když kolega Bratský, kolega z mého volebního kraje, z pražského volebního kraje, označil návrh jako návrat k určité tvrdosti v oblasti bydlení. Pokud bychom měli hovořit o tvrdosti, tak se domnívám, že je to tvrdost těch radnic, které možnosti dané legislativou využívají na maximální míru, tedy zvyšují ty stropy nájemného, co to jde, i když už dávno ceny realit jdou dolů a v přepočtu cena bydlení by měla být nižší. Bohužel radnice upřednostní maximalizaci výnosů, a nikoliv ekonomickou racionalitu. To je tvrdost, pane kolego.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihláška - pan kolega Bratský se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Já se ještě opravím. Nebudu reagovat na svého kolegu předřečníka, ale opravím se.

V této chvíli podávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu, tisku 631, již v prvním čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Vy už jste to podal v tom, když jsme zahajovali toto projednávání v únoru. Podali jste společně s kolegyní poslankyní Horníkovou návrh na zamítnutí.

Takže dále do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Táži se navrhovatelky, jestli chce mít závěrečné slovo, paní poslankyně Halíkové. Ano, chce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat jednání ani opakovat všechny argumenty, které tady zazněly a které pokud byly z pravé strany politického spektra, zejména při minulém vystoupení od kolegyně Horníkové a kolegy Bratského, byly v podstatě vyvráceny a vysvětleny včetně onoho podle mého názoru ne zcela solidního strašení Evropským soudem.

Odvolám se v závěrečné větě nebo souvětí na slova pana ministra Svobody, kterými tady posledně své vystoupení uvedl a kde řekl: "Poslanec při svém rozhodování by měl být současně na straně nikoho a na straně všech." Takže buďme, vážené kolegyně a kolegové, i my při svém rozhodování nikoli na straně nikoho, ale na straně všech. Znovu prosím o propuštění návrhu do druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní předkladatelko. Poprosím pana zpravodaje, pana poslance Babora, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji, pane předsedo. Já snad jen shrnu průběh projednávání tohoto návrhu na minulé schůzi a na dnešní. Celkem vystoupilo deset poslanců, někteří opakovaně. Opakovaně od kolegy Bratského zazněl, dvakrát, návrh na zamítnutí. Návrh na zamítnutí zazněl i od paní kolegyně Horníkové a ta ještě přidala v případě, že by neprošlo zamítnutí, tak případně k přepracování. Další návrh podala na prodloužení - případně prodloužení projednání 60 dnů. Tolik návrhy na projednání tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Tak pane zpravodaji, o čem tedy budeme hlasovat? Předložte návrhy a já nechám o těchto návrzích hlasovat.

 

Poslanec Jan Babor: Dobře. Takže musím říct, že by se teď mělo hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 306. Z přihlášených 135 poslankyň a poslanců pro návrh 54, proti 65. Tento návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pane zpravodaji, předložte další návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Babor: Další návrh byl tady vrátit k přepracování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku... Toto hlasování prohlašuji za zmatečné. Odhlásím a ukončím hlasování. Všechny vás odhlásím, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 308. Z přihlášených 123 poslankyň a poslanců pro návrh 59, proti 64. I tento návrh byl zamítnut.

 

Pane zpravodaji, o čem budeme hlasovat dál?

 

Poslanec Jan Babor: Já myslím, že přikázání výboru, ale nevím, co navrhl organizační výbor.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji... Registruji? Pavel Svoboda? Ne.

 

Poslanec Jan Babor: Tak já bych navrhl výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže veřejná správa.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 309. Z přihlášených 124 poslankyň a poslanců pro návrh 68, proti 36. Tento návrh byl schválen.

 

Pan zpravodaj navrhl přikázat tento návrh k projednání ještě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.)

Takže zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 310. Z přihlášených 126 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti 9. I tento návrh byl schválen.

 

Dále bychom měli hlasovat, pane zpravodaji, o prodloužení lhůty o 60 dnů. (Ano.) Ale tady můžeme o tomto hlasovat jenom se souhlasem navrhovatelů. Táži se paní předkladatelky, zástupkyně předkladatelů, jestli s tím souhlasí. (Ne.) Nesouhlasí, takže nemůžeme o tomto návrhu hlasovat. Souhlasí s tím paní poslankyně Horníková? Souhlasí.

Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji paní předkladatelce, děkuji panu zpravodajovi a končím bod číslo 8.

Zahájím... Pan poslanec Bratský. Ale pane poslanče, jedině s nějakým procedurálním návrhem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP