(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chápu to tak, že to byl návrh procedury, který přednesl zpravodaj, a vůči tomuto návrhu zazněla námitka. My bychom mohli hlasovat o námitce.

Ještě se hlásí o slovo pan ministr Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové, rozumím návrhu pana poslance Maršíčka, který chce ten proces učinit flexibilnější a jednodušší. Nicméně v tomto smyslu musím říci, že zákon o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti má jasné, kogentní ustanovení, které říká: Týká-li se povinnost zachovávat mlčenlivost věci, kterou projednává orgán Parlamentu - a toto v případě vyšetřovací komise jest orgán Parlamentu - může zproštění mlčenlivosti fyzické osoby provést Poslanecká sněmovna nebo Senát.

V tomto smyslu je toto ustanovení velmi striktní, správně striktní, tak to bylo formulováno, protože to je výjimečná událost. V tomto smyslu jsem bytostně přesvědčen, že - hlasovat můžeme o čemkoli, ale že toto usnesení nikdy nenajde naplnění, protože nikdo ze zodpovědných lidí, kteří by se měli k takovéto žádosti vyjádřit, nebude moci dát souhlas, protože dikce zákona je naprosto striktní: Poslanecká sněmovna nebo Senát - nikoli orgán Sněmovny nebo Senátu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Teď navrhuji postup hlasování. Už jsem zagongoval a opakuji ještě jednou: Pan poslanec Vidím jakožto zpravodaj přednesl návrh procedury, proti tomu návrhu byla vznesena námitka. O námitce nechám hlasovat. Pokud bude přijata, bude to znamenat, že i návrh pan poslance Maršíčka se bude hlasovat. Když nebude přijata, bude se to hlasovat tak, jak byla procedura, že se nejprve bude hlasovat návrh pana poslance Vidíma a pak návrh pana poslance Bublana.

Prosím pana poslance Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, hlásil jsem se elektronicky, ale zřejmě to funguje špatně. (Zaorálek: Už vás tady vidím.)

Myslím si, že Poslanecká sněmovna může ledasco, ale takto hrubým způsobem porušit zákon, abyste nechal hlasovat o návrhu pana poslance Maršíčka, který je v přímém rozporu se zákonem, to si myslím, že nejste schopen ani vy, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: No, uvidíme. (Smích v sále.) Děkuji panu poslanci Plevovi, že mi takto věří. Ale nechal bych slovo Sněmovně, protože ta je suverén. Nechám hlasovat, jak už jsem řekl, o námitce pana poslance Maršíčka, vy rozhodnete, jestli lze hlasovat, nebo ne o jeho návrhu.

(Připomínky ze sálu.) Tady opravdu není místopředseda vlády. (Hluk v sále) Já tedy apeluji, aby pokud je někde ve foyer, místopředseda vlády, aby se dostavil do Sněmovny. Doufám, že tak brzy učiní.

Budeme hlasovat o návrzích, tak jak zazněly. Doufám, že postup je jasný.

 

První bude návrh - pan poslanec Maršíček dal námitku proti proceduře, budeme o ní hlasovat jako první.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Maršíčka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 279 je přihlášeno 136, pro hlasovalo 69, proti 58. Tato námitka byla přijata.

 

Námitka přijata, to znamená, že budeme postupovat tak, že budeme hlasovat všechny návrhy usnesení, tak jak byly předloženy. Prosím zpravodaje. Nevím, zda to znovu přečtete. Asi ne, to by bylo příliš.

 

Poslanec Jan Vidím: Pokud nikdo ze Sněmovny na opakovaném čtení netrvá, hlasovali bychom nejdříve o návrhu zpravodaje na zřízení vyšetřovací komise s názvem, úkoly a lhůtou i se složením komise, tak jak jsem uvedl. Pokud by tento návrh byl přijat, návrh pana poslance Bublana by byl nehlasovatelný. Pokud nebude přijat můj, budeme hlasovat o návrhu poslance Bublana a na závěr o návrhu pana poslance Maršíčka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, souhlasím. To je postup, který jsme podle mě akceptovali. Ale hlásí se pan poslanec Škromach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: No já bych přesto byl rád, kdyby pan zpravodaj trošku upřesnil, o čem budeme vůbec hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je zde přání pana poslance, aby věděl o čem budeme hlasovat. Prosím, pane předkladateli, abyste mu vyhověl.

 

Poslanec Jan Vidím: Určitě, bude mi potěšením. Nejprve budeme hlasovat o usnesení, kterým Poslanecká sněmovna zřizuje podle § 48, odst. 1 až 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s postupem Policie ČR v letech 2000 až 2006 a době následující na základě tzv. spisu Krakatice. Úkolem vyšetřovací komise je objasnit okolnosti vzniku tzv. spisu Krakatice, okruh osob, které tzv. spis Krakatice pořizovaly, okruh osob, které mohly s tzv. spisem Krakatice přijít do styku, okolnosti skartace části tzv. spisu Krakatice, důvody, které vedly k přesouvání tzv. spisu Krakatice mezi různými útvary Policie ČR, úniky z údajů z tzv. spisu Krakatice a okolnosti ukončení tzv. spisu Krakatice.

Poslanecká sněmovna stanoví lhůtu do 30. 9. letošního roku, do niž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně.

Ukládá předsedovi vyšetřovací komise na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny informovat o časovém harmonogramu postupu vyšetřování a průběžně informovat Poslaneckou sněmovnu o výsledcích vyšetřování.

Poslanecká sněmovna určuje počet členů této vyšetřovací komise na dvanáct, a to v zastoupení poslaneckých klubů ODS 4, ČSSD 4, KSČM 2, KDU-ČSL 1 a Strana zelených 1 člen.

Žádá Úřad vlády, ministra vnitra a další státní orgány o zajištění maximální součinnosti a ukládá vedoucímu Kanceláře zajistit vyšetřovací komisi pro její činnost potřebné zajištění včetně příslušného technického a personálního zázemí.

O tomto textu budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O tomto textu předkládaném panem poslancem Vidímem budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování... Richard Dolejš se hlásí? (Ne.) Vida. Vidíte, dejte na to pozor, poslanci, vypadá to jako faktická, jen se toho dotknete. Takže prosím, ještě jednou. (Zpravodaj: Ještě jednou to mám přečíst?) Tohle hlasování prohlašuji za zmatečné, protože do toho vletěl Richard Dolejš. Pokusíme se tedy hlasovat ještě jednou.

Slyšeli jste text usnesení předložený panem zpravodajem poslancem Vidímem. O tom bude nyní hlasovat. Všechny vás ještě musím odhlásit, prosím, znovu se přihlaste. Během přihlašování se nedotýkejte, prosím vás, zase těch tlačítek, protože tady mám plno faktických, které radši nebudu ani jmenovat.

 

Budem hlasovat o textu usnesení, s kterým jste byli před chvíli seznámeni.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 281 přihlášeno 136, pro hlasovalo 60, proti 44. Tento návrh byl zamítnut.

 

Proběhne kontrola hlasování. Prosím o chvíli trpělivosti... (Námitka nabyla vznesena.) Jedeme dál.

Takže tu máme další návrh usnesení. Prosím ještě, pane zpravodaji, kdybyste nás s ním seznámil.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP