(16.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Kdo se bojí Krakatice? Kdo navrhl vyšetřovací komisi ke Krakatici? Kdo navrhl těch 15 osob ke zproštění mlčenlivosti? Vy jste to nebyl. A potom, kdo se bojí Krakatice.

A tím odpovídám na vystoupení pana poslance Sedi, který řekl, že ti, kteří nepodpoří zproštění pana Tichého, se bojí Krakatice. Já si myslím, že to platí tak, jak to zmínil pan poslanec Vidím. Ti, kteří nepodpoří zproštění všech osob, které jsou zde navrženy ke zproštění, tak ti se bojí Krakatice!

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane ministře, já vám vysvětlím, proč došlo k tomu stažení a tomu jakoby přejmenování. Mě stále mrzí to, že my tady sice jsme o tom nehlasovali, ale my projednáváme dva body najednou. A teď budu mluvit k tomu druhému bodu, kdy předseda Sněmovny pan Miloslav Vlček dostal od předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie dopis, kde mu předkládá podpis asi 56 poslanců, kteří předkládají podle článku 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci. Následuje odůvodnění a potom i obsah, co by tato komise měla dělat. Takže došlo k tomu možná přejmenování anebo určitému zobecnění na základě tohoto dopisu a žádosti asi 56 podepsaných poslanců, kteří podle § 48 zákona 90 toto žádají.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Ne. Já musím říci, už to pojďme směřovat k nějakému hlasování.

Ale tohle je opravdu velkolepá taškařice. Výbor pro bezpečnost, kterému pan Bublan předsedá, přijal usnesení, které zní, zkusme ho chvilinku poslouchat: "Výbor pro bezpečnost doporučuje poslancům Sněmovny zřídit vyšetřovací komisi pro prošetření okolností souvisejících s postupem Policie České republiky v letech 2000 až 2006 a době následující na základě tzv. spisu Krakatice." S výjimkou jediného poslance pro toto usnesení ve výboru pro bezpečnost hlasovali všichni. Všichni!

Poslanci Sněmovny, příslušný počet, který stanovuje ustanovení o způsobu, jak se zřizuje vyšetřovací komise, uposlechli tohoto doporučení výboru pro bezpečnost a předložili panu předsedovi Poslanecké sněmovny návrh na zřízení vyšetřovací komise pro prošetření okolností souvisejících s postupem Policie České republiky v letech 2000 až 2006 a době následující na základě tzv. spisu Krakatice. Přesně stejné usnesení, které doporučil výbor pro bezpečnost, kterému ctihodný pan poslanec Bublan předsedá. Poté vystoupil pan předseda Bublan v rozpravě k návrhu pořadu a stáhl usnesení výboru pro bezpečnost, které se týkalo tohoto bodu, tedy zřízení vyšetřovací komise ke spisu Krakatice, a přednesl úplně jiný návrh, zřízení úplně jiné komise. To je opravdu už trošičku jako u hloupých na dvorku. Mně to přijde, že se tady prostě trumfujeme v tom, kdo má přinést kterou komisi.

Já jen upozorňuji, že výbor pro bezpečnost s výjimkou jednoho jediného hlasu doporučil tuto konkrétní vyšetřovací komisi. Tato konkrétní vyšetřovací komise byla předložena Poslanecké sněmovně k hlasování. A titíž poslanci, kteří ve výboru pro bezpečnost hlasovali pro její zřízení, tady na Sněmovně hlasovali proti.

Pane předsedo Bublane, prostřednictvím předsedajícího, zkuste mi to nějak vysvětlit. Mně to fakt hlava nebere.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Já jsem to tady nechtěl celé číst. Tak já to dočtu. Důvodem k předložení uvedeného návrhu je naplnění usnesení výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny číslo 89 ze dne 12. března 2009 k informaci ministra vnitra o aktuální situaci ve vyšetřování zásadních kauz organizovaného zločinu. Uvedeným usnesením výbor doporučil Poslanecké sněmovně zřídit vyšetřovací komisi pro prošetření okolností souvisejících s postupem Policie České republiky v letech 2000 až 2006 a v době následující na základě tzv. spisu Krakatice.

Takže skutečně toto vychází, podporuje nebo naplňuje to usnesení našeho výboru pro bezpečnost. Není to nic jiného. Nevím, proč v tom hledáme nějakou zápletku anebo něco, co by chtělo změnit smysl našeho usnesení. Není tomu tak.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Omlouvám se. Opravdu už nechci jednání zdržovat. Ale pokud jste opravdu chtěl naplnit usnesení výboru, kterému předsedáte, prostřednictvím předsedající, pane Bublane, tak jste měl opravdu podpořit vznik té komise v tom znění, jak to schválil výbor pro bezpečnost.

V minulém bodu Poslanecká sněmovna velmi silným gestem vyzvala vládu Mirka Topolánka, aby odstoupila. Vládu, kterou před týdnem tato Sněmovna odvolala. Pan předseda Bublan v demisi není. Já myslím, že by měl zvážit, jestli opravdu by měl zůstat předsedou výboru pro bezpečnost, když nerespektuje jeho vlastní usnesení. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já bych chtěl jenom upozornit pana poslance Vidíma, že nemá dát na to, co je uveřejněno na zpravodajských serverech. Sněmovna nevyzvala pana premiéra k odstoupení, protože ten bod druhý předneseného usnesení jsem prohlásil za nehlasovatelný a hlasovalo se pouze o bodech 1, 3 a 4. Takže jak ČTK, tak všechny zpravodajské servery nepíší pravdu. (Poznámka ze sálu z lavic ODS: Ale chtěli jste!)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče, a současně prosím všechny z vás, kteří chtějí něco sdělit, aby tak učinili prostřednictvím mikrofonu, respektive prostřednictvím předsedající. Pane poslanče Škromachu.

Ah, omlouvám se, pan poslanec Pleva vás předběhl v poznámce faktické. Pane poslanče Plevo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Já bych chtěl jen reagovat na slova svého předřečníka pana poslance Koníčka. Je to zvláštní, jak jednou média jsou nekorektní a informují špatně a jednou jsou tak korektní, že na základě jejich informací je odvolána vláda. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče Škromachu, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, už jsme tu zjistili, jak to chodí ve výboru, kdo koho odvolává nebo neodvolává, ale já jsem čekal, že se něco dovíme o těch záhadných krakaticích od odborníků a expertů, kteří by k tomu něco nám tady řekli, ale mám pocit, že tady se bavíme o všem jiném, jenom ne o té podstatě, o které bychom měli.

Takže možná že by bylo dobře, pane ministře a další, kdybyste se vrátili k věci a skutečně se bavili o podstatě toho bodu, který je. Já chápu, že máte svoje různé zpravodajské hrátky ve výboru a podobně, ale myslím si, že možná že i nás nezasvěcené, kteří se věnujeme spíše sociálním věcem a podobným, by zajímalo tedy, jak to tam u vás kolem té Krakatice chodí, když se jí všichni bojíte. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S další faktickou pan poslanec Hrbata. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michael Hrbata: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl, protože jsem ve výboru pro bezpečnost, hlasoval jsem pro zřízení této komise, byl jsem pro, byl jsem i pro to, aby se zbavili mlčenlivosti ostatní členové, tak jak je navrhl pan poslanec Vidím, a nerozumím tomu, proč pan předseda výboru zde stáhne usnesení, které jsme si tam všichni jednohlasně dali. Tomu já opravdu nerozumím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím, chce se ještě někdo další přihlásit do obecné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do této rozpravy mám zatím tři přihlášky. Nejprve pana poslance Bublana, poté pana poslance Vidíma a pana poslance Maršíčka. Pane poslanče Bublane, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP